Szavazott az Országgyűlés: valóban elveszik a gyerekektől a mobiltelefont?

Pénzcentrum   
  Megosztom
Szavazott az Országgyűlés: valóban elveszik a gyerekektől a mobiltelefont?

Az Országgyűlés nemrégiben elfogadott törvénymódosítása jelentős változásokat hozott a magyarországi iskolákban a mobiltelefon-használat szabályozása terén. Az új jogszabály célja, hogy javítsa a diákok tanulási teljesítményét és koncentrációját, mivel a mobiltelefonok használata az iskolában gyakran elvonja a figyelmet a tananyagról és nehezíti a tanárok oktató munkáját. A Pénzcentrum saját kutatásában felmérte, hogy a szülők hogyan viszonyulnak a kérdéshez és milyen megoldást látnak megfelelőnek a témában. A kutatásunkból egyértelműen kiderül, hogy a korcsoportok növekedésével egyre megengedőbbek a szülők a diákok mobiltelefon iskolai használatával kapcsolatban. Azonban a válaszok túlnyomó többsége, közel 40%-a még így is inkább úgy véli, hogy reggel el kéne venni a telefont a fiataloktól, mert az oktatás során csak zavaró a jelenléte.

Az okostelefonok iskolai használatának problematikájával már több cikkben is foglalkoztak, többek között kikérték pszichológus véleményét is a témában. A különböző pszichológiai tényezőkön felül a kormány fő indoklása, hogy az iskolai mobiltelefon-használat jelentős mértékben eltereli a diákok figyelmét a tanulásról, és az internetes zaklatásra is lehetőséget teremt. Ezért szükségesnek tartották egy egységes szabályozás bevezetését, amelyet minden oktatási intézményben alkalmazni lehet.

Az új szabályozás lehetővé teszi az iskolák számára, hogy saját házirendjükben részletesen szabályozzák a mobiltelefonok használatát és az intézmények dönthetnek úgy, hogy teljesen megtiltják a mobiltelefonok használatát az iskolában, vagy csak bizonyos helyzetekben engedélyezik azt, például tanórán, digitális taneszközként. A módosításról szóló törvényjavaslat erre vonatkozó bekezdése:

Az iskolákban a közelmúltban a társadalom jogos felháborodását kiváltó esetek történtek a tanárokkal, illetve a diákokkal szemben. Ezek a verbális, vizuális, illetve fizikai támadások az online és az offline térben egyaránt előfordultak. A gyermekek életének védelme, testi, lelki, szellemi és erkölcsi fejlődésük és egészségük elsődleges kérdés. Szintén elengedhetetlen, hogy az iskola épülete, a tanuláshoz megfelelő, biztonságos környezet legyen. A törvényjavaslat ezért egységes szabályozást hoz létre az iskolák területére be nem vihető és bevihető, azonban használatukban korlátozott tárgyakra vonatkozóan. A szabályok betartása érdekében a tanároknak és az iskolaőrnek jogosultságuk lesz arra, hogy a tanuló csomagját és tárolóhelyiségét átvizsgálhassák. Az iskolai mobiltelefon-használat jelentős mértékben eltereli a diákok figyelmét a tanulásról, emellett az internetes zaklatásra is lehetőséget teremt. Jelenleg az iskolák házirendje jogosult rendelkezni erről a kérdésről, azonban az okostelefonok egyre nagyobb elterjedése miatt szükséges egy egységes szabályozás, amelyet minden intézményben alkalmazni lehet. Vannak olyan digitális eszközök, laptopok, tabletek, adott esetben a mobiltelefon is, amely egy-egy tanórán digitális taneszközként is megjelenhet, éppen ezért azt a lehetőséget továbbra is biztosítani kell, hogy ezeket a pedagógus által meghatározott esetekben a diákok tanulási céllal használhassák.

Tehát alapvetően a törvényjavaslat igyekszik megelőzni az elmúlt időszakban sajnálatos módon bekövetkező iskolai erőszakot. Ideértve a verbális és fizikai bántalmazást, bullyingot is. De természetesen nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a gyerekek rendelkezzenek mobiltelefon készülékkel,

A tervezetben szereplő szabályok betartását a tanárok és az iskolaőrök felügyelik. Mint ahogy az fentebb olvasható jogosultságot kapnak a diákok csomagjainak és tárolóhelyiségeinek átvizsgálására, ha szükséges. Az iskolaőrök már a becsöngetés előtti pillanatokban is ellenőrizhetik a diákok táskáit, és szükség esetén elvehetik a mobiltelefonokat, tableteket, vagy akár okosórákat is.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint a hazai és nemzetközi kutatások is alátámasztják, hogy a korlátlan iskolai mobiltelefon-használat negatív hatással van a diákok figyelmére és teljesítményére. Hangsúlyozta, hogy a diákok a tanóra előtt és után továbbra is használhatják a mobiltelefonokat, és szükség esetén tarthatják a kapcsolatot szüleikkel.

A Pénzcentrum saját kutatása

A diákok és szülők véleménye megoszlik az új szabályozással kapcsolatban. Egyes diákok úgy érzik, hogy a törvény túlságosan beavatkozik a személyes jogaikba, míg mások elfogadják a szabályozást és inkább biztonságban tudnák telefonjaikat a tanároknál. A szülők között is vannak, akik szerint az okoseszközöket az oktatás részévé kellene tenni, míg mások támogatják a szigorúbb korlátozásokat. A Pénzcentrum az elmúlt hetekben felmérte az olvasók véleményét a témában. A kutatásunkat közel 7 500 szülő töltötte ki, ebből 2 350 olyan szülő nyilatkozott akinek egy gyermeke van, 3 158 olyan, akinek 2 és 1 719 három vagy annál több gyerekkel rendelkező osztotta meg véleményét a témában.

A kérdésük tehát az volt, hogy az általuk vizsgált 5 korcsoportban milyen gyakorlatot látnak megfelelőnek a a szülők az okostelefonok iskolában való használatát illetően. A vizsgált 5 korcsoport a

  • 1-2. osztályos tanulók
  • 3-4. osztályos tanulók
  • 5-6. osztályos tanulók
  • 7-8. osztályos tanulók
  • és a középiskolások.

A Pénzcentrum által felkínált választási lehetőségek pedig a következőek voltak:

  • A telefonokat egyáltalán nem szedik be az iskolában, hogy a gyermekek szünetben (kizárólag) tudjanak játszani, ne unatkozzanak.
  • A telefonokat egyáltalán nem szedik be az iskolában, hogy a szülők (kizárólag) bármikor tudjanak kommunikálni gyermekeikkel.
  • A telefonokat reggel az iskolában beszedik, és délután hazainduláskor adják vissza.
  • A telefonokat reggel az iskolában beszedik, tanítás után fél órára megkapják a gyerekek, majd ismét visszaszedik, és hazainduláskor adják vissza.
  • Ne vihessen telefont az iskolába!

A kutatás főbb eredményei

Az előzetes feltevés szerint a diákok korának növekedésével egyre kevésbé gondolják a szülők problémának, ha a gyereküknél ott van a telefon az iskolában. Ennek több oka lehet, de elsősorban -ahogy a válaszlehetőségekben is benne van- az, hogy az egyedül közlekedő fiatalok életjelet tudnak adni szüleiknek a nap bármely szakaszában. Ezen felül a gyerekek növekedésével és önállósodásával párhuzamosan a szülők többsége úgy gondja, hogy önállóan el tudja dönteni a tinédzser, hogy mit szeretne csinálni, beleértve ebbe azt is, hogy a szünetben mivel tölti az idejét. Nézzük meg tehát, hogy milyen számok mutatkoznak a felmérésünkből és beigazolódik-e az előzetes feltevésünk!

A legmarkánsabb eredményt minden korosztály esetén a 'telefonokat reggel az iskolában beszedik, és délután hazainduláskor adják vissza' válasz érte el. Egy korosztályt kivéve mindenhol legalább 3 000 szülő választotta, tehát azt az egy kivételt leszámítva a válaszadók minden korosztályban 40% felett gondolták azt, hogy a telefont a tanórán és a szünetekben ne használhassák a gyerekek, legyenek akár már 11-12.osztályosok. Az egyetlen kivétel, ahol ezt a választ csupán 32% választotta az a 1-2.osztályos gyerekek csoportja, mivel ott a legmarkánsabb válasz az 'egyéltalán ne vihessenek telefont a gyerekek az iskolába' válaszlehetőség.

Az 1-2.; 3-4. és 5-6. osztályosokra vonatkozó eredményekből kiderül, hogy a 'ne vihessenek telefont a gyerekek' válaszok jelentősen csökkenek, míg a legkisebb korosztály esetén ez közel 52%, a 3-4.osztály esetén lecsökken 40% alá (kb. 37%), az 5-6.-os korosztályra pedig 20% alá, megközelítőleg 16-17%-ra csökken. Ezzel párhuzamosan pedig igen szignifikánsan növekszik a 'telefonokat reggel az iskolában beszedik, és délután hazainduláskor adják vissza' válaszok aránya - ez az opció végig tartja a többi korosztály esetén is a vezető pozícióját.

A többi válaszlehetőség nem változik nagyot a vizsgált osztályokban, a legkevesebben az 'egyáltalán ne vegyék el a telefont, hogy a szünetben ne unatkozzon'-t választották mindenhol, bár némi növekedés tapasztalható az 1-2. osztályról az 5-6. osztályra. Azt az érvet, hogy a gyerekeknél azért legyen telefon, hogy a szüleikkel bármikor tudjanak kommunikálni már sokkal többen preferálták, ebből is kiderül, hogy az 5-6.osztályos tanulók közül sokan már önállóan közlekednek, ugyanis erre a korosztályra ezen válaszok aránya már 10% fölé kerekedett.

A nagyobb gyerekekre, fiatalokra vonatkozó szülői véleményeket is felmérték a témát illetően. A két leggyakoribb válasz a 'vegyék el délelőtt, de délután adják vissza vagy délután' és a 'ne vegyék el, hogy a szülővel (kizárólag) tudjon kommunikálni a gyerek'. Ezen válaszok mind a 7-8. és a középiskolások esetén is az összes válaszok közel 60- 65%-át kiteszi. De, ami meglepő, hogy a 'ne vihessenek telefont magukkal az iskolába' válaszok mind a két korcsoport esetén a 7- 12%-os intervallumban mozog, tehát így is vannak olyan szülők, akik úgy vélik egyáltalán nem lenne szabad mobiltelefont vinnie a diákoknak az iskolába, legyenek akárhány évesek.

Kiderült, hogy ténylegesen igaz az előzetesen feltett állításuk. Míg a 'ne vihessenek telefont az iskolába' válaszok aránya a korcsoportok növekedésével szigorúan monoton csökkenő tendenciát mutat (negatív irányú függvény), addig a 'vihetnek telefont' válaszok aránya pont, hogy szigorúan monoton nő az osztályok növekedésével (pozitív irányú függvény).

Az 5-6.osztályosok esetén találkozik a két vonal, tehát ott nagyjából a szülők 50-50%-ban tartoznak az egyik és a másik csoportba. Ez pedig nagy részben azzal magyarázható, hogy nagyjából annál a korosztálynál kezdenek önállóbbá válni a gyerekek, beleértve ebbe az egyedül közlekedést is, ami implikálja, hogy a szülők preferálják a gyerekek telefonhasználatát az iskolában.

A teljes cikk a kutatás eredményeit tartalmazó diagramokkal a Pénzcentrumon olvasható.

Címlapkép: Getty Images

TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL!

A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x)

Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!
  Megosztom

család

iskola

oktatás

mobiltelefon

kutatás

gyerekek

országgyűlés