Megzuhant a termelés, sokan hiába keresnek állást: mi történik a legnagyobb megyénkkel?

Pais-Horváth Szilvia   
  Megosztom
Megzuhant a termelés, sokan hiába keresnek állást: mi történik a legnagyobb megyénkkel?

A megye, ahol sok pálinka és a napfény, miközben folyamatos a küzdelem, hogy legyen elég víz locsolni. Ismert többek közt jellegzetes tájairól (Kiskunság, Illancs, Dunamellék), gasztronómiájáról, a bajai halászléról és kalocsai paprikáról. A HelloVidék megyekörkép-sorozatában most annak járunk utána, hogy az elmúlt évben milyen fontosabb demográfiai, gazdasági és turisztikai változások történtek az ország dél-alföldi szegletében, Bács-Kiskun megyében.

Bács-Kiskun területileg a legnagyobb megyénk, az ország területének 1/12-e. A Duna–Tisza közén helyezkedik el, délen Horvátországgal és Szerbiával közös határszakasza van. Ez az ország legnagyobb területű, észak-déli irányban elnyúló megyéje, ebből adódik, hogy északi térségei a főváros közelségét élvezik, déli területei viszont kiesnek a vérkeringésből. Az országon belüli centrális földrajzi helyzetéből adódóan mindig is kapocs volt a Dunántúl és a Tiszántúl között, továbbá Budapesten keresztül a fejlettebb nyugati gazdasági centrumok és a Balkán-félsziget jelentősebb városai között is központi, igen jelentős tranzit szereppel bír. Egyaránt érinti mindkét nagy folyónk, a a Duna és a Tisza is. Ami a gazdaságát illeti, magas a külföldi tőke és az export aránya, ami főként a járműiparnak és a Mercedesnek köszönhető.

A tanyák megyéje

Az alföldi térségekre jellemzően a települések elszórtan helyezkednek el, száz négyzetkilométerre 1,4 település jut, ez az országos érték körülbelül fele. A településeket viszont átlagosan többen lakják, kétharmaduk 1000-5000 fős. Sokan még mindig külterületen élnek, a megye lakosságának 14 százaléka, mellette 68 százalék városlakó. A városok közül a megyeszékhely Kecskemét és Baja vonzereje a legnagyobb, sokan ingáznak ide. A megye 119 települése közül 22 város. Legrégebbi városa Kalocsa, amely nagyjából az államisággal egyidős.

Tavaly áprilisban Bács-Kiskunban is durván tarolt a Covid

Bács-Kiskun megye lakónépessége 2021. január 1-jén 500,0 ezer fő volt, 2,2 ezer fővel (0,4%-kal) kevesebb, mint egy évvel korábban. A megyében 2021 I–III. negyedévében 3617 gyermek jött világra, és 6134 fő hunyt el. Az élveszületések száma 1,9%-kal kevesebb,

A KSH legfrissebb adatai szerint elhunytak száma az időszakon belül a koronavírus-járvány harmadik hulláma során, márciusban és áprilisban ugrott meg leginkább (43, illetve 48%-kal) a 2020. azonos havi értéket. Augusztusban és szeptemberben viszont 8,9, illetve 1,6%-kal kevesebben hunytak el az egy évvel korábbinál.

A születések és a halálozások egyenlegeként kialakult természetes fogyás 2517 fővel csökkentette a megye lakónépességét,

A természetes fogyás év eleji népességre vetített értéke (5,0 ezrelék) alapján Bács-Kiskun a megyék között a középmezőnyben helyezkedett el.

A rossz halálozási adatok után következzék egy szívderítőbb adatsor, Bácsban, ahogy például Zala megyében is tovább emelkedett a házasodási kedv: 2021 első kilenc hónapjában 3182 pár lépett frigyre, 11%-kal több, mint 2020 azonos időszakában.

Vegyes képet mutat a megye a gazdasági fejlettsége

Az északi rész (Kecskemét és Kiskunfélegyháza térsége) gazdaságilag a legfejlettebb, a megye középső és déli részei elmaradottabbak. A gazdaság fejlődésében fontos szerepe van annak, hogy egy autópálya és két fontos vasúti vonal is átszeli a megyét. A 3 legnagyobb nyereségű cége a 2015-ös adózott eredmény szerint (zárójelben a régiós toplistán elfoglalt helyezés):

 • Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. (Kecskemét) (1.)
 • Axiál Kft. (Baja) (5.)
 • Phoenix Mecano Kft. (Kecskemét) (17.)

A négy legnagyobb városa (Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas és Baja) is sokoldalú iparral rendelkezik, de Kecskemét kiemelkedő helyet foglal el. A legtöbb ipari cég ugyanis itt telepedett le. Országosan is szinte az egyik legdinamikusabban fejlődő város. A megye északi része ásványkincsekben szegény, déli részén viszont kisebb, illetve közepes mennyiségű kőolaj- és földgázlelőhelyek találhatók szétszórtan. A feldolgozóipara jelentősebb.

Az ipari termelés összességében: a 2019-es adatok szerint (legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásokat nézve) 2,6 ezer milliárd forint, ami országos viszonylatban kifejezetten jónak számít. A Bács-Kiskun megyei adat szinte ugyanakkora, mint a Komárom-Esztergom megyei, és több mint 8-szor nagyobb, mint például Nógrád megye mutatója (ott 0,3 ezer milliárd forintról beszélhetünk).

Összességében Bács-Kiskunban, ez az alábbi táblázatból is kiderül, a legjelentősebb ipari terület a járműipar (65%-kal), utána következik az élelmiszeripar, 17 %-kal:

Ipar döbbenetes változásai: termelés az egy évvel korábbi felére zuhant

A KSH legfrissebb adatai Bács-Kiskunban a 4 főnél többet foglalkoztató ipari vállalkozások telephelyein az I‒III. negyedéves kibocsátás

2021 első kilenc hónapjában az alacsony bázishoz képest 2,5%-kal ‒ az országostól (+13%) elmaradó mértékben ‒ bővült a teljesítmény, de a 2019. I‒III. negyedévi szintet nem érte el. A termelési érték 2,0 ezer milliárd forint volt, egy lakosra jutó értéke (4,0 millió forint) 30%-kal felülmúlta a hazai átlagot.

A csökkenés februárban is folytatódott, márciustól júniusig viszont részben az előző évi alacsony bázis miatt változó intenzitással (14 és 100% közötti mértékben) nőtt a teljesítmény. Az ipar több területét érintő alapanyag-ellátási zavarok és szállítási problémák hatására a termelés volumene a III. negyedévben csökkenésbe fordult.

A 49 főnél többet foglalkoztató, megyei székhelyű ipari vállalkozások 2021. I‒III. negyedévi termelési értéke (folyó áron 1,7 ezer milliárd forint) összehasonlító áron 1,1%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. Az ipari produktum hattizedét létrehozó járműipar kibocsátása 3,4%-kal csökkent, amit legfőképp az élelmiszeripar és a gumi-, műanyag- és építőanyag-ipar termelésének felfutása tudott ellensúlyozni.

Az ipari értékesítés volumene 0,8%-kal emelkedett, ezen belül a forgalom 79%-át kitevő export értéke azonos volt az egy évvel korábbival. A külföldi bevételek bővülését a járműipar előző évinél kisebb értékesítése vetette vissza. A belföldi eladások 4,4%-os növekedését leginkább az élelmiszeripar és a gumi-, műanyag- és építőanyag-ipar javuló üzleti lehetőségei határozták meg.

Forrás:KSH
Forrás:KSH

Itt az építőipar sem szárnyalt úgy

A Bács-Kiskun megyei székhelyű, legalább 5 főt foglalkoztató építőipari vállalkozások 2021. I‒III. negyedévi termelési értéke 227,9 milliárd forint volt, ami összehasonlító áron – az országos 10%-os növekedéshez hasonlóan – 9,5%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit, és 2,1%-kal felülmúlta a Covid19-járvány előtti 2019 I‒III. negyedévének teljesítményét is. A megyei építőipari termelés januárban, februárban, júliusban és szeptemberben haladta meg az előző év azonos hónapjának alacsony teljesítményét. A kibocsátás az országos 9,2%-át adta, az egy lakosra jutó 456 ezer forintnyi termelési érték a hazai átlag 1,8-szerese volt.

A termelés bővülését a kibocsátás kétharmadát adó egyéb építmények építésének 7,2 és az épületépítések 14%-os volumennövekedése eredményezte.

Az országos tendenciával ellentétben

a vállalkozások 2021 I‒III. negyedévében 273,3 milliárd forint értékű új szerződést kötöttek, volumenében 28%-kal kevesebbet az előző év azonos időszakinál. Ezzel itt következett be a legnagyobb visszaesés a megyék és a főváros körében.

 • A szeptember végi 382,5 milliárd forint értékű szerződésállomány volumene 16%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.
 • Az egy lakosra jutó építőipari termelés viszont Budapesten és Bács-Kiskun megyében volt a legmagasabb, 2,0, illetve 1,8-szerese az országos átlagnak, míg Nógrád megyében a mutató értéke a hazai átlag 26%-át érte el.

Jelentősen csökkent a lakásépítési kedv is

Az országos tendenciával párhuzamosan itt is csökkent a lakásépítési kedv: 2021 I–III. negyedévében 35%-kal visszaesett (országosan 1,7%-kal mérséklődött) az épített lakások száma az előző év azonos időszaki magas bázishoz képest. Összesen 491 lakást vettek használatba, melyek közel háromnegyede a megyeszékhelyen, 17%-a kisebb városokban, egytizedük pedig községekben épült. Mindhárom településtípus esetében jelentősen csökkent a lakásberuházások száma.

Az új lakások 57%-ának vállalkozások, 43%-ának természetes személyek voltak az építtetői. Az utóbbi kör több mint hattizedével csökkenő építkezései vetették vissza a megyei lakásépítési piacot, melyet az előbbieknél regisztrált növekedés csak némileg ellensúlyozott.

Építési forma szerint a lakások 55%-át többszintes, többlakásos épületben, 44%-át családi házas formában adták át. Az előző év azonos időszakinál 56%-kal kevesebb lakás épült családi házas formában, ugyanakkor a többszintes, többlakásos épületben használatba vettek száma valamelyest emelkedett. Emiatt is az új lakások átlagos alapterülete (85 m²) némileg elmaradt az országos átlagtól (87 m²), 36%-uk épült 4 vagy annál több szobával.

Építőipar teljesítménye Bács-Kiskunban 2021-ben (Forrás: KSH.hu)
Építőipar teljesítménye Bács-Kiskunban 2021-ben (Forrás: KSH.hu)

Itt zajlottak jelentősebb beruházások

A KSh információ szerint járvány 2020-ban visszavetette a Bács-Kiskun megyei székhelyű gazdasági szervezetek fejlesztési tevékenységét. A beruházási aktivitás 2021 elején újból lendületet vett, a teljesítések volumene negyedévről-negyedévre fokozódott. A szervezetek 2021. I‒III. negyedévi 230 milliárd forint értékű új beruházása összehasonlító áron 37%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

A beruházások 64%-át a legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások realizálták.

A beruházások koncentráltak voltak: a fejlesztési források 53%-át a feldolgozóiparban, 12%-át a kereskedelemben, 7,5%-át a mezőgazdaságban használták fel. A feldolgozóipar beruházásainak volumene 77, a kereskedelemé 39%-kal nőtt, az agráriumé 2,6%-kal csökkent. A feldolgozóiparon belül a járműiparban, az élelmiszeriparban és a kohászat, fémfeldolgozás területén történtek a legnagyobb értékű beruházások.

Anyagi-műszaki összetétel alapján a fejlesztési források 34%-át épületek és egyéb építmények építésére, 64%-át gépek, berendezések és járművek beszerzésére fordították. Az épületek és egyéb építmények beruházási volumene 1,3%-kal nőtt. A külföldi gyártású gépek, berendezések és járművek teljesítményértéke összehasonlító áron 77, a hazaiaké 54%-kal bővült. Az értékadatok alapján a gépek, berendezések és járművek 76%-a importból származott.

Ültetvények, erdők telepítésére, haszonállatok beszerzésére és a meglevő föld értéknövelésére 3,0 milliárd forintot költöttek, reálértéken 15%-kal kevesebbet az előző év azonos időszakinál.

Országos átlaghoz képest is itt az egyik legerősebb a vállalkozói kedv

Bács-Kiskun megyében 2021. szeptember végén – a korábbi időszakokhoz hasonlóan – a 105 ezer vállalkozás nagyobb részét (86 ezer) önálló vállalkozóként, kisebb részét (19 ezer) társas vállalkozásként regisztrálták. Az előbbiek száma egy év alatt 1,5, az utóbbiaké 2,8%-kal nőtt. Ezer lakosra a megyében 211 regisztrált vállalkozás jutott, a vállalkozási kedv – országosan az egyik legmagasabb – az egy évvel korábbihoz képest nőtt.

 • 2021 I–III. negyedévében a társas vállalkozások 5,0%-a került csődeljárás, kényszertörlés vagy felszámolási eljárás alá, ugyanakkora részük, mint egy évvel korábban. Az eljárás alá vont cégek részaránya a kft-k körében 4,9, a részvénytársaságoknál 5,8% volt.
 • Az önálló vállalkozók közül a legtöbben (40%) mellékfoglalkozásúként, 38% főfoglalkozásúként, 22% nyugdíjasként tevékenykedett. Mindhárom kategóriában többen vállalkoztak az egy évvel korábbinál.
 • Szeptember végén 4,0 ezer egyéni vállalkozás szüneteltette a tevékenységét, vélhetően a járvány csillapulásának hatására számuk 1,3%-kal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. Az ideiglenesen szüneteltetett egyéni vállalkozások aránya mintegy 14%-ot tett ki, ami egy év alatt 0,7 százalékponttal lett kevesebb.
 • Főtevékenységük alapján – az egy évvel korábbihoz hasonlóan – a társas vállalkozások a kereskedelem, a tudományos és műszaki tevékenység, az ipar és az építőipar területén fordultak elő leggyakrabban, az önálló vállalkozók többsége a mezőgazdaságban tevékenykedett.

Jelentős létszámleépítéseket hajtottak végre

A COVID által leginkább érintett ágazatok - ahogy láttuk, a régióban is a szolgáltatóipar és az autóipar voltak, de erről bővebben ITT olvashatsz! Bács-Kiskun lett az egyik olyan a megye, ahol a tavalyi évben sem csökkent a munkanélküliség.

A KSH adatai szerint 2021 III. negyedévében Bács-Kiskun megyében a 15–74 éves népesség 66,5%-a, 251 ezer fő volt gazdaságilag aktív, számuk 1,7%-kal több volt, mint egy évvel korábban. Az aktivitási arány 0,4 százalékponttal meghaladta az országos átlagot. A munkaerőpiacon 239 ezer fő foglalkoztatottként, 12 ezer fő munkanélküliként jelent meg. A foglalkoztatottak száma a hazai átlagnál nagyobb mértékben gyarapodott, míg a munkanélkülieké az országos csökkenéssel szemben szintén emelkedett 2020 III. negyedévéhez képest.

A munkanélküliségi ráta 4,7%-ot ért el, ami 0,3 százalékponttal meghaladta az egy évvel korábbit. Az arány magasabb volt az országos átlagnál (3,9%). A munkanélküliségi ráta alakulása a KSH ábráján is jól látszik:

Munkanélküliségi ráta alakulása (Forrás KSH)
Munkanélküliségi ráta alakulása (Forrás KSH)

Ugyanakkor a foglalkoztatási ráta 63,4%-ot tett ki, ami 1,4 százalékponttal felülmúlta az egy évvel korábbit, folytatva a korábbi negyedévek pozitív irányú tendenciáját. Az arány megegyezett az országos átlaggal (63,4%).

A fogalkoztatottsági ráta tavalyi évi hullázása, a KSH ábráján is nyomon követhető:

Foglalkoztatottsági ráta alakulása (Forrás KSH)
Foglalkoztatottsági ráta alakulása (Forrás KSH)

Az inaktívak száma 127 ezer főt tett ki, 5,6%-kal kevesebbet az egy évvel korábbinál. A változás iránya megegyezett az országossal.

Országos viszonylatban közepes a bérszínvonal

A bérek Bács-Kiskun megyében összességében Nógrádi József, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója szerint az országos átlag közelében vannak -erről bővebben ITT olvashatsz. Bács-Kiskun megyében azonban nagyfokú eltérés tapasztalható a megyeszékhely és a többi település között, hiszen a nettó átlagkereset 2021. I. negyedévében mindössze 233 000 Ft volt, annak ellenére, hogy Kecskeméten országos viszonylatban is kiemelkedő a bérszínvonal.

 • 2021 I–III. negyedévében Bács-Kiskun megyében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 362 ezer, az adókedvezmény nélkül számított havi nettó átlagkereset 240 ezer forint volt. Közfoglalkoztatottak nélkül számolva a bruttó átlagkereset 369 ezer, a nettó átlagkereset 245 ezer forintra emelkedett.
 • A bruttó és nettó átlagkereset – a közfoglalkoztatottakkal együtt számítva – egyaránt 8,1%-kal múlta felül a 2020. I–III. negyedévit, folytatva a korábbi időszakok emelkedő tendenciáját. A növekedés üteme kevéssel elmaradt az országostól, egyben a megyék és a főváros körében az egyik legalacsonyabb volt. Az alkalmazottak 16%-kal kevesebbet kerestek az országos átlagnál.
 • A bruttó keresetek a versenyszférában 8,7%-kal, 367 ezer forintra, a költségvetési szférában 10%-kal, 362 ezer forintra emelkedtek.

A keresetnövekedés a fizikai és a szellemi foglalkozásúaknál egyaránt 8,0%-ot tett ki. A bruttó átlagkereset értéke az előbbinél 302, az utóbbinál 447 ezer forintra emelkedett.

Forrás: KSH.hu
Forrás: KSH.hu

Ezekre a munkákra van a legnagyobb kereslet

A lehetőségeket tekintve erre a megyére igazak azok a megállapítások, hogy akik szakmával rendelkeznek, azok szinte azonnal elhelyezkedhetnek, a nyelvtudással bírók szintén.

A mérnöki és IT-s végzettséggel sem kell sokáig állást keresgélnie senkinek, amennyiben nem túlzóak az elvárásai. A bajban leginkább az operátorok köre, a betanított munkaerő, illetve az adminisztratív munkaerő van: ők nem biztos, hogy találnak megfelelő munkahelyet. Emellett a kis falvakban élők vannak nehéz helyzetben a szükséges infrastruktúra hiánya miatt (közlekedés, számítógép, stb.)

– tette hozzá egy korábbi HelloVidék cikkben Nógrádi József.

Nagy az elvándorlás

Ahogy a dél-alföldi régióban általánosan is jellemző, innen más régiókba áramlanak el a munkavállalók: jellemzően Budapest és Észak-Dunántúl a cél, de sokan mennek külföldre is. A Trenkwalder mobilitási felmérése azt mutatja, hogy Bács-Kiskun megyében a versenyszféra munkavállalóinak a 32%-a lenne hajlandó elköltözni egy jobb állás és fizetés ígérete esetén - de erről korábban a HelloVidék ITT írt.

A térségben hiányzó munkaerő pótlását a múltban jellemzően Szerbiából és Romániából igyekeztek pótolni az érintett megyékben. Ez azonban nem tud versenyképes lenni hosszabb távon, mivel egyrészt a környező országok bérei utolértek minket, másrészt nem tudunk az osztrák és német bérekkel versenyezni. Ha ugyanis a munkavállaló az EU határain bejut, számára Magyarország legtöbbször csak a dobbantó. A határmenti ingázók ma is jellemzők, illetve az ukrán munkaerő ebben a régióban is jelen van, de nem túl erősen. Ez a mostani mérsékelt szint a jövőben sem fog nagyon felfelé mozdulni, mivel erős a bérverseny más régiókkal, miközben a külföldi munkaerő lakhatási elvárásai is jelentősen magasabb szintre kerültek

– tette hozzá Nógrádi József, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója

Turizmus alakulása

A járvány harmadik hullámát követően egyre kevesebb intézkedés akadályozta a turizmust, 2021 júliusától már lényegében korlátozások nélkül fogadhattak vendéget a szálláshelyek. A kereskedelmi szálláshelyeken (szállodákban, panziókban, kempingekben, üdülőháztelepeken, közösségi szálláshelyeken) az év első kilenc hónapjában 11 millió 69 ezer éjszakát töltöttek a vendégek, 56%-kal, illetve 9,6%-kal kevesebbet, mint 2019 és 2020 azonos időszakában.

Hat, viszonylag kisebb vendégforgalmú megyében nőtt a vendégéjszakák száma 2020 január–szeptemberéhez képest, derül ki a KSH legfrissebb adataiból, ezek pedig Bács-Kiskun megye, Csongrád-Csanád megye, Nógrád megye, Pest megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Veszprém megye.

A KSH tavalyi adatai szerint Bács-Kiskun megye szálláshelyei 2021 júliusától már lényegében korlátozások nélkül fogadhattak vendéget. A kereskedelmi szálláshelyeken (szállodákban, panziókban, kempingekben, üdülőháztelepeken, közösségi szálláshelyeken) az év első kilenc hónapjában 277 ezer éjszakát töltöttek a vendégek, 38%-kal kevesebbet, mint 2019 azonos időszakában, de a 2020. évinél 7,8%-kal többet.

 • Az év hagyományosan legforgalmasabb hónapjait, a júliust és augusztust is tartalmazó III. negyedévben a vendégéjszakák száma 8,4%-kal csökkent 2019 azonos időszakához mérten, viszont 18%-kal meghaladta a 2020. évit.
 • A külföldről érkező vendégek 2021. július–szeptemberben 32 ezer éjszakára maradtak, 45%-kal kevesebbre, mint két évvel ezelőtt, de 2020 azonos időszakához képest 48%-kal többre. A belföldi vendégek 165 ezer éjszakát töltöttek a megyei szálláshelyeken 2021 III. negyedévében, ami a 2019. évi értéket 5,0%-kal, a 2020. évit 14%-kal haladta meg.
 • A kereskedelmi szálláshelyek összes bruttó árbevétele az első kilenc hónapban összességében 5,5 milliárd forint, július–szeptemberben 3,6 milliárd forint volt. Utóbbi összeg folyó áron nem csak a 2020, hanem a 2019 azonos időszakit is meghaladta.

Az ittas vezetés komoly probléma

Még egy utolsó, elgondolkodtató adat tavalyról, a KSH adatai szerint az országban az alkoholos befolyásoltság legnagyobb arányban a Bács-Kiskun megyei (12%) balesetekben játszott szerepet.

2021. I–III. negyedévében – az év első hónapjait érintő járványügyi korlátozások mellett – 571 baleset következett be Bács-Kiskun megye útjain, ami az országosnak 5,4%-a volt. Számuk a megyék közül a legnagyobb mértékben, 18%-kal emelkedett a járvány által sújtott előző év I–III. negyedévéhez képest, ám 4,5%-kal kevesebb volt, mint a Covid19-járvány nélküli 2019 I–III. negyedévében.

 • Kimenetelét tekintve 2021 I–III. negyedévében a balesetekből 229 végződött súlyos, 314 könnyű sérüléssel, az előbbiek száma 27, az utóbbiaké 13%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. 2-vel több (28), a balesetek 4,9%-a végződött halállal, ami az országos átlagnál (3,2%) magasabb arány.
 • 2021 I–III. negyedévében 68 balesetnél, az összes baleset 12%-ánál mutattak ki alkoholos befolyásoltságot, ami a megyék közül a legmagasabb arány.
 • Az emelkedő balesetszámmal összefüggésben a közlekedési balesetekben az egy évvel korábbinál 13%-kal többen, összesen 794-en sérültek meg. A halálos áldozatok száma 2 fővel (30 fő), a súlyosan (262 fő) sérülteké közel ötödével, a könnyebben sérülteké (502 fő) tizedével lett több.
 • A balesetek túlnyomó része, 94%-a a járművezetők hibájából következett be, jellemzően a sebesség nem megfelelő megválasztása (az összes baleset 32%-a) és az elsőbbség meg nem adása (25%) miatt.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!
  Megosztom

hellovidék

bács-kiskun megye

turisztika

népesség

halálozási adatok

ksh

megyei körkép

gazdaság

munkanélküliség