Mi az álmok jelentése az álomfejtés legnagyobb alakjai szerint?

HelloVidék   
  Megosztom
Mi az álmok jelentése az álomfejtés legnagyobb alakjai szerint?

Az álmok jelentése szerelem esetén, álmok jelentése megcsalás gyanújánál: mi az álmok jelentése? Az álmok jelentése halottal álmodni, álmok jelentése halál árnyékában mit jelent?

Mióta világ a világ, az emberiséget mindig is foglalkoztatta, hogy mit jelentenek az álmaink, ezek az aktív, izgalmas, sokszor pedig egyenesen félelmetes jelenségek, amelyeket éjszakánként látunk. Mi az álmok jelentése és hihetünk-e az álmainkban megjelenő képek jövendőmondó erejében, vagy értelmezzük őket egy egészen más módon, pszichoanalitikus megközelítésben, ahogy azt a pszichiáterek nagyja, Freud is teszi?

Cikkünkben eláruljuk, mik az álmok jelentése szimbolikai és pszichoanalitikus megközelítésben: az álom a tudatalattink leképződése, miközben éjjel gondolkodunk, vagy értelmezhető az álmok jelentése egy egységes szimbólumtár, azaz álomszótár segítségével? Hogyan elemezzük az álmainkat, mi az álmok jelentése halál esetén, az álom jelentése szerelem kapcsán? Mi az álmok jelentése megcsalás esetén, ha párunk, vagy mi magunk félrelépést követünk el az éjjel megjelenő képsorozatok értelmezése szerint? Mi az álom jelentése halottak, vagy más félelmetes alakok megjelenése esetén?

Mi az álom?

Az álmoknak a történelem során minden korszakban nagy jelentőséget tulajdonítottunk: az ókorban és a középkorban az emberek és a tudósok egyaránt úgy gondolták, hogy az álmok jelentése nem pusztán képek sorozatai, hanem mögöttes tartalommal bíró, misztikus jelenségek, amelyek elárulják, mit hoz a jövő. A tudomány jelen állása szerint az álom az agyunk éjjeli tevékenységének köszönhető képek, hangok, gondolatok és érzelmek összessége, azonban arra, hogy pontosan miért álmodunk, még mindig nem derült fény. Az álomkutatással foglalkozó tudományág hivatalos neve az onirológia, azonban maga az álomfejtés, mint tevékenység szerves részét képzi a különféle pszichológiai, transzcendens- és misztikus kutatásoknak.

Az álmok rendszerint a REM fázisban jelentkeznek, amikor a szemmozgásunk felgyorsul, az agyunk pedig hasonló aktivitást mutat az ébrenléthez. Álmok más fázisokban is létrejöhetnek (ezek kevésbé előhívhatók, nem maradnak meg az emlékezetünkben ébredéskor, színes és hangos képek formájában). Egy alvási ciklusban átlagosan 3-5 alkalommal, de akár 7 alkalommal is álmodhatunk, ezeknek a többségét azonban ébredés után szinte azonnal elfelejtjük. Egy álom hossza terjedhet egy pár másodperces bevillanástól egy egészen hosszú, akár 30 perces időintervallumig, amíg átéljük az érdekes, sokszor akcióban gazdag, vagy akár egészen rémes képsorozatokat.

Ritkán tudjuk befolyásolni azt, hogy mi történik az álmainkban: ez azért van, mert ilyenkor a logikáért felelős agyterületünk (a prefrontális kortex) csökkent aktivitással működik, azonban alkalmanként megtörténik, hogy az álom tudatosul, ezáltal aktív, azaz formálható álommá válik. Az álmoknak fontos szerepe van a gondolkodásunkban, az emlékezésünk és a problémamegoldó készségeink fejlődése kapcsán, de ugyanígy összekapcsolódhatnak a kreatív, ötletgazdag fantáziával is.

Álomfejtés, avagy mi az álmok jelentése

Azt már tudjuk, hogy az agy aktivitása szempontjából mi az álom, azonban az álmok értelmezése, az álmok jelentése mind a mai napig heves viták tárgya. Az, hogy mi az álmok jelentése általában az álomkutató vagy az álmodó szemléletmódjától függ, hiszen gyakorlatilag bárhogy értelmezhető az álmok jelentése. Az álmok jelentése kapcsán két markáns irányzatot különböztetünk meg: az egyik a pszichoanalitikus álomfejtés, amelynek atyja a híres Sigmund Freud, a másik pedig a kollektív álomszimbolikai értelmezés, azaz az univerzális álomszótárak létrehozása és alkalmazása. Utóbbi esethez köthető egy híres magyar író, Krúdy Gyula is.

Sigmund Freud: Az álmok jelentése, mint a tudatalatti kivetülései

Sigmund Freud, a pszichoanalízis atyja kiemelt figyelmet fordított az álmok jelentésének megfejtésére. Freud volt az első olyan tudós, aki elrugaszkodott a Krúdynál is használatos, klasszikus szimbólumelemzéstől, más néven álomkódolástól, ugyanis Freud szerint az álmok a tudatalatti lelki tartalmak leképződései. Freud szerint az álmok képében olyan elnyomott, vagy tudattalan vágyak, késztetések állnak, amelyeket az ember nem szeretne önmagának bevallani, azt az ébrenlét fázisában nem meri megtenni.

Ebben az értelmezésben az elfojtott emberi vágyak, gondolatok nem szűnnek meg létezni, a háttérben folyamatosan arra törekszenek, hogy kielégüljenek, így a vágyakból származó “lelki energia” a gondolkodót nyugtalansággal tölti el. Freud elméletei szerint az álmok jelentése a képzelet, a fantáziálás, az álmodozás formájában létrejövő vágykielégítési kísérlet, így az álmok gyakorlatilag megmutatják a bennünk elfojtott vágyakat, sőt belejesedve ábrázolják azokat.

Az álmok jelentése azonban nem ilyen egyszerű, Freud elméletében található egy fontos csavar: szerinte a vágyaink sokszor álmunkban sem teljesülhetnek be, ugyanis a tudatalatti kötelességének érzi, hogy közbelépjen, mintegy “álomcenzúra” formájában, így az álmunkban beteljesült kép, jelenet lehet, hogy csak átvitt értelemben ábrázolja a háttérben meghúzódó valódi késztetést. Még ha így is történik és az álmok jelentése nem tudatosul, az álmodó levezeti a benne felgyülemlett lelki energiákat, stresszt – akkor is, ha az álom jelentése csak az aznapi eseményekhez köthető.

Freud “álommunkának” nevezi azt a folyamatot, amikor a látens (más néven mögöttes) tartalom cenzúrázása során a manifeszt (a megjelenő kép) tartalom lép a valós vágyak elébe. Ennek az álommunkának többféle művelete van, ilyen például a sűrítés (amikor több gondolat, asszociáció jelenik meg egy álomképben - tipikusan ilyen például a keverékszemély, aki egyszerre több embert személyesít meg az álomban), az eltolás (az igazi vágy helyett egy asszociatív kép jelenik meg), a vizualizáció (képek formájában megjelenő gondolatok) vagy a szimbolizmus (egy szimbólum helyettesít egy személyt, vagy bármi mást).

Krúdy Gyula: Az álmok jelentése a kollektív álomszimbolika alapján

Az álmok jelentése kapcsán, míg Freud az innovatív, modern gondolkodók közé tartozott, addig az alig egy generációval fiatalabb Krúdy Gyula még a klasszikus álomszimbolika elemzésével foglalkozott. A magyar író élete során bármerre járt, összegyűjtötte egy álmoskönyvbe a különféle népi hiedelmeket, klasszikus szimbólumrendszereket, ezzel nem várt népszerűséget aratva, ugyanis az álmok jelentése ez idő tájt is közkedvelt téma volt.

Az ilyen kollektív szimbólumrendszereknek a lényege, hogy az álmok jelentése egy egységes, komplex fogalomtár alapján értelmezhető, ugyanúgy, ahogy a mesékben a különféle népi motívumok (például szerencseszámok, fehér galamb, lóhere, fekete macska). Fontos kiemelnünk azonban azt is, hogy minden népcsoport, különösen, ha eltérő vallási vagy mitológiai világhoz kapcsolódó múlttal rendelkeznek, máshogyan értelmezheti egy álomban megjelenő kép jelentését, illetve az adott kor is befolyásolja a képek mögöttes jelentéstartalmát (néhány száz évvel ez előtt az emberek számtalan, ma már hétköznapi szimbólumot összekötöttek az Ördög munkásságával, másokat angyali jeleknek véltek).

Krúdy álmoskönyve – más álomszótárakhoz hasonlóan – nem fedi át az összes élőlényt, tárgyat vagy más jelenséget, amelyek egy álomban megjelenhetnek, azonban összegyűjti azokat a gyakori szimbólumokat, amelyeket a legtöbb álmodó mögöttes tartalommal ruház fel, amikor az álmok jelentése kapcsán értelmet keres a megjelenésükben. Amennyiben érdeklődünk a szimbolikus álomfejtés témája iránt, mindenképpen érdemes átlapoznunk egy ilyen álmoskönyvet, már csak azért is, hogy egy egységes képet kapjunk arról, hogy milyen jelentőséget tulajdonítottak az emberek a különböző szimbólumoknak a múltban.

A szerelmi álmok jelentése

Mindig nagy érdeklődést kiváltó téma volt a szerelmi álmok jelentése: mi az álmok jelentése megcsalás esetén, hogyan kell értelmezni a félrelépő, vagy éppen a csábító fél indíttatásait? Mi az álmok jelentése szerelem esetében, hogyan nyilvánul meg a plátói szerelem, vagy éppen a múló szerelem egy-egy álomban? Ezeket az eseményeket a legjobb, ha szubjektív tapasztalataink fejében értékeljük át, ugyanis az álmok jelentése kapcsán meghatározó, hogy a múltbéli, a vágyott, vagy az aktuális párkapcsolatunk éppen milyen fázisban van. Az álomban a megcsalás a legtöbbször a felszarvazástól való félelmünket jeleníti meg, akármelyik szerepben is legyünk. Ha pedig többször is ugyanaz a személy jelenik meg álmunkban, mint szerelmünk tárgya, nagy valószínűséggel fizikailag is vonzódunk hozzá.

A halállal kapcsolatos álmok jelentése

A szerelem mellett az egyik leggyakoribb álomtéma a halál, éppen ezért sokakat érdekel, mi az álmok jelentése halottal álmodni, vagy ha más módon jelenik meg a halál az álomban, például egy rég elveszített rokon, vagy egy ismeretlen szellem képében. Az álmok jelentése halál esetében leggyakrabban valamilyen tudatalatti félelmet, hiányérzetet vagy lelkiismeret-furdalást ábrázol, azonban sokszor pusztán egy rémmese valósul meg éjszaka a sötéttől, ismeretlentől való félelem megnyilvánulásaként.

Címlapkép: Getty Images

Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!
  Megosztom

álom

freud

jelentés

szerelem

halál