Rengeteg magyar fűtené így a lakását: durván ráfizetnek, ha ezt nem tudják

HelloVidék   
  Megosztom
Rengeteg magyar fűtené így a lakását: durván ráfizetnek, ha ezt nem tudják

A hideg közeledtével a kandalló, kályha és sparhelt tulajdonosoknak fokozottan figyelniük kell az eszközök helyes használatára és a karbantartás fontosságára. Odafigyeléssel megelőzhetőek az esetleges balesetek és az is, hogy a lakásban füst terjedjen. A szabályok betartásával a tűzesetek és a szén-monoxid mérgezés esélye is jelentősen csökkenthető - ismertette Baranyai Zoltán, a Warnex-Global Magyarország Zrt. marketing managere. A balesetek megelőzése érdekében itt egy útmutató a biztonságos fűtéshez.

Mivel a Warnex-Global Magyarország Zrt. az ország egyik legnagyobb kandalló-, kályha- és sparhelt nagykereskedője, fontosnak tartjuk, hogy mindenki biztonságosan használhassa ezeket az eszközöket a legnagyobb hidegben is. A balesetek megelőzése érdekében itt egy útmutató a biztonságos fűtéshez.

Beüzemelés előtti ellenőrzés

 • A kéményt évente ellenőriztesse és tisztíttassa szakember segítségével! (A hatályos törvények értelmében égéstermék-elvezető építése, javítása, újbóli használatbavétele, valamint a bekötött tüzelőberendezés cseréje, illetve új telepítése a kémény megfelelőségét igazoló kéményseprő-ipari nyilatkozat hiányában tilos!)
 • Nézze át a készüléket esetleges hibák (törés,repedés) után kutatva
 • Legyen füst- és szénmonoxid érzékelő a helyiségben
 • Jól szellőző helyiségben legyen az eszköz
 • Az éghető anyagokat pakolja el a kandalló/kályha/sparhelt közeléből (min.120 cm-re)

Így tüzeljünk kandallóban, kályhában

 • Legfontosabb szabály, hogy tüzeléshez száraz fát használjon, ami legalább 1-2 évig száradt
 • Ne használjon olajos rongyot, ruhát, festett fadarabokat
 • Ne égessen műanyagot és egyéb szemetet
 • Ne öntsön a tűzre benzint, olajat és ne dobjon bele dezodort
 • Begyújtás előtt nyissa ki a huzatnyílásokat, így az égés egyenletesebb lesz és a füst visszaáramlása megakadályozható
 • Takarítsa ki az égésteret
 • A nagyobb hasábokat mindig alulra tegye, felülre gyújtósnak kisebb darabokat helyezzen
 • Ne tömje meg a kályhát, kandallót, sparheltet, hogy a levegő szabadon áramolhasson
 • A gyermekeket tartsa távol a forró fűtőtestektől
 • Ne hagyja a működő készüléket felügyelet nélkül

Általános biztonsági előírások szilárd tüzelésű fűtőkészülékek használatához:

A készülék biztonságos és helyes használatának érdekében:

 1. Tanulmányozza és tartsa be a hatályos jogszabályokat helyi rendeleteket és szakmai előírásokat.
 2. A beüzemelés és első használat előtt alaposan olvassa el a készülék útmutatóját.
 3. A készülék használatba vétele előtt minden részét nézze meg és tanulmányozza működésüket. A készülék tulajdonosának illetve használójának az üzembe helyezés, első használat és a kéménybe csatlakoztatás előtt a használati útmutatót el kell olvasnia, valamint az illetékes kéményseprőt értesíteni kell.

A kéményseprő-ipari nyilatkozatot nem helyettesíti a kéményseprő-ipari közszolgáltató sormunkánál alkalmazott tanúsítványa.

Szállítás, kicsomagolás:

 • A legtöbb készülék csak függőleges és rögzített állapotban szállítható. Ne emelje a készüléket olyan helyen amely nem bírja el a készülék súlyát (pl. ajtó fogantyú, fedőlap stb.). Az elmozdulható és kilazulható elemeket ellenőrizze a használatba vétel előtt és igazítsa meg azokat: fogantyúk, csavarok, fogantyúk, lángterelő.
 • A készüléket az átvételkor csomagolja ki és ellenőrizze, hogy van-e rajta bármilyen sérülés vagy hiba. Ha sérülést vagy hibát észlel, azonnal jelezze az eladónak vagy szállítónak.
 • Vigyázzon a kicsomagolásnál, ne okozzon sérülést a készülék felületén. A csomagoló anyagot őrizze meg egy későbbi szállításnál hasznos lehet még.

Készülék telepítése

 • A készüléket olyan helyre telepítse ahol nincs útban és megfelelő az aljzat. (nem gyúlékony, vízszintes, szilárd és teherbíró)
 • A készülék üzembe helyezése előtt távolítson el minden gyúlékony anyagot a készülékből és környékéről, csomagolóanyag, függöny, stb. Ne tároljon semmilyen gyúlékony anyagot a készüléken vagy a készülékben!
 • A készülék és a füst elvezető csövek min. 50 cm távol legyenek az éghető anyagoktól, illetve szerkezetektől. Ezért tilos a készülékre, csövekre vagy azok közelébe éghető anyagokat és tárgyakat helyezni.
 • Biztosítson elég oxigént az égéshez. A készüléket jól szellőző helyiségben helyezze üzembe, ahol biztosítva van az égéshez szükséges levegő utánpótlása.
 • A kéménynek amelyen a készüléket használja tökéletes műszaki állapotban kell lennie. Erről a kéményseprő ad egy műszaki felülvizsgálati igazolást, melyet meg kell őriznie.
 • A kéményt a fűtési szezon elején takaríttassa ki, de legalább évente egyszer, amíg a füstcsöveket a használat, elkoszolódás szerint, de max. havonta egyszer elegendő.
 • A szilárd/vegyes tüzelésű fűtőkészülékkel ugyanazon kéménybe ne telepítsen gáztüzelésű készüléket. Egy kéményben több készülék használata csak szakember által ellenőrzött és engedélyezett módon használható.
 • Begyújtásnál és használatnál használjon védőkesztyűt, mivel az ajtófogantyúk és a készülék egyéb részei felforrósodnak.
 • Begyújtásnál ne használjon könnyen gyúlékony folyadékokat.
 • Soha ne használja a készüléket, ha a helyiségben éghető gázok vannak.
 • A készülék üzemeltetéséhez ne használjon nem megfelelő illetve környezetre ártalmas és gyúlékony anyagokat, pld.: hulladékok, gumi, festék, műanyag, benzin, olaj, alkohol, stb. Háztartási szemét égetése is tilos a készülékekben!
 • A tüzeléshez használjon szilárd tüzelőanyagot, amely engedélyezett az adott készülékben való égetésre (pl. tűzifa, fa brikett, esetleg szén (lásd technikai adatoknál). Tilos robbanásveszélyes anyagot helyezni a tűztérbe vagy a tetejére. A kandallót éghető anyagoktól távol kell tartani.
 • Ne használjon nedves tűzifát! Azzal korom és rosszabb esetben kátrány képződik, amely károsítja a készüléket és a kéményt.
 • A megfelelő hő leadás érdekében valamint a túlterhelés elkerülésére max. 2/3-ig rakja meg a tűzteret tüzelőanyaggal.
 • A nagy mennyiségű tüzelőanyag égetése illetve az ajtó vagy hamutálca nyitva tartása esetén a tűz nagy intenzitással ég és a készülék túlterhelődik!
 • A kandalló üzemelés során felforrósodik, így a kezeléshez használjon segédeszközöket, vagy védőkesztyűt! Soha ne engedjen gyermekeket az üzemelő készülék közelébe!
 • Az első begyújtáskor füst és szagok keletkeznek, különösen a kályha külső felületéről. Ez normális jelenség, amely a kályha felületén lévő lerakódások illetve a festék égéséből adódik (rozsdásodás elleni védőanyagok, festék, szennyeződések). Ezért először kb. 1 órán keresztül maximális teljesítménnyel üzemeltesse a készüléket, megfelelő szellőzés mellett, hogy: - a készülékbe került nedvességet eltávolítsa a kandallóból és a füstjáratokból. - a hőálló festék kikeményedjen és annak égésterméke kiáramolhasson a szabadba
 • Ne engedje, hogy a készülék részei izzásig hevített állapotba kerüljenek. Ne nyúljon hozzá a forró felületekhez!
 • Az égéstér ajtaja mindig legyen becsukva, még akkor is, ha a készülék nem működik.
 • Ne tegye a hátramaradt hamut éghető anyagokra, mint például papírra, kartonra vagy fára. A hamu nagyon sokáig forró maradhat. A hamu tárolásához zárható és tűzálló edényt használjon.
 • Soha ne hagyja a készüléket megfigyelés nélkül működés közben! Ha felügyelet nélkül akarja hagyni a készüléket, ne töltsön be újabb tüzelőanyagot és várja meg míg a benne lévő leég, hamuvá válik. A szellőző nyílásokat zárja le.
 • Tűzveszély esetén azonnal hagyja abba a készülék betöltését újabb tüzelőanyag adagokkal. Tegyen meg minden lehetségest a veszély elhárítására.
 • Ha kisebb a huzat az optimálisnál füst visszaáramlás lehetséges. Ennek elkerülésére a tüzelőanyagot hagyja leparázslani, az ajtót lassan nyissa ha csak parázs van a tűztérben a tűz nem lobog. Az ajtót mindig lassan nyissa, teljesen kinyitni azonnal nem szabad.
 • A készülék bármilyen sérülése (pl.: samott és üveg repedés, lemez vetemedés, stb.) estén azt azonnal cserélnie illetve javítania kell. A készülék javítás nélküli további használata tilos!
 • Karbantartás vagy tisztítás előtt hagyjuk kihűlni a készüléket. A készülék tisztításához tilos gépeket (pl. gőztisztítót, vagy nagynyomású mosó) használni.
 • A készüléket nem kezelhetik csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek, gyermekek. Ügyeljünk arra is, hogy a gyermekek ne közelítsék meg játszási szándékkal.
 • A fűtési rendszerre kötendő, vízteres készülékek beüzemelés kötelesek, azaz csak szakember helyezheti üzembe, kötheti a rendszerre. A vízteres készülékek csak a fűtési rendszerre rákötve üzemeltethetőek! A készülék használójának körültekintően és kellő gondossággal kell a készüléket kezelnie. Csak eredeti, gyári alkatrészek felhasználásával lehet a javításokat elvégezni! Bármilyen módosítás, szerkezeti átalakítás veszélyt jelenthet és a garancia automatikus elvesztésével jár. A használati útmutatóban leírtak, valamint a szakmai és törvényi szabályok be nem tartása esetén a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget a készülék meghibásodásakor.

Telepítés és szerelés

A kandallók/tűzhelyek nem tűzveszélyes helyiségekben üzemeltethetőek a mindenkori hatósági előírások szerint. A telepítésnek és beüzemelésnek a vonatkozó előírásokkal és szabványokkal összhangban kell történnie (pl. mindenkori építésügyi rendelkezések és tűzvédelmi rendeletek). Kérje a kéményseprő vállalat segítségét a készülék szabályszerű csatlakoztatásának megvizsgálásához.

A készüléket ne állítsa forgalmas helyre ahol a lakásban a mindennapi közlekedésben akadályozna. Ezért olyan helyre telepítse ahol nincs útban és megfelelő az aljzat. Amennyiben a padozat éghető anyagokból készült (pld-ul: parketta, szőnyeg) azt a készülék alatt és oldalt min 30 cm-re, előtte min. 50 cm-re éghetetlen anyaggal védje. Például üveg vagy fém, kerámia stb. A padozat vízszintes és teherbíró legyen.

A készülék súlyát mindenképp figyelembe kell venni, főleg ha az súlyosabb illetve a padozat régebbi, rossz állapotban van. A készülékek helyes és biztonságos felhasználása céljából szíveskedjék betartani a következő feltételeket: A készüléket úgy kell telepíteni, hogy elegendő levegő legyen az égéshez. A működés közben elhasznált levegőt pótolni kell természetes szellőztetéssel az ajtókon vagy az ablakokon keresztül. (kb. 4 m3 levegőt kW-ként)

A gravitációs kémények helyiségében biztosítani kell a friss levegő szabadból való beáramlását, a helyiségekben nem lehet elszívó ventilátor, és nem célszerű nyitott kandallót üzemeltetni. A készüléket 130 mm-es átmérőjű füstcsövekkel csatlakoztassa a kéménybe. Minden csatlakozásnak feszesnek és szivárgásmentesnek kell lennie. A füstcsöveket tilos direkt függőlegesen bekötni a keményhez a padlás szerkezeteken keresztül. Kerülje a túl hosszú és megtört ívű füstcső használatát. Hosszabb füstcső bekötés használatakor szükség szerint a csöveket rögzítse a falhoz.

Ellenőrizze, hogy megfelelőek-e a kémény és füstcső csatlakozások. Füst és lég tömör legyen, ne legyen lyuk vagy repedés a füstcsöveken. A füstcső végét ne helyezze be túl mélyen, mert leszűkíti a kéményt és elzárja a huzatot. A füstcsöveket ne a falon vagy ablakon keresztül vezesse ki, a csövek ne menjenek át más helyiségeken. A kémény magassága elég nagy kell, hogy legyen (nem kevesebb 3 méternél). A kéményhuzat 10-14 Pa kell, hogy legyen.

Kéménycsatlakoztatás

A kéménynek, amelyhez a készüléket csatlakoztatja, a készülék teljesítményéhez megfelelőnek kell lennie. Beüzemelés előtt kéményseprővel ellenőriztesse a kéményhuzatot és kérje el a szakvéleményt, mert később szüksége lehet rá. Az alábbi, egyszerű módszer nem helyettesíti a szakember által történt ellenőrzést.

A huzatellenőrzést gyertyával vagy gyufával is végre lehet hajtani. Ha kémény huzata nem húzza be a gyertyalángot, akkor nem elegendő. Amennyiben a huzat nem megfelelő, először állítsa helyre a kéményt és utána üzemelje be a készüléket. Megfelelő kéményhuzat tűrhető kéményhuzat nem megfelelő kéményhuzat

A kémény hibái a következők lehetnek:

 1. A kémény alacsonyabb a tetőtől, a kimenő nyílás átmérője kicsi
 2. Túl nagy esés
 3. A kémény füstelvezető hirtelen irányváltása
 4. Kályha vagy egyéb berendezés csatlakoztatva a kéményre
 5. Egyenetlen kémény kidolgozás
 6. Repedések,
 7. Idegen test vagy felhalmozódott korom,
 8. Túl mélyre csatlakoztatott cső
 9. Ventilátor vagy egyéb berendezés amely alacsony nyomást vált ki a helyiségben
 10. Nyitott vagy elégtelenül elzárt tisztító nyílás

Tüzelőanyagok

A legtöbb kandalló/tűzhely száraz fa égetésére van tervezve. Használjon természetes faanyagot, ami nincs feldolgozva vegyi módon vagy fa briketteket, amelyek nem tartalmaznak ragasztókat. Legalkalmasabbak a hasított fadarabok. Azok 2 évnél hosszabb szárítás után már 10-15% nedvességet tartalmaznak, tehát ekkor felelnek meg legjobban a tüzelésre.

A frissen vágott fák nagyon nedvesek, nagyon alacsony a kalóriaértékük, rosszul égnek és eltüzelésükkor sok füst keletkezik, amivel szennyezik a környezetet. Ez okozhatja a kandalló rövidebb használati időtartamát, mivel sok kátrány keletkezik a belsejében a kimenő gázok következtében, így bedugulnak a csövek és az ablak is szennyeződik. A nedves faanyag használatakor a készüléknek akár 50%-al csökkenhet a teljesítménye, illetve a tüzelőanyag használata duplájára nő.

A vékony fadarabok kúp-formában felrakva gyorsabban égnek, mert a levegőnek lehetősége van elérni minden fadarabot majdnem egyszerre. Ez a rakodási módszer alkalmas, ha intenzívebb égetést szeretnénk elérni. Ehhez még vastagabb fadarabokat is rá kell tenni a kupacra.

A fadarabok elhelyezése szorosan egymás mellett megakadályozza a levegő beáramlását közöttük, és attól azok lassabban égnek le. Ha a kandalló / tűzhely ráccsal rendelkezik, akkor a fadarabok hossza és szélessége nagyobb kell, hogy legyen a rács méreténél úgy, hogy az egész rács le legyen borítva a tüzelőanyaggal. Az üveg eltörése illetve megfüstölése ellen a fadarabokat úgy kell elhelyezni, hogy az elvágott részük ne legyen az üveg felé.

Ha a kandallót / tűzhelyet nem rendeltetésszerűen használja, a garancia megszűnik, valamint életeket is veszélybe sodorhat.

A készülékek működése

A kandallók / tűzhelyek első begyújtása: A készülék első begyújtásánál ki kell venni minden tartozékot a tűztérből! A kandallók és a tűzhelyek hőálló festékkel vannak festve, amely a végleges tulajdonságát néhány órás fűtés után kapja meg. Ezért a kezdeti begyújtáskor nem szabad rátenni semmi edényt vagy megkarcolni a külső festéket. A leégett festék szaga megszűnik pár óra múlva, szellőztesse ki jól a helyiséget.

Begyújtás: Minden begyújtást a következő sorrendben kell elvégezni: - nyissa ki az ún. elsődleges és a másodlagos levegőszabályzót, hamuzó ajtót kihúzva vagy a szellőztető nyílás fogantyúját balra tekerve (másodlagos levegőszabályzó csak egyes típusokban van). Az égéshez szükséges levegő így átmegy a hamutartón és a rács nyílásán keresztül az égéstérbe.

A nyílás szabályozásával lehet a levegőt adagolni. Az elsődleges huzat szabályzó a hamutálca. egyes típusoknál a hamutálcán egy szabályzó nyílás is található. A másodlagos huzat szabályzó a tűztér ajtó felső részén található szabályzó nyílás. Nem minden típuson található. - a rácsra tegyen fel egy kis papírdarabot és vékony fadarabokat a rács bordáival párhuzamosan és gyújtsa meg. - Ha a láng színe piros egy kevés füsttel, ez azt jelenti, hogy az elsődleges levegő mennyisége elégtelen, ha a láng fényes és szalmasárga, majdnem fehér, akkor az elsődleges levegő mennyisége nagyobb a kelleténél.

Begyújtásnál szigorúan tilos gyúlékony anyagok használata (pl. dízelolaj, benzin, szesz stb.) - Ha nehezen megy a begyújtás, nyissa ki rövid időre az elsődleges levegő szabályozóját (a hamutartónál). - a tüzelőanyag elégése után az azt követő rakodásnál óvatosan nyissa ki a tűztérajtót, hogy ne kerüljön füst a helyiségbe.

 • A készülék használatánál a tűztér állandóan zárva legyen!
 • A kandalló/tűzhely ajtajainak kinyitása és bezárása mindig kesztyűvel történjen. - hosszabban tartó fűtésnél/főzésnél a kandallóba/tűzhelybe rendszeresen kell tüzelőanyagot adagolni, és ez mindig az illó anyagok elégése és parázs kialakulása után történjen. - rendszeresen tisztítsa meg a hamutálcát, hogy az égéshez szükséges levegő beáramlását ne akadályozza.
 • A hamutálcát csak kihűlt állapotban szabad kivenni tisztításra! Amikor a tüzelőanyag már jól fellobbant, be kell zárni a sütő zsilipét, ezzel biztosítjuk a kályha optimális égésteljesítményét.
 • A sütő belső hőmérséklete az égés intenzitásától, a huzattól és a tüzelőanyag mennyiségétől függ. Az elsődleges levegő szabályozása meghatározza az égés intenzitását és ilyen módon elérhető a sütő belső hőmérsékletének növelése. Ha a sütőt még hideg kályhánál szeretné befűteni, javasoljuk, biztosítson erős tűzet (ki kell húzni a hamutálca fiókját és a sütő zsilipét). A kívánt belső hőmérséklet elérése után csukja be a hamutálca fiókját és a sütő zsilipét. Így a sütő belső hőmérséklete változatlan marad.

Sparhelt fűtés, sütés szabályozása

A sparhelt kezelése hasonló az egyéb szilárd fűtőkészülékekkel, egyezik az előbbiekben leírtakkal. A sparhelt szabályzó karja begyújtáskor főzési üzemmódba kell állítani. (kihúzva). Fűtési üzemmódban a szabályzó kart sütés üzemmódba kell állítani. (betolva) A sparheltben megengedett a barnaszén használata. - A megfelelő erősségű tűz kialakulása után tűzifát vagy szenet helyezzen a tűztérbe. - A tűz erőssége a tüzelőanyag mennyiségével és a levegő szabályozással állítható be. - A kívánt hőmérséklet elérése után a hőn tartás már szénnel is megoldható.

Üzemeltetés kedvezőtlen időjárási feltételek mellett

A fűtési időszak kezdetekor (amikor a külső hőmérséklet még mindig magas) jelentkezhetnek zavarok a kémény huzatában, amikor a meleg kimenő gázok nem távoznak rendesen. Abban az esetben a kandallót / tűzhelyet kevesebb tüzelőanyaggal kell betölteni (száraz fákkal) és az elsődleges levegő szabályozóját egy kicsit nyitva kell hagyni, hogy a belerakott tüzelőanyag gyorsabban éghessen el (lánggal) és ilyen módon a kémény felmelegszik, illetve a huzat is javul.

Karbantartás és tisztítás

A készülékek tisztítása csak a tüzelőanyag teljes elégetése és a parázs kialvása után végezhető el. Miután már biztosak vagyunk abban, hogy az égésnek vége van, nyissa ki a tűztérajtót és takarítsa meg a rácsot az égési hulladékoktól. A hamutálca tartalmát ürítse ki biztonságos helyre. Nem szabad a készülékeket eloltani vízzel. Ez maga után vonja a készülékek fémrészeinek gyors rozsdásodását. A készülékek külső falait puha nedves szövettel kell tisztítani.

Rendszeresen ellenőrizni kell a füstelvezető csövek és a kémény állapotát, hogy ne legyenek dugulások és lerakódások. - ellenőrizni kell a készülékek kerámiaborítását (kerámia burkolatú készüléknél), és ha repedések vannak, cserélje ki eredeti burkolattal, - ellenőrizni kell az égési rácsot, A helyes tisztítás és karbantartás védi a készüléket és garantálja a biztonságos üzemeltetést.

Üzemeltetési utasítások vízteres kandallókhoz

A kandalló vízmelegítésű kazán elvén működik. Ezen fűtési rendszer előnye, hogy az égési folyamatból adódó hőt maximálisan ki lehet használni. Ennél a módszernél a hő az égéstérből kivezethető olyan helyiségekbe, amelyek messze vannak és nem befűthetőek direkt módon.

Alapvető szabályok és javaslatok:

 • A berendezést/rendszert össze kell kötni a légtérrel egy nyílt tágulási tartállyal, amelynek legalacsonyabb pontjában a légnyomás nem lehet több mint 150 kPa (1,5 at)
 • A maximálisan engedélyezett hőmérséklet a berendezésben ne haladja meg a 85 °C-ot
 • Biztosítani kell a rendszerben minden egyes ág és elem légtelenítését üzem közben
 • A rendszer minden elemét védeni kell fagy ellen, különösen, ha ezen elemek vagy a nyílt tágulási tartály fűtetlen helyiségekben vannak elhelyezve
 • A keringtető szivattyú üzemelését ajánlott biztosítani tartalék áramforrással
 • A szivattyúszűrő első tisztítását közvetlen a berendezés kipróbálása után kell elvégezni.
 • Ha régi rendszert használ, azt többszörösen át kell mosatni a kialakult szennyeződésektől, amelyek rajta maradnának a vízkazán felületén
 • Nem szabad magas kéntartalmú vagy nedves szenet használni
 • Nem szabad nyers vagy nedves fát használni vagy biomasszát. A fákat legalább két évig száraz és jól szellőző helyen kell tárolni
 • Nem szabad kiszivattyúzni a rendszerben keringő vizet a berendezésből nyáron.
 • Nem javasoljuk a rendszerben lévő víz vegyi feldolgozását.

A berendezés megfelelő, biztonságos és hatékony működéséhez a teljes körű épületgépészeti tervezés, szakszerviz által jóváhagyott biztonságtechnikai és kivitelezési megoldások szükségesek! Az összes kötelező feltétel mind a három rendszernél a tágulási tartály elve. Annak nyitottnak kell lennie a légtér felé, ami azt jelenti, hogy az elhelyezése a rendszer legmagasabb pontján van. A tágulási tartály térfogata az egész telepítés 1/10-e része. Az elmozdulás mértéke a gravitációs rendszereknél 2 és 8 méter kell, hogy legyen az égéstér a tágulási tartályig. A rendszer feltöltése és leeresztése egy csapon keresztül történik, amely a legalacsonyabb elérhető helyen helyezkedik el. Az első 3-4 begyújtáskor kondenzáció alakulhat ki a kazán külső felületein, amely a tüzelőanyag, illetve a bemenő víz hőmérsékletétől függően elérheti a 0,3 litert.

A kialakuló salak lecsökkenti az éles hőmérsékleti különbséget és a kondenzátum mennyiségét. Tilos a membrán tágulási tartály használata, mert akkor a nyomás magasabb lesz a légköri nyomásnál, függetlenül a keringéstől. A vízteres készülék nyitott rendszerre köthető és azon üzemeltethető! A nem szakszerű beüzemelés és működtetés a garancia elvesztését eredményezi. A kandallók 150 kPa (1,5 at) nyomásnál lettek tesztelve.

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 45 318 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 13,6 %), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 45 639 forintos törlesztőt (THM 13,95%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!
  Megosztom

hellovidek

kandalló

kályha

fatüzelés

baleset