Végveszélyben a Balaton: riadót fújtak, ezért visszafordíthatatlan a tó pusztulása

Jeki Gabriella   
  Megosztom
Végveszélyben a Balaton: riadót fújtak, ezért visszafordíthatatlan a tó pusztulása

Milyen problémákba ütközik és okoz a nádas irtás a magyar tengernél? Miért fontos a zöldhomlokzatok szorgalmazása? Hová kerülhetnek a most még hiányként feltüntetett WC-k és vizesblokkok a balatoni partokon? Ahogy arról már beszámoltunk, elkészült a Balaton Kiemelt Térség fejlesztési programjának végrehajtási terve, amely kapcsán az azt készítő Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség társadalmasított. A térségben élő szervezetek, önkormányzatok, civil szervezetek, magánszemélyek, igazgatóságok, kutatóintézetek, ügynökségek, helyi közösségek és kapcsolódó minisztériumok mind véleményezhették a területi alapú fejlesztési szemlélettel készült végrehajtási tervet. A véleményezők rámutathattak az egyedi adottságokra, lehetőségekre és fennálló problémákra. A HelloVidék most a balatoni társadalom és gazdaság vázolt szükségleteit és céljait gyűjtötte össze.

Helyi válaszokat adna a 21. század globális kihívásaira a Balaton Kiemelt Térség fejlesztési programja, amiben fontos szerepet kap a következő időszakban a természetesség, a megújuló képesség, az egészség és a fenntarthatóság. Negyven oldalas táblázatban foglalták össze a Balaton Fejlesztési Tanács legutóbbi ülésén a vélemények feldolgozását.

A Nyugati-medence és a Keszthelyi-öböl partmenti részén a nádasok területe folyamatosan nő. Ugyanakkor a nádasok ma már nem tudnak maguktól megújulni, mert nincs olyan jelentős hullámtevékenység, ami a bomló szervesanyagot, törmeléket ki tudná öblíteni a nádasok belsejéből. Emiatt anaerob bomlás, rothadás jellemzi a partmenti részeket, ami számos élőlény pusztulását okozza, valamint kellemetlen szagú, bűzös iszap is keletkezik. Ez a kedvezőtlen hatás fokozottan jelentkezik Balatonberény vízparti területein, amit a 2020. évi Nádtérkép Zárójelentés dokumentuma is leír: Balatonberénynél jelentős a szerves törmelékturzások növekedése. Megjelentek a nádat jelentősen károsító özönnövények, így a nád őszre szinte a maga súlya alatt összeroskad. Balatonberény közigazgatási területéhez tartozó belterületi partszakasz előtt az elmúlt években három jelentősebb szárazulat alakult ki, összességében több mint 1000 négyzetméteres területen

– hívta fel a figyelmet a problémára Druskoczi Tünde, Balatonberény polgármestere, amit a Balaton Fejlesztési Tanács is elismert.

Az önkormányzat javaslatot is tett a megoldásra. Úgy látják, hogy a megfelelő anyagi források és karbantartási kapacitások biztosításával, a nádasok szakszerű karbantartásával, aratásával, megújításával csökkenthető lenne a tó medrének szervesanyag terhelése. Az időben elvégzett munkák a teljes tó egészségét is szolgálják, ezáltal egyensúly teremthető a környezetvédelem-vízügy, gazdaság, turizmus érdekei között.

A tendenciaszerű „láposodás” okait az alábbiakban látják:

  1. 2004. óta a Balatonon jelentős mértékű állami iszapkotrás nem történt, egészen a 2020. júliusi, szeptemberi vízminőségi kárelhárítási célú kotrásig. A part menti és lepel kotrások végrehajtása, a zagyterek kialakítása mára nem vita tárgya, hanem égető feladat a Balaton nyugati medencéjében, melyet sürgősen meg kell oldani.
  2. A nádaratás hiánya miatt évente több mint 1000 hektárról rohad bele az aratatlan nád a tóba, növelve annak szerves anyag tartalmát a parti sávban, nádas öblökben tavi üledék formájában. A nád a téli időszakban az időjárás miatt törik, a lehullott törmelék a nád töve köré gyűlik, a természetes és a hullámzás okozta vízmozgás következtében a lebegő iszap a törmeléken felhalmozódik.
  3. Fenti okok következtében pár év alatt szárazulat keletkezik, mely ismételten módosítja a lebegő iszap természetes mozgási irányát és növeli a lerakódási területet, ahol az iszap már nem mozog tovább. A szárazulatokon megjelenő fák, bokrok, az agresszívan terjedő gyomok kiszorítják a nádat az élőhelyéről.
  4. Balatonberény belterületi, nádasokkal benőtt partszakaszainál jól megfigyelhető a kezeletlen nád partmenti oldalirányú rohamos terjedése, mely elzárja a fürdőzők elől az eddig szabad partszakaszokról a vízfelületre jutást.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság szerint a Végrehajtási Terv „tematikus csomagként” tárgyalja a klímaadaptáció kérdését és az ehhez kapcsolódó klímastratégia végrehajtását. Úgy vélik, hogy a dokumentáció területi hatálya alá tartozó települések esetében a klímaadaptáció szükséges, de ez nem elégséges feltétele a jövőbeni környezeti kockázatok mérsékléséhez. Ahogy arra a szakemberek rámutattak, a Balaton partközeli sávjában lévő nagyobb települések turisztikailag kiemelt szerepük miatt intenzíven fejlődnek, ennek következtében azok mérete folyamatosan növekszik. Emiatt különösen a kiemelt turisztikai desztinációként működő városok gyakorlatilag összeérnek. Az épített, művi felületek kiterjedésének növekedésével a városokra jellemző klimatikus szélsőségek fokozódásra várható, emellett a városias élőhelyek mennyiségének növekedésével a természetközeli állapotú élőhelyek kiterjedése csökken. A klímaváltozással és az egyéb emberi tevékenységgel járó ökológiai kockázatok csökkentése érdekében javasolják a városok élővilágának védelmére, ökológiai potenciáljának növelésére a zöldhomlokzatok elterjedésének elősegítését, valamint a parkokban madárodúk, denevérodúk és rovarhotelek telepítését, amivel számos faj védelmét segíthetjük elő. Hangsúlyozzák ugyanakkor, hogy az új parti sétányok kialakítása nem feltétlenül egyeztethető össze a természetközeli állapot visszaállításával, illetve fenntartásával. Felhívták a figyelmet arra is, hogy az elmaradott, kiemelt üdülőkörzeti települések felzárkóztatása könnyen konfliktusba kerülhetnek a Balaton, mint Natura 2000 terület és Ramsari Terület természetvédelmi kezelésének célkitűzéseivel.

A Balatoni Horgászegyesületek Szövetsége a horgászturizmus színvonalának emelése érdekében a következő kéréseket intézte a tanácshoz:

  • 30-35 kilométerenként több száz fős horgászcsónak kikötők létrehozását.
  • Településenként 2-3 csónak menhely kialakítását.
  • A szabad partszakaszokon a szükséges infrastruktúra kialakítását és bővítését (parkoló helyek, WC-vizesblokk).
  • Településenként kerüljön kialakításra sólyázó, csónak berakó hely, a szükséges parkolási lehetőséggel együtt.
  • Főszezoni (strandszezoni) időszak kivételével a fürdőhelyeken történő horgászat engedélyezése, ha lehetőség van rá, akár éjszakaihorgászat főszezonban.

A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 139-es törvény és a helyi építési szabályzat két szakasza is korlátozza a külterületen, zártkertben a fejlesztési elképzeléseket. Eszerint az ingatlanok kertes mezőgazdasági terület övezetébe, illetve a borszőlő termőhelyi, kataszteri terület övezetébe vannak besorolva. Ezekben az övezetekben csak korlátozottan lehet fejlesztéseket végezni, mivel például az adott ingatlan területén 80 százalékban szőlőnek kell lenni, illetve a beépíthető százalék is nagyon csekély (3 százaoék), vagy például kizárólag szőlőműveléshez kapcsolódó gazdasági épület építhető, valamint új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. Ezek a jogi korlátok egyes fejlesztési célok megvalósulását nem biztosítják és ezáltal a fejlesztések csak belterületekre korlátozódnak. A belterületben pedig nincs hely, mivel a sűrű beépíthetőség nem teszi lehetővé új terület kijelölését, illetve be vagyunk szorítva a Kis- Balaton és a zártkert közé. A Kis-Balaton környezetében pedig védett vagy természetvédelmi területekről van szó, amelyben nem tervezhető attrakció, illetve a zártkertben sem mivel a fent említettek ezt kizárják. Ezért szeretnénk a 2018. évi 139-es törvényben szereplő szabályok enyhítését, életszerűséghez közelítsen a térségre vonatkozó előírásokban

– fogalmazta meg aggályait Takács Zoltán, Garabonc község polgármestere, akinek felvetéseit részben elfogadta a tanács tekintettel arra, hogy hasonló problémákat több település jelzett, de hangsúlyozta, hogy a

Kővágóörs önkormányzata felhívta a figyelmet arra, hogy a községhez tartozó Pálköve településrész a Balaton partján helyezkedik el, ám a mai napig nem rendelkezik vezetékes csatornahálózattal. Ahogy arra rámutattak, az itt megépült lakó és nyaralóingatlanok többsége az 1970-es években épültek, egyedi, zárt szennyvíztározókkal, amelyeknek a műszaki állapota nem ismert, megkérdőjelezhető. Ezen szennyvíz tárolására szolgáló létesítményekből ismeretlen mennyiségű és minőségű szennyvíz juthat a Balaton vizébe, így ezek ismeretében nagyon fontos lenne a szennyvízhálózat mihamarabbi kiépítése természetvédelmi szempontból, illetve gazdasági és turisztikai szempontból is kiemelkedő változást hozna az adott régióban.

A felvetett javaslatok ezek mellett felvetették többek között, hogy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet térség kerékpárúthálózata fejlődésnek indult, de nincs összekapcsolva a Kis-Balatonnal és Zalakarossal; hogy a beadványban szereplő beruházásoknak és fejlesztéseknek összhangban kell lennie az Európai Táj Egyezménnyel; az üdülő területek infrastruktúra hálózatának fejlesztését; a Balatonszentgyörgy-Keszthely vonalszakasz korszerűsítését; Balatonfüred keleti városkapujának és a Germering csomópontnak a kiépítését; a rossz állapotú partvédőművek helyreállítását; a kishajós vízisportok lehetőségeinek megteremtését; a fiatalok letelepedését segítő programokon belül az önkormányzatok lehetőségeit feltárását, például különböző típusú helyi adókedvezmény lehetőségeket a letelepedők részére.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!
  Megosztom

hellovidek

balaton

nádirtás

balatoni turizmus

fejlesztés

turizmus

nyár