Felmatricázzák az autókat: egyedi logót kapnak a támogatott gépkocsik

HelloVidék   
  Megosztom
Felmatricázzák az autókat: egyedi logót kapnak a támogatott gépkocsik

Tegnap este megjelent a Magyar Közlönyben a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló kormányrendelet. A rendelet javarészt a már eddig is ismert feltételeket pontosítja, akad azonban néhány újdonság is a passzusok között.

A rendeletben már egyértelműen szerepelnek az eddig is ismert részletek, újdonság azonban, hogy a rendelet értelmében

- írja a Pénzcentrum.

Arról egyelőre nincs információ, mekkora lesz majd a logó, ám az biztos, hogy ennek költsége az autókereskedőket fogja minden esteben terhelni. Az alábbiakban a rendeletből mutatjuk a további használati feltételeket, illetve a támogatás esetleges visszafizetésére vonatkozó passzusokat is.

Használati feltételek

  • A szerzési támogatás igénybevételével megszerzett személygépkocsi az adásvételi szerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés hatálybalépésének napjától számított három éven belül nem idegeníthető el, továbbá a jármű átalakítása - ide értve a szállítható személyek száma vagy a járműkategória megváltoztatását - nem engedélyezhető. Pénzügyi lízingszerződés esetén az elidegenítési tilalom a szerzési támogatásra való jogosultságot megállapító határozatban megjelölt jogosult (a továbbiakban: jogosult) mint lízingbevevő tulajdonjogszerzését nem akadályozza.
  • A jogosult a szerzési támogatás igénybevételével megszerzett személygépkocsi üzembentartói jogát a támogatással érintett személyen kívül az (1) bekezdésben meghatározott időtartam lejártáig más személy részére nem engedheti át. Pénzügyi lízingszerződés esetén a lízingbeadó a szerzési támogatás igénybevételével megszerzett személygépkocsi üzembentartói jogát - a lízingszerződés megszűnésének esetét kivéve - a jogosulton kívül az (1) bekezdésben meghatározott időtartam lejártáig más személy részére nem engedheti át.
  • A személygépkocsi forgalomba helyezésére, illetve tulajdonjogának átírására a közlekedési igazgatási hatóságnál indított eljárásban a jogosult jár el. A közlekedési igazgatási hatóság a jogosult által benyújtott adásvételi vagy pénzügyi lízingszerződés alapján az (1) bekezdés szerinti elidegenítési tilalmat a járműnyilvántartásba a Kincstár javára hivatalból bejegyzi. A jogosult a személygépkocsi forgalomba helyezésére irányuló eljárás során köteles nyilatkozni arról, hogy a személygépkocsit szerzési támogatás felhasználásával szerezte meg.
  • Az elidegenítési tilalom bejegyzéséről és lejártának időpontjáról a közlekedési igazgatási hatóság a bejegyzéstől számított öt napon belül értesíti a jogosultat és a Kincstárt.
  • Ha az elidegenítési tilalom időtartama letelt, valamint ha a személygépkocsit műszaki állapota miatt a közúti forgalomból véglegesen kivonták, a Kincstár a jogosultnak, illetve örökösének kérelmére kezdeményezi az elidegenítési tilalomra vonatkozó bejegyzés törlését a járműnyilvántartásból. Ha a kérelemhez nem mellékelték a törlésre okot adó körülmények igazolására szolgáló okiratok másolatát, a Kincstár adatszolgáltatási kérelemmel fordul a közlekedési igazgatási hatósághoz. A jogosultnak vagy örökösének a forgalomból való kivonást tartalmazó határozatot a Kincstár részére is be kell mutatnia.
  • Ha az elidegenítési tilalom időtartama letelt, és az (1) bekezdés szerinti törlésre nem került sor, az elidegenítési tilalom megszűnik. Az elidegenítési tilalom megszűnésekor a törzskönyvet a jogosult vagy örököse, illetve még fennálló pénzügyi lízingszerződés esetén a lízingbeadó részére kérelmére ki kell adni.
  • A jogosult vagy örököse - pénzügyi lízing esetén a lízingbeadó a lízingbevevő kivételével - másnak a Kincstár hozzájárulásával az elidegenítési tilalom fennállásának ideje alatt a személygépkocsit csak akkor idegenítheti el, ha a szerzési támogatás időarányos részét a Kincstár részére visszafizette, illetve pénzügyi lízingszerződés esetén a lízingbeadó a szerzési támogatásnak megfelelő összeg időarányos részét a Kincstár részére megfizette.
  • A Kincstár határozatban rendelkezik a (3) bekezdés szerinti összeg időarányos részének 15 napon belül történő visszafizetéséről, illetve megfizetéséről. A Kincstár az elidegenítési tilalom járműnyilvántartásból való törlését és a törzskönyvnek a jogosult vagy örököse, vagy pénzügyi lízingszerződés esetén a lízingbeadó részére történő kiadását akkor kezdeményezi a közlekedési igazgatási hatóságnál, ha a visszafizetés, illetve a megfizetés megtörtént.
  • Amennyiben a személygépkocsi megszerzésére pénzügyi lízingszerződés keretében került sor, a Kincstárt a személygépkocsin a szerzési támogatást megállapító határozatban meghatározott összeg arányos része erejéig zálogjog illeti meg az elidegenítési tilalom lejártáig.
  • Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, amennyiben a személygépkocsi a pénzügyi lízingszerződésnek - a lízingdíj nem fizetése vagy más ok miatt - a személygépkocsi tulajdonjogának a lízingbevevő vagy örököse általi megszerzése nélkül, az elidegenítési tilalom lejártát megelőzően történő megszűnése folytán a lízingbeadó birtokába visszakerül, a zálogjog megszűnésére csak akkor kerülhet sor, ha a zálogtárgy birtokosa a Kincstár részére a zálogtárgy (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő ellenértékét megtéríti.

Ahogy sejteni lehetett, amennyiben valaki nem teljesíti a rendeletben foglalt feltételeket, akkor a szerzési támogatást az államháztartásról szóló törvény szerinti késedelmi kamattal növelten vissza kell fizetni. Ilyen feltétel többek között az, hogy 3 évig nem lehet elválni élettársi kapcsolat esetén megszüntetni a jogviszonyt.

  Megosztom

hellovidék

autó

támogatás

gépkocsi

családbarát

nagycsalád