Rengeteg magyar fűtené így a lakását: durván ráfizetnek, ha ezt nem tudják

HelloVidék   
  Megosztom
Rengeteg magyar fűtené így a lakását: durván ráfizetnek, ha ezt nem tudják

A hideg közeledtével a kandalló, kályha és sparhelt tulajdonosoknak fokozottan figyelniük kell az eszközök helyes használatára és a karbantartás fontosságára. Odafigyeléssel megelőzhetőek az esetleges balesetek és az is, hogy a lakásban füst terjedjen. A szabályok betartásával a tűzesetek és a szén-monoxid mérgezés esélye is jelentősen csökkenthető - ismertette Baranyai Zoltán, a Warnex-Global Magyarország Zrt. marketing managere. A balesetek megelőzése érdekében itt egy útmutató a biztonságos fűtéshez.

Mivel a Warnex-Global Magyarország Zrt. az ország egyik legnagyobb kandalló-, kályha- és sparhelt nagykereskedője, fontosnak tartjuk, hogy mindenki biztonságosan használhassa ezeket az eszközöket a legnagyobb hidegben is. A balesetek megelőzése érdekében itt egy útmutató a biztonságos fűtéshez.

Beüzemelés előtti ellenőrzés

 • A kéményt évente ellenőriztesse és tisztíttassa szakember segítségével! (A hatályos törvények értelmében égéstermék-elvezető építése, javítása, újbóli használatbavétele, valamint a bekötött tüzelőberendezés cseréje, illetve új telepítése a kémény megfelelőségét igazoló kéményseprő-ipari nyilatkozat hiányában tilos!)
 • Nézze át a készüléket esetleges hibák (törés,repedés) után kutatva
 • Legyen füst- és szénmonoxid érzékelő a helyiségben
 • Jól szellőző helyiségben legyen az eszköz
 • Az éghető anyagokat pakolja el a kandalló/kályha/sparhelt közeléből (min.120 cm-re)

Így tüzeljünk kandallóban, kályhában

 • Legfontosabb szabály, hogy tüzeléshez száraz fát használjon, ami legalább 1-2 évig száradt
 • Ne használjon olajos rongyot, ruhát, festett fadarabokat
 • Ne égessen műanyagot és egyéb szemetet
 • Ne öntsön a tűzre benzint, olajat és ne dobjon bele dezodort
 • Begyújtás előtt nyissa ki a huzatnyílásokat, így az égés egyenletesebb lesz és a füst visszaáramlása megakadályozható
 • Takarítsa ki az égésteret
 • A nagyobb hasábokat mindig alulra tegye, felülre gyújtósnak kisebb darabokat helyezzen
 • Ne tömje meg a kályhát, kandallót, sparheltet, hogy a levegő szabadon áramolhasson
 • A gyermekeket tartsa távol a forró fűtőtestektől
 • Ne hagyja a működő készüléket felügyelet nélkül

Általános biztonsági előírások szilárd tüzelésű fűtőkészülékek használatához:

A készülék biztonságos és helyes használatának érdekében:

 1. Tanulmányozza és tartsa be a hatályos jogszabályokat helyi rendeleteket és szakmai előírásokat.
 2. A beüzemelés és első használat előtt alaposan olvassa el a készülék útmutatóját.
 3. A készülék használatba vétele előtt minden részét nézze meg és tanulmányozza működésüket. A készülék tulajdonosának illetve használójának az üzembe helyezés, első használat és a kéménybe csatlakoztatás előtt a használati útmutatót el kell olvasnia, valamint az illetékes kéményseprőt értesíteni kell.

A kéményseprő-ipari nyilatkozatot nem helyettesíti a kéményseprő-ipari közszolgáltató sormunkánál alkalmazott tanúsítványa.

Szállítás, kicsomagolás:

 • A legtöbb készülék csak függőleges és rögzített állapotban szállítható. Ne emelje a készüléket olyan helyen amely nem bírja el a készülék súlyát (pl. ajtó fogantyú, fedőlap stb.). Az elmozdulható és kilazulható elemeket ellenőrizze a használatba vétel előtt és igazítsa meg azokat: fogantyúk, csavarok, fogantyúk, lángterelő.
 • A készüléket az átvételkor csomagolja ki és ellenőrizze, hogy van-e rajta bármilyen sérülés vagy hiba. Ha sérülést vagy hibát észlel, azonnal jelezze az eladónak vagy szállítónak.
 • Vigyázzon a kicsomagolásnál, ne okozzon sérülést a készülék felületén. A csomagoló anyagot őrizze meg egy későbbi szállításnál hasznos lehet még.

Készülék telepítése

 • A készüléket olyan helyre telepítse ahol nincs útban és megfelelő az aljzat. (nem gyúlékony, vízszintes, szilárd és teherbíró)
 • A készülék üzembe helyezése előtt távolítson el minden gyúlékony anyagot a készülékből és környékéről, csomagolóanyag, függöny, stb. Ne tároljon semmilyen gyúlékony anyagot a készüléken vagy a készülékben!
 • A készülék és a füst elvezető csövek min. 50 cm távol legyenek az éghető anyagoktól, illetve szerkezetektől. Ezért tilos a készülékre, csövekre vagy azok közelébe éghető anyagokat és tárgyakat helyezni.
 • Biztosítson elég oxigént az égéshez. A készüléket jól szellőző helyiségben helyezze üzembe, ahol biztosítva van az égéshez szükséges levegő utánpótlása.
 • A kéménynek amelyen a készüléket használja tökéletes műszaki állapotban kell lennie. Erről a kéményseprő ad egy műszaki felülvizsgálati igazolást, melyet meg kell őriznie.
 • A kéményt a fűtési szezon elején takaríttassa ki, de legalább évente egyszer, amíg a füstcsöveket a használat, elkoszolódás szerint, de max. havonta egyszer elegendő.
 • A szilárd/vegyes tüzelésű fűtőkészülékkel ugyanazon kéménybe ne telepítsen gáztüzelésű készüléket. Egy kéményben több készülék használata csak szakember által ellenőrzött és engedélyezett módon használható.
 • Begyújtásnál és használatnál használjon védőkesztyűt, mivel az ajtófogantyúk és a készülék egyéb részei felforrósodnak.
 • Begyújtásnál ne használjon könnyen gyúlékony folyadékokat.
 • Soha ne használja a készüléket, ha a helyiségben éghető gázok vannak.
 • A készülék üzemeltetéséhez ne használjon nem megfelelő illetve környezetre ártalmas és gyúlékony anyagokat, pld.: hulladékok, gumi, festék, műanyag, benzin, olaj, alkohol, stb. Háztartási szemét égetése is tilos a készülékekben!
 • A tüzeléshez használjon szilárd tüzelőanyagot, amely engedélyezett az adott készülékben való égetésre (pl. tűzifa, fa brikett, esetleg szén (lásd technikai adatoknál). Tilos robbanásveszélyes anyagot helyezni a tűztérbe vagy a tetejére. A kandallót éghető anyagoktól távol kell tartani.
 • Ne használjon nedves tűzifát! Azzal korom és rosszabb esetben kátrány képződik, amely károsítja a készüléket és a kéményt.
 • A megfelelő hő leadás érdekében valamint a túlterhelés elkerülésére max. 2/3-ig rakja meg a tűzteret tüzelőanyaggal.
 • A nagy mennyiségű tüzelőanyag égetése illetve az ajtó vagy hamutálca nyitva tartása esetén a tűz nagy intenzitással ég és a készülék túlterhelődik!
 • A kandalló üzemelés során felforrósodik, így a kezeléshez használjon segédeszközöket, vagy védőkesztyűt! Soha ne engedjen gyermekeket az üzemelő készülék közelébe!
 • Az első begyújtáskor füst és szagok keletkeznek, különösen a kályha külső felületéről. Ez normális jelenség, amely a kályha felületén lévő lerakódások illetve a festék égéséből adódik (rozsdásodás elleni védőanyagok, festék, szennyeződések). Ezért először kb. 1 órán keresztül maximális teljesítménnyel üzemeltesse a készüléket, megfelelő szellőzés mellett, hogy: - a készülékbe került nedvességet eltávolítsa a kandallóból és a füstjáratokból. - a hőálló festék kikeményedjen és annak égésterméke kiáramolhasson a szabadba
 • Ne engedje, hogy a készülék részei izzásig hevített állapotba kerüljenek. Ne nyúljon hozzá a forró felületekhez!
 • Az égéstér ajtaja mindig legyen becsukva, még akkor is, ha a készülék nem működik.
 • Ne tegye a hátramaradt hamut éghető anyagokra, mint például papírra, kartonra vagy fára. A hamu nagyon sokáig forró maradhat. A hamu tárolásához zárható és tűzálló edényt használjon.
 • Soha ne hagyja a készüléket megfigyelés nélkül működés közben! Ha felügyelet nélkül akarja hagyni a készüléket, ne töltsön be újabb tüzelőanyagot és várja meg míg a benne lévő leég, hamuvá válik. A szellőző nyílásokat zárja le.
 • Tűzveszély esetén azonnal hagyja abba a készülék betöltését újabb tüzelőanyag adagokkal. Tegyen meg minden lehetségest a veszély elhárítására.
 • Ha kisebb a huzat az optimálisnál füst visszaáramlás lehetséges. Ennek elkerülésére a tüzelőanyagot hagyja leparázslani, az ajtót lassan nyissa ha csak parázs van a tűztérben a tűz nem lobog. Az ajtót mindig lassan nyissa, teljesen kinyitni azonnal nem szabad.
 • A készülék bármilyen sérülése (pl.: samott és üveg repedés, lemez vetemedés, stb.) estén azt azonnal cserélnie illetve javítania kell. A készülék javítás nélküli további használata tilos!
 • Karbantartás vagy tisztítás előtt hagyjuk kihűlni a készüléket. A készülék tisztításához tilos gépeket (pl. gőztisztítót, vagy nagynyomású mosó) használni.
 • A készüléket nem kezelhetik csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek, gyermekek. Ügyeljünk arra is, hogy a gyermekek ne közelítsék meg játszási szándékkal.
 • A fűtési rendszerre kötendő, vízteres készülékek beüzemelés kötelesek, azaz csak szakember helyezheti üzembe, kötheti a rendszerre. A vízteres készülékek csak a fűtési rendszerre rákötve üzemeltethetőek! A készülék használójának körültekintően és kellő gondossággal kell a készüléket kezelnie. Csak eredeti, gyári alkatrészek felhasználásával lehet a javításokat elvégezni! Bármilyen módosítás, szerkezeti átalakítás veszélyt jelenthet és a garancia automatikus elvesztésével jár. A használati útmutatóban leírtak, valamint a szakmai és törvényi szabályok be nem tartása esetén a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget a készülék meghibásodásakor.

Telepítés és szerelés

A kandallók/tűzhelyek nem tűzveszélyes helyiségekben üzemeltethetőek a mindenkori hatósági előírások szerint. A telepítésnek és beüzemelésnek a vonatkozó előírásokkal és szabványokkal összhangban kell történnie (pl. mindenkori építésügyi rendelkezések és tűzvédelmi rendeletek). Kérje a kéményseprő vállalat segítségét a készülék szabályszerű csatlakoztatásának megvizsgálásához.

A készüléket ne állítsa forgalmas helyre ahol a lakásban a mindennapi közlekedésben akadályozna. Ezért olyan helyre telepítse ahol nincs útban és megfelelő az aljzat. Amennyiben a padozat éghető anyagokból készült (pld-ul: parketta, szőnyeg) azt a készülék alatt és oldalt min 30 cm-re, előtte min. 50 cm-re éghetetlen anyaggal védje. Például üveg vagy fém, kerámia stb. A padozat vízszintes és teherbíró legyen.

A készülék súlyát mindenképp figyelembe kell venni, főleg ha az súlyosabb illetve a padozat régebbi, rossz állapotban van. A készülékek helyes és biztonságos felhasználása céljából szíveskedjék betartani a következő feltételeket: A készüléket úgy kell telepíteni, hogy elegendő levegő legyen az égéshez. A működés közben elhasznált levegőt pótolni kell természetes szellőztetéssel az ajtókon vagy az ablakokon keresztül. (kb. 4 m3 levegőt kW-ként)

A gravitációs kémények helyiségében biztosítani kell a friss levegő szabadból való beáramlását, a helyiségekben nem lehet elszívó ventilátor, és nem célszerű nyitott kandallót üzemeltetni. A készüléket 130 mm-es átmérőjű füstcsövekkel csatlakoztassa a kéménybe. Minden csatlakozásnak feszesnek és szivárgásmentesnek kell lennie. A füstcsöveket tilos direkt függőlegesen bekötni a keményhez a padlás szerkezeteken keresztül. Kerülje a túl hosszú és megtört ívű füstcső használatát. Hosszabb füstcső bekötés használatakor szükség szerint a csöveket rögzítse a falhoz.

Ellenőrizze, hogy megfelelőek-e a kémény és füstcső csatlakozások. Füst és lég tömör legyen, ne legyen lyuk vagy repedés a füstcsöveken. A füstcső végét ne helyezze be túl mélyen, mert leszűkíti a kéményt és elzárja a huzatot. A füstcsöveket ne a falon vagy ablakon keresztül vezesse ki, a csövek ne menjenek át más helyiségeken. A kémény magassága elég nagy kell, hogy legyen (nem kevesebb 3 méternél). A kéményhuzat 10-14 Pa kell, hogy legyen.

Kéménycsatlakoztatás

A kéménynek, amelyhez a készüléket csatlakoztatja, a készülék teljesítményéhez megfelelőnek kell lennie. Beüzemelés előtt kéményseprővel ellenőriztesse a kéményhuzatot és kérje el a szakvéleményt, mert később szüksége lehet rá. Az alábbi, egyszerű módszer nem helyettesíti a szakember által történt ellenőrzést.

A huzatellenőrzést gyertyával vagy gyufával is végre lehet hajtani. Ha kémény huzata nem húzza be a gyertyalángot, akkor nem elegendő. Amennyiben a huzat nem megfelelő, először állítsa helyre a kéményt és utána üzemelje be a készüléket. Megfelelő kéményhuzat tűrhető kéményhuzat nem megfelelő kéményhuzat

A kémény hibái a következők lehetnek:

 1. A kémény alacsonyabb a tetőtől, a kimenő nyílás átmérője kicsi
 2. Túl nagy esés
 3. A kémény füstelvezető hirtelen irányváltása
 4. Kályha vagy egyéb berendezés csatlakoztatva a kéményre
 5. Egyenetlen kémény kidolgozás
 6. Repedések,
 7. Idegen test vagy felhalmozódott korom,
 8. Túl mélyre csatlakoztatott cső
 9. Ventilátor vagy egyéb berendezés amely alacsony nyomást vált ki a helyiségben
 10. Nyitott vagy elégtelenül elzárt tisztító nyílás

Tüzelőanyagok

A legtöbb kandalló/tűzhely száraz fa égetésére van tervezve. Használjon természetes faanyagot, ami nincs feldolgozva vegyi módon vagy fa briketteket, amelyek nem tartalmaznak ragasztókat. Legalkalmasabbak a hasított fadarabok. Azok 2 évnél hosszabb szárítás után már 10-15% nedvességet tartalmaznak, tehát ekkor felelnek meg legjobban a tüzelésre.

A frissen vágott fák nagyon nedvesek, nagyon alacsony a kalóriaértékük, rosszul égnek és eltüzelésükkor sok füst keletkezik, amivel szennyezik a környezetet. Ez okozhatja a kandalló rövidebb használati időtartamát, mivel sok kátrány keletkezik a belsejében a kimenő gázok következtében, így bedugulnak a csövek és az ablak is szennyeződik. A nedves faanyag használatakor a készüléknek akár 50%-al csökkenhet a teljesítménye, illetve a tüzelőanyag használata duplájára nő.

A vékony fadarabok kúp-formában felrakva gyorsabban égnek, mert a levegőnek lehetősége van elérni minden fadarabot majdnem egyszerre. Ez a rakodási módszer alkalmas, ha intenzívebb égetést szeretnénk elérni. Ehhez még vastagabb fadarabokat is rá kell tenni a kupacra.

A fadarabok elhelyezése szorosan egymás mellett megakadályozza a levegő beáramlását közöttük, és attól azok lassabban égnek le. Ha a kandalló / tűzhely ráccsal rendelkezik, akkor a fadarabok hossza és szélessége nagyobb kell, hogy legyen a rács méreténél úgy, hogy az egész rács le legyen borítva a tüzelőanyaggal. Az üveg eltörése illetve megfüstölése ellen a fadarabokat úgy kell elhelyezni, hogy az elvágott részük ne legyen az üveg felé.

Ha a kandallót / tűzhelyet nem rendeltetésszerűen használja, a garancia megszűnik, valamint életeket is veszélybe sodorhat.

A készülékek működése

A kandallók / tűzhelyek első begyújtása: A készülék első begyújtásánál ki kell venni minden tartozékot a tűztérből! A kandallók és a tűzhelyek hőálló festékkel vannak festve, amely a végleges tulajdonságát néhány órás fűtés után kapja meg. Ezért a kezdeti begyújtáskor nem szabad rátenni semmi edényt vagy megkarcolni a külső festéket. A leégett festék szaga megszűnik pár óra múlva, szellőztesse ki jól a helyiséget.

Begyújtás: Minden begyújtást a következő sorrendben kell elvégezni: - nyissa ki az ún. elsődleges és a másodlagos levegőszabályzót, hamuzó ajtót kihúzva vagy a szellőztető nyílás fogantyúját balra tekerve (másodlagos levegőszabályzó csak egyes típusokban van). Az égéshez szükséges levegő így átmegy a hamutartón és a rács nyílásán keresztül az égéstérbe.

A nyílás szabályozásával lehet a levegőt adagolni. Az elsődleges huzat szabályzó a hamutálca. egyes típusoknál a hamutálcán egy szabályzó nyílás is található. A másodlagos huzat szabályzó a tűztér ajtó felső részén található szabályzó nyílás. Nem minden típuson található. - a rácsra tegyen fel egy kis papírdarabot és vékony fadarabokat a rács bordáival párhuzamosan és gyújtsa meg. - Ha a láng színe piros egy kevés füsttel, ez azt jelenti, hogy az elsődleges levegő mennyisége elégtelen, ha a láng fényes és szalmasárga, majdnem fehér, akkor az elsődleges levegő mennyisége nagyobb a kelleténél.

Begyújtásnál szigorúan tilos gyúlékony anyagok használata (pl. dízelolaj, benzin, szesz stb.) - Ha nehezen megy a begyújtás, nyissa ki rövid időre az elsődleges levegő szabályozóját (a hamutartónál). - a tüzelőanyag elégése után az azt követő rakodásnál óvatosan nyissa ki a tűztérajtót, hogy ne kerüljön füst a helyiségbe.

 • A készülék használatánál a tűztér állandóan zárva legyen!
 • A kandalló/tűzhely ajtajainak kinyitása és bezárása mindig kesztyűvel történjen. - hosszabban tartó fűtésnél/főzésnél a kandallóba/tűzhelybe rendszeresen kell tüzelőanyagot adagolni, és ez mindig az illó anyagok elégése és parázs kialakulása után történjen. - rendszeresen tisztítsa meg a hamutálcát, hogy az égéshez szükséges levegő beáramlását ne akadályozza.
 • A hamutálcát csak kihűlt állapotban szabad kivenni tisztításra! Amikor a tüzelőanyag már jól fellobbant, be kell zárni a sütő zsilipét, ezzel biztosítjuk a kályha optimális égésteljesítményét.
 • A sütő belső hőmérséklete az égés intenzitásától, a huzattól és a tüzelőanyag mennyiségétől függ. Az elsődleges levegő szabályozása meghatározza az égés intenzitását és ilyen módon elérhető a sütő belső hőmérsékletének növelése. Ha a sütőt még hideg kályhánál szeretné befűteni, javasoljuk, biztosítson erős tűzet (ki kell húzni a hamutálca fiókját és a sütő zsilipét). A kívánt belső hőmérséklet elérése után csukja be a hamutálca fiókját és a sütő zsilipét. Így a sütő belső hőmérséklete változatlan marad.

Sparhelt fűtés, sütés szabályozása

A sparhelt kezelése hasonló az egyéb szilárd fűtőkészülékekkel, egyezik az előbbiekben leírtakkal. A sparhelt szabályzó karja begyújtáskor főzési üzemmódba kell állítani. (kihúzva). Fűtési üzemmódban a szabályzó kart sütés üzemmódba kell állítani. (betolva) A sparheltben megengedett a barnaszén használata. - A megfelelő erősségű tűz kialakulása után tűzifát vagy szenet helyezzen a tűztérbe. - A tűz erőssége a tüzelőanyag mennyiségével és a levegő szabályozással állítható be. - A kívánt hőmérséklet elérése után a hőn tartás már szénnel is megoldható.

Üzemeltetés kedvezőtlen időjárási feltételek mellett

A fűtési időszak kezdetekor (amikor a külső hőmérséklet még mindig magas) jelentkezhetnek zavarok a kémény huzatában, amikor a meleg kimenő gázok nem távoznak rendesen. Abban az esetben a kandallót / tűzhelyet kevesebb tüzelőanyaggal kell betölteni (száraz fákkal) és az elsődleges levegő szabályozóját egy kicsit nyitva kell hagyni, hogy a belerakott tüzelőanyag gyorsabban éghessen el (lánggal) és ilyen módon a kémény felmelegszik, illetve a huzat is javul.

Karbantartás és tisztítás

A készülékek tisztítása csak a tüzelőanyag teljes elégetése és a parázs kialvása után végezhető el. Miután már biztosak vagyunk abban, hogy az égésnek vége van, nyissa ki a tűztérajtót és takarítsa meg a rácsot az égési hulladékoktól. A hamutálca tartalmát ürítse ki biztonságos helyre. Nem szabad a készülékeket eloltani vízzel. Ez maga után vonja a készülékek fémrészeinek gyors rozsdásodását. A készülékek külső falait puha nedves szövettel kell tisztítani.

Rendszeresen ellenőrizni kell a füstelvezető csövek és a kémény állapotát, hogy ne legyenek dugulások és lerakódások. - ellenőrizni kell a készülékek kerámiaborítását (kerámia burkolatú készüléknél), és ha repedések vannak, cserélje ki eredeti burkolattal, - ellenőrizni kell az égési rácsot, A helyes tisztítás és karbantartás védi a készüléket és garantálja a biztonságos üzemeltetést.

Üzemeltetési utasítások vízteres kandallókhoz

A kandalló vízmelegítésű kazán elvén működik. Ezen fűtési rendszer előnye, hogy az égési folyamatból adódó hőt maximálisan ki lehet használni. Ennél a módszernél a hő az égéstérből kivezethető olyan helyiségekbe, amelyek messze vannak és nem befűthetőek direkt módon.

Alapvető szabályok és javaslatok:

 • A berendezést/rendszert össze kell kötni a légtérrel egy nyílt tágulási tartállyal, amelynek legalacsonyabb pontjában a légnyomás nem lehet több mint 150 kPa (1,5 at)
 • A maximálisan engedélyezett hőmérséklet a berendezésben ne haladja meg a 85 °C-ot
 • Biztosítani kell a rendszerben minden egyes ág és elem légtelenítését üzem közben
 • A rendszer minden elemét védeni kell fagy ellen, különösen, ha ezen elemek vagy a nyílt tágulási tartály fűtetlen helyiségekben vannak elhelyezve
 • A keringtető szivattyú üzemelését ajánlott biztosítani tartalék áramforrással
 • A szivattyúszűrő első tisztítását közvetlen a berendezés kipróbálása után kell elvégezni.
 • Ha régi rendszert használ, azt többszörösen át kell mosatni a kialakult szennyeződésektől, amelyek rajta maradnának a vízkazán felületén
 • Nem szabad magas kéntartalmú vagy nedves szenet használni
 • Nem szabad nyers vagy nedves fát használni vagy biomasszát. A fákat legalább két évig száraz és jól szellőző helyen kell tárolni
 • Nem szabad kiszivattyúzni a rendszerben keringő vizet a berendezésből nyáron.
 • Nem javasoljuk a rendszerben lévő víz vegyi feldolgozását.

A berendezés megfelelő, biztonságos és hatékony működéséhez a teljes körű épületgépészeti tervezés, szakszerviz által jóváhagyott biztonságtechnikai és kivitelezési megoldások szükségesek! Az összes kötelező feltétel mind a három rendszernél a tágulási tartály elve. Annak nyitottnak kell lennie a légtér felé, ami azt jelenti, hogy az elhelyezése a rendszer legmagasabb pontján van. A tágulási tartály térfogata az egész telepítés 1/10-e része. Az elmozdulás mértéke a gravitációs rendszereknél 2 és 8 méter kell, hogy legyen az égéstér a tágulási tartályig. A rendszer feltöltése és leeresztése egy csapon keresztül történik, amely a legalacsonyabb elérhető helyen helyezkedik el. Az első 3-4 begyújtáskor kondenzáció alakulhat ki a kazán külső felületein, amely a tüzelőanyag, illetve a bemenő víz hőmérsékletétől függően elérheti a 0,3 litert.

A kialakuló salak lecsökkenti az éles hőmérsékleti különbséget és a kondenzátum mennyiségét. Tilos a membrán tágulási tartály használata, mert akkor a nyomás magasabb lesz a légköri nyomásnál, függetlenül a keringéstől. A vízteres készülék nyitott rendszerre köthető és azon üzemeltethető! A nem szakszerű beüzemelés és működtetés a garancia elvesztését eredményezi. A kandallók 150 kPa (1,5 at) nyomásnál lettek tesztelve.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!
  Megosztom

hellovidek

kandalló

kályha

fatüzelés

baleset