Ez lesz a magyarok rezsijével: kiderült, kik maradhatnak a rezsicsökkentésben

Pénzcentrum   
  Megosztom
Ez lesz a magyarok rezsijével: kiderült, kik maradhatnak a rezsicsökkentésben

A pénteki Közlönyben igazi jogszabálydömping volt, ebben jelent meg többek között az is, hogy a magyar kiscégek milyen feltételekkel maradhatnak a rezsicsökkentésben. A Kormányinfón már előzetesen jelzett fogyasztási korlát bejött a szabályok közé.

A pénteki Kormányinfón jelentette be a kormány, hogy fogyasztási korlát mellett a kkv-kon belül a mikrovállalkozások maradhatnak az alacsonyabb energiaárak körében. Az erről szóló rendelet "A Kormány 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról" címmel jelent meg a Közlönyben - írja a Pénzcentrum.

A Technológiai és Ipari Minisztérium péntek este megjelent közleménye már jelezte, hogy az energiaárak tekintetében a középtávú előrejelzések szerint e tendenciákban érdemi javulás nem várható, a gázembargós tervek a helyzet súlyosbodásának veszélyét vetítik előre. "A kormány ennek megfelelően fenntartja a rezsicsökkentést, hogy így védje a magyar családokat" - írták.

Működőképessége megőrzése érdekében 2022. augusztus elsejétől az idei év végéig továbbra is rezsicsökkentett áron juthat áramhoz és gázhoz mintegy 100 ezer mikrovállalkozás. E lehetőség az energiát már jelenleg is az egyetemes szolgáltatás keretében, vagy egyetemes szolgáltatási áron vételezők számára biztosított.

Ezután a közlemény jelzi, hogy "A kedvezményes áron kapják a földgázt és áramot az önkormányzati és állami bérlakás, szállóférőhely üzemeltetői is az ingatlanokban élők felhasználásának erejéig. A rezsicsökkentett árakon vételezhető mennyiségek felső limitjét a mikrovállalkozások átlagos fogyasztását figyelembe állapították meg, villamos energia esetén évi 4606 kWh, míg a földgáznál évi 1489 m3 szinten". Ez tehát megerősítette a Kormányinfón elhangzott számszerű értékeket.

A kedvezményes tarifák ilyen mértékű felhasználásig vehetők igénybe, e plafonok fölött a piaci árak érvényesek a mikrovállalkozásokra is. A veszélyhelyzeti rendelkezések alapvető célja, hogy a változásokban érintettek folyamatos ellátását a lehető legkedvezőbb feltételekkel biztosítsák az új szerződések megkötéséig

- foglalja össze a minisztérium.

A magáningatlanokba bejelentett kiscégekkel nem foglalkozik a rendelet, így azoknál feltételezésünk szerint továbbra is változatlanul lehet folytatni a tevékenységet, mert úgyis a magánszemély számára jön a rezsicsökkentett áron a számla, ahogy eddig is és abból látja el a cég számára (esetleg) felmerülő energiaigényeket. Azt viszont külön rögzíti a rendelet, hogy a természetes személy részére lakhatás céljára bérbeadott ingatlan esetén a költségelszámolás során a bérbeadó, mint felhasználó a bérlő felé a villamosenergia-, illetve gázköltségeket "legfeljebb a vonatkozó lakossági egyetemes szolgáltatás szerinti árszabáson számolhatja el." Magyarul: természetes személy bérlő számára csak a lakossági rezsicsökkentett áron lehet elszámolni az energiafogyasztást.

Energiaárak

Ez a rendelet módosítja a Villamosenergiáról szóló törvényt, a módosított feltételeket 2022. december 31-ig kell alkalmazni. A rendelet lényeges pontja, hogy kimondja: 2022. augusztus 1-jétől egyetemes szolgáltatásra

a) lakossági fogyasztó,

b) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti mikrovállalkozásnak minősülő, kisfeszültségen vételező, összes felhasználási helye tekintetében együttesen 3*63 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználó

jogosult, azzal, hogy a b) pont szerinti felhasználó az egyetemes szolgáltatótól 4606 kWh/év/összes felhasználási hely fogyasztásig a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott áron, a felett a Vet. 141. § (7) bekezdésétől és 145. § (3) és (4) bekezdésétől eltérően versenypiaci áron vételez villamos energiát.

A versenypiaci árat az egyetemes szolgáltató határozza meg és a rendelet hatályba lépésétől kezdődő 5 napon belül közzéteszi azt. Ehhez kapcsolódóan lényeges a rendelet azon része, hogy "A versenypiaci árat az egyetemes szolgáltató határozza meg. A hirdetményben meghatározott mindenkori versenypiaci ár a villamosenergia-vásárlási szerződés részévé válik. A versenypiaci árnak a villamosenergia-vásárlási szerződés megkötését követően bekövetkező változása esetén – a felek eltérő rendelkezése hiányában – a megváltozott versenypiaci ár az érvényes szerződés részévé válik".

Az (1) bekezdés b) pontjától eltérően nem jogosult egyetemes szolgáltatásra az a mikrovállalkozás, amely e rendelet hatálybalépésének napján nem egyetemes szolgáltatás keretében vételez villamos energiát.

Az a mikrovállalkozás, amely az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 670/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint szerződött, jogosult az egyetemes szolgáltatásra.

Aki nem jogosult az (1) és (4) bekezdés alapján egyetemes szolgáltatásra vagy a (3) bekezdés szerint az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó árképzési szabályoknak megfelelő áron az egyetemes szolgáltatóval villamosenergiavásárlási szerződést kötni, köteles az egyetemes szolgáltatója részére 2022. július 1-jéig az érintett felhasználási hely megjelölésével erről nyilatkozni, amennyiben e rendelet hatálybalépésének napján egyetemes szolgáltatás keretében vagy egyetemes szolgáltatásra vonatkozó árképzési szabályoknak megfelelő áron vételez villamos energiát. Az egyetemes szolgáltató e rendelet hatálybalépését követő 5 munkanapon belül az ehhez szükséges nyilatkozatmintát a honlapján közzéteszi.

Ezután úgy folytatódik a jogszabály:

A nyilatkozattételre megadott határidő elmulasztása esetén az egyetemes szolgáltató nem felel, ha a felhasználó ellátására a 3. § szerinti végső menedékes jogintézmény keretében nem kerül sor. Az egyetemes szolgáltató ezen felhasználók tekintetében 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltató általi ellátás végéig terjedő időszakra a (6) bekezdés szerinti jogkövetkezményeket alkalmazza.

A rendelet tehát nagyon komoly ellátási és anyagi szankciókat rögzít azon kkv-knak, akik eddig jogosultak voltak a kedvezményes áron villamosenergia ellátásra (illetve a gázellátásra, lásd alább), de a mikrocégekre való szűkítéssel már kiesnek ebből és ezt nem jelentik be július 1-ig a szolgáltató felé. A következő két hétben tehát nagyon oda kell figyelnie ezeknek a cégeknek.

Fontos szabály, hogy augusztus 1-jétől nem jogosult az alacsonyabb enerigaárra "a külön jogszabály szerinti költségvetési szerv és közfeladatot ellátó intézménye, a helyi önkormányzat és közfeladatot ellátó költségvetési intézménye, az egyházi jogi személy az általa ellátott közfeladathoz kapcsolódóan, valamint a közfeladatot ellátó alapítványi fenntartású intézmény". Vagyis az önkormányzatok, egyéb közintézmények alacsonyabb rezsiköltségei is valóban megszűnnek augusztus 1-jétől és a rendelet a végső menedékes kijelölési, alkalmazási szabályait is részletesen tartalmazza.

2022. augusztus 1-jétől az önkormányzati és állami bérlakásban, valamint szállóférőhelyen élők felhasználási helyei ellátása biztosításának mértékéig a helyi önkormányzat és az állami bérlakás, valamint a szállóférőhely üzemeltetője e rendelet alkalmazásában lakossági fogyasztónak minősül.

Gázárak

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény eltérő alkalmazását is elrendeli a pénteki kormánydöntés, december 31-ig állnak fel az új feltételek.

A módosítás legfontosabb pontja: a Get. 32. § (1) bekezdésétől eltérően, 2022. augusztus 1-jétől egyetemes szolgáltatásra

a) lakossági felhasználó,

b) a 20 m3/óra kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkező mikrovállalkozás jogosult, azzal, hogy a mikrovállalkozás az egyetemes szolgáltatótól 1489 m3 /év/összes felhasználási hely mértékig a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott I. kategória szerinti áron, a felett a Get. 104. § (7) bekezdésétől és 107. § (3) bekezdésétől eltérően versenypiaci áron vételez földgázt.

A versenypiaci árat az egyetemes szolgáltató határozza meg. A hirdetményben meghatározott mindenkori versenypiaci ár az egyetemes szolgáltatási szerződés részévé válik. A versenypiaci ár nem minősül a Get. szerinti hatósági árnak, azt és az áralkalmazási feltételeket az egyetemes szolgáltató e rendelet hatálybalépését követő 5 munkanapon belül honlapján közzéteszi. Itt is érvényes lesz az, ami a villamosenergia szabályoknál, hogy "A versenypiaci árat az egyetemes szolgáltató határozza meg. A hirdetményben meghatározott mindenkori versenypiaci ár az egyetemes szolgáltatási szerződés részévé válik. A versenypiaci árnak az egyetemes szolgáltatási szerződés megkötését követően bekövetkező változása esetén – a felek eltérő rendelkezése hiányában – a megváltozott versenypiaci ár az érvényes szerződés részévé válik".

Az (1) bekezdés b) pontjától eltérően nem jogosult egyetemes szolgáltatásra az a mikrovállalkozás, amely e rendelet hatálybalépésének napján nem egyetemes szolgáltatás keretében vásárol földgázt.

Aki az (1) és (3) bekezdés alapján nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, köteles az egyetemes szolgáltatója részére az érintett felhasználási hely megjelölésével 2022. július 1-jéig erről nyilatkozni, amennyiben e rendelet hatálybalépésének napján egyetemes szolgáltatás keretében vásárol földgázt. Az egyetemes szolgáltató e rendelet hatálybalépését követő 5 munkanapon belül a honlapján nyilatkozatmintát tesz közzé. "A nyilatkozattételre megadott határidő elmulasztása esetén az egyetemes szolgáltató nem felel, ha a felhasználó ellátására a 8. § szerinti végső menedékes jogintézmény keretében nem kerül sor; az egyetemes szolgáltató ezen felhasználók tekintetében a 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltató általi ellátás végéig terjedő időszakra a (7) bekezdés szerinti jogkövetkezményeket alkalmazza."

Hasonlóan a villamosenergiához, a kormány itt is kimondja: a Get. alkalmazásában 2022. augusztus 1-jétől az önkormányzati és állami bérlakásban, valamint szállóférőhelyen élők felhasználási helyei ellátása biztosításának mértékéig a helyi önkormányzat és az állami bérlakás, valamint a szállóférőhely üzemeltetője lakossági fogyasztónak minősül.

A mikrocégek rezsicsökkentését szabályozó, péntek este megjelent rendelet már ma hatályba is lépett.

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2,5 millió forintot igényelnél, 72 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 50 760 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,29 %), de nem sokkal marad el ettől az CIB Bank 50 948 forintos törlesztőt (THM 14,45%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!
  Megosztom

hellovidék

pénzcentrum

rezsicsökkentés

áremelkedés

energia

energiaforrás