Ilyen vidéki otthonokban töltik idős éveiket a magyar luxusnyugdíjasok: itt vannak az árak

HelloVidék   
  Megosztom
Ilyen vidéki otthonokban töltik idős éveiket a magyar luxusnyugdíjasok: itt vannak az árak

Sok családban merül fel az a probléma, hogy nem tudnak otthon maradni és folyamatos felügyeletet biztosítani az idős szülőknek, hozzátartozóknak. Ilyenkor merül fel lehetőségként, hogy az érintett család megpróbálja rokonát egy közeli idősek otthonába elhelyezni, ahol folyamatos felügyelet mellett, társaságot és programot is biztosítanak számára. A várólisták viszont egyre hosszabbak, nehezebb a bejutás is ezekbe az intézményekbe, ráadásul vannak feltételei is a bekerülésnek. Néhány éve viszont megjelentek az első luxus nyugdíjasházak, amelyek „beugró” és havidíj fejében magas szolgáltatást nyújtanak. Éppen ezért, a HelloVidék most megnézte, milyen áron kínálják az egyes nyugdíjas otthonok szálláshelyeiket.

A nyugdíjra jogosultak alig több mint 2-3 a százaléka tudja igénybe venni az idősek otthonában történő ellátást. A legutóbbi adatok szerint a 2019-es várólista 25 ezer főt számlált. Szakemberek szerint a bekerülési idő alatt a kérelmek fele rádásul megszűnik, mégpedig azért, mert többségében a kérelmező ez idő alatt elhalálozik. Éppen ezért, ha valaki szerettét szeretné elhelyezni egy ilyen intézményben, akkor érdemes még időben kapcsolni, hiszen átlagosan két évet kell várni egy szabad helyre.

Az időskori szociális ellátások (étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás, ápolást, gondozást nyújtó intézmény, rehabilitációs intézmény, tartós bentlakásos intézmény, támogatott lakhatás, egyéb speciális intézmény) igénybevétele önkéntes, melyeket az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóban vagy írásban kérelmezhet a szolgáltatónál.

A szolgáltató lehet önkormányzati, állami, alapítványi, egyházi vagy civil szervezet fenntartó. Ha a gondozottak számát nézzük meg, akkor azt láthatjuk, hogy míg 2000-ben 39 847 főt fogadtak be ezek az intézmények, addig 2010-re ez a szám már 51 736 főre emelkedett. A KSH adatsorai között a gondozottak számát tekintve 2019-ig találtunk adatokat, ebben az évben 55 500 főre emelkedett az időskorúak otthonában ellátottak száma.

Hosszú várólista, számos kritérium

A bentlakásos intézményekbe, idősotthonokba úgy lehet bekerülni, ha a kérelmező megfelel bizonyos kritériumnak. Ilyenkor górcső alá veszik az intézményi ellátást igénybe vevő életkorát, életkörülményeit, egészségügyi állapotát és szociális helyzetet, valamint különféle szakvéleményeket szereznek be – lényegében, ha valaki nem múlt el 80 éves, nem él egyedül, nem igényel napi 4 óránál több ápolást vagy nem szenved olyan középsúlyos demenciában, amit orvosi szakvélemény támaszt alá, akkor nem sok esélye van a bekerülésre.

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének

 • 15 százalékát a nappali ellátást,
 • 30 százalékát a nappali ellátást és ott étkezést,
 • 60 százalékát az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények esetén.

Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása során megállapítják az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot. A jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének

 • 50 százalékát a rehabilitációs célú lakóotthoni elhelyezést,
 • 80 százalékát az egyéb tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetén.

Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg, ha a jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét. A nem önkormányzati fenntartóknál havi fix összegű ellátási díjat állapítanak meg, ami 100 ezer forint feletti összeget jelent. Ha az idős embernek nincs ennyi nyugdíja, akkor a hozzátartozók fizetik ki a költségeket.

Nem jár tehát alanyi jogon mindenkinek az elhelyezés, egy elég komoly rostán kell átesniük a jelentkezőknek. Nem csoda, hogy a legtöbb idősek otthonában nincs elég kapacitás, és szó szerint kihalásos alapon lehet bekerülni. Ennek fejében persze körbenéztünk a vidéki idősotthonok között, hogy mennyibe kerül az ellátás az ilyen intézményekben.

Tündérkert Szeretetotthon (Nyíregyháza)

Mint írják, intézményükben azonnali beköltözést tudunak biztosítani. Elhelyezésre 2, ill. 3 ágyas bútorozott, akadálymentesített vizesblokkal rendelkező szobákban van lehetőség. Házaspárt és demens személyt is tudunak fogadni.

 • Térítési díj: Az intézményi ellátásért fizetendő térítési díj összege 4100 Ft/fő/nap.

Martin-ház Idősek otthona (Miskolc)

Ahogy az otthon oldalán írják, havi térítési díj mindenki számára egységesen: 125.000,- Ft. A hozzátartozó utalja az intézmény számlájára, amihez még hozzá kell számolni a teljes gyógyszerköltséget és pelenkahasználatot. Ez utóbbi tételeket külön utalással kell majd névreszólóan utalni. Külön kiemelki, hogy amennyiben kevesebb az ellátásra szoruló nyugdíja mint az egységesen mindenki számára egyformán megállapított térítési díj, akkor a különbözetet a hozzátartozónak ki kell egészítenie, akivel erre a fizetési kötelezettségre nézve szerződés köttetik.

Fontos még, hogy a három hónapos próbaidőt megállapodásaikban kikötik, így a felek minden kötelezettségtől függetlenül elállhatnak a megkötött szerződéstől ezen időn belül. A három hónap végén dől el az, hogy a jelentkező végleges gondozását az intézmény fogja-e tudni vállalni. Amennyibe a próbaidő nem sikerül a hozzájárulási adomány jelentős része is visszatérítésre kerül.

Lila Akác Idősek Háza és Ápoló Otthon (Bodajk)

A belépési díj (egyszeri hozzájárulás) függ az apartmanok méretétõl, elhelyezkedésétõl, de a lakrészekbe beköltözõ személyek számától független. Elhelyezhetõk: egyedül álló személyek, házaspárok, testvérek, egyéb rokoni kapcsolatban élõk.

A havi térítési díj tartalmazza: a rezsi költségeket, orvosi ellátást, szakorvosi ellátást, 24 órás nővéri ellátást, intézményi textíliát, mosatás-vasalás költségeit, orvos által elõírt gyógymasszőri szolgáltatást, mentális, pszichés segítségnyújtást.

 • Az emelt szintű ellátás egyszeri hozzájárulási díja: 135 000 Ft/m2
 • Emelt szintű ellátás havi térítési díja: 111 000 Ft
 • Átmeneti elhelyezés esetén egyszeri hozzájárulási díjat nem kell fizetni.
 • Átmeneti elhelyezés havi térítési díja: 5700 Ft/nap, 171.000.-Ft/hónap

Soproni Szociális Intézmény – SOSZI (Sopron)

Bekerülési feltételek a következők: Az idősek otthonában a gondozási szükséglet vizsgálat eredményére szolgáló értékelő adatlap alapján III. fokozatú vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, a fenti gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. Idősek otthonába a kérelmezővel együtt az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója a meghatározott gondozási szükséglet hiányában is felvehető. Az Időskorúak Gondozóházába ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra nyújtható a teljes körű ellátás, illetve különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosának szakvéleményét figyelembe véve egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható.

 • Idősek Otthona (Balfi út 80.) - 3300 Ft/fő/nap
 • Emelt Szintű IKVA Otthon (József Attila utca 5.) - 4600 Ft/fő/nap

Az egyszeri hozzájárulás mértéke:

 • Egyszemélyes lakrész - 2 200 000 Ft
 • Kétszemélyes lakrész - 2 600 000 Ft
 • Kétszemélyes lakrész (nem házaspár esetén) - 1 300 000 Ft/fő

Megfizethető a luxus?

Van azonban az elhelyezésnek egy sokkal rugalmasabb formája, ahol nem kell ennyi elvárásnak megfelelni, amihez csak annyi kell, hogy legyen mit a tejbe aprítani. A magasabb nyugdíjra jogosultak számára ideális megoldás a nyugdíjasház vagy nyugdíjasotthon. Az utóbbi időben egyre több nyugdíjasház nyílik, ahova olyanok is beköltözhetnek, akik igényik az önállóságot, szellemileg épek, korukhoz képest aktív életet élnek és nem szeretnének a rokonokra támaszkodni.

Lényegében olyan, mint egy lakópark: a lakók saját lakrésszel rendelkeznek, ugyanakkor szociális életet élhetnek, mivel kortársakkal vannak körülvéve. Ezek az intézmények sokszor olyan kényelmi szolgáltatásokat nyújtanak, amiket a klasszikus idősotthonok nem, például akár wellness részleggel, tornateremmel, könyvtárral, fodrászattal, imateremmel, étteremmel és sűrű programtáblázattal rendelkeznek.

A nyugdíjasház igénybevételéhez először egy használati jogot kell megvásárolni, majd havonta kell bérleti díjat fizetni. Az árak nagyon változatosak, nagymértékben függenek a lokációtól, a szolgáltatások mennyiségétől és minőségétől, valamint a lakrész méretétől és állapotától. A lakhatáson kívül lehet igényelni takarítást, gyógyszerbeszerzést, személyes asszisztenciát, vérnyomásmérést, valamint teljes körű gondozást is. Lássuk, mit kínálnak egyes luxus idősotthonok.

Gesztenyeliget Nyugdíjas-lakócentrum (Szeged)

Bérleti jog vásárlása esetén a költségek a következők:

Kötelezően térítendő költségek:

 • Alapszolgáltatási díj: 60.000.-Ft/hó/lakás
 • Tartalma: 24 órás nővér-, portaszolgálat; orvosi rendelés helyben; szakrendelésre, klinikára kísérés és szállítás autóval; gyógyszerek beszerzése; bevásárlás; hivatalos ügyekben segítségnyújtás; szemétszállítás; közös helyiségek takarítása; kertrendezés; vagyonmegőrzés; ingyenes internet használat; nővérhívó; házon belül szervezett programok
 • Rezsi költség: 20.000.-Ft – 30.000.-Ft átlagosan havonta (tájékoztató jellegű)

Választható térítendő költségek:

 • Takarítás: 10.000.- Ft/ hó/ lakás (heti 1 alkalom)
 • Takarítás, mosás, vasalás: 18.000.- Ft/ hó/ lakás (heti 1 alkalom)

Életöröm Nyugdíjasház (Veszprém)

A belépési díj nagyban függ a beköltöző életkorától és a lakás típusától. A szabad helyekről érdemes érdeklődni, ha nincs szabad hely, várólistára tudják rakni a jelentkezőket, a várakozási idő pedig általában fél év. A nyugdíjasházba a lakók vihetik a saját bútoraikat, sőt, kiskedvencüktől sem kell feltétlenül megválniuk, lakásonként egy kisállatot tarthatnak az idősek.

 • Belépési díj: 8-12 millió forint
 • Havi térítési díj: 141 ezer forint

Telki Hold Otthonban (Telki)

Az egy személy elhelyezésére alkalmas szobák belépési díj nélkül már napi 16 000 forintért elérhetőek, amely díj tartalmazza a teljes ellátást, a szakszerű ápolást valamint az Otthon összes szolgáltatását. Egy hónapra, 30 nappal számolva, egy embernek 480 000 forintra jön ki az ellátása.

Gesztenyeliget Nyugdíjas-lakócentrum (Szeged)

Havi térítés díja személyenként: 230.000,-Ft-tól/fő/hónap állapotfelmérés alapján. Elhelyezés 1 és 2 személyes apartmanokban. A szolgáltatásba beletartozik a teljes körű ápolás (segítségnyújtás fürdésben, öltözésben, pelenkázás), a háztartási teendők elvégzése (mosás, mosogatás, takarítás, ágyneműhúzás, szobarend), illetve a mentálhigiénés beszélgetés, étkezésben segítségnyújtás. Ehhez jön még az orvosi ellátás, a hivatalos ügyintézés, bevásárlás.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!
  Megosztom

hellovidek

idősek otthona

öregotthon

idősotthon

díjak

árak