Legalja: fillérekért robotolnak a kétkezi melósok ebben a megyében

HelloVidék   
  Megosztom
Legalja: fillérekért robotolnak a kétkezi melósok ebben a megyében

A HelloVidék idén is górcső alá veszi a magyar megyéket: sorozatunkban annak járunk utána, milyen fontosabb gazdasági, turisztikai változások történtek az elmúlt egy évben. Elsőként Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét jártuk körbe, megnéztük, hogyan alakult a megye gazdasági helyzete, milyen mutatókkal rendelkezik az ipar,a turizmus, illetve a munkaerőpiac. Lássuk, hogyan vészelte át a járványhelyzetet az ország legkeletibb csücske.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a népi építészet, tárgyi népművészet, a népzene és néptánc gazdag hagyományával rendelkezik. A megye nem csak műemlékeiről, népművészetéről híres, hanem gyógyfürdőiről is, amiből szám szerint öt található a térségben. Gazdaságát tekintve húzóerőnek a mezőgazdaság és az állattenyésztés számít, de az utóbbi években erősen felemelkedőben van az ipar is, ami már most kiemelkedő eredményeket mutat. Gazdaságában fontos szerepet játszik, hogy a megye több országgal is határos, de személyforgalom szempontjából is fontos határátkelőhelyek találhatók itt.

A megyében 13 járás található, ezek közül a legnépesebb a nyíregyházi járás, a népsűrűség itt 206 fő/km2. A járáshoz 15 település tartozik, ebből 4 város. Ezt követi szintén magas számmal a záhonyi járás, 133 fő/km2-el. Ehhez a járáshoz 11 település tartozik, ezek között 2 város szerepel. Lemaradva kicsit, harmadik a kisvárdai járás jön, 109 fő/km2-el. Ide 23 település tartozik, melyből kettő város.

Itt gyorsult a legnagyobb ütemben a népességfogyás

A KSH adatai szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lakónépessége 2021. január 1-jén 545,3 ezer fő volt, 3,7 ezer fővel, 0,7%-kal, kevesebb, mint egy évvel korábban. A friss adatok szerint a megyében 2021 I–III. negyedévében 4763 gyermek jött világra, és 6134 fő hunyt el. Az élveszületések száma 1,5, a halálozásoké 21%-kal több volt, mint 2020 azonos időszakában. Jó hír viszont, hogy tovább emelkedett a házasodási kedv:

Az elhunytak száma az időszakon belül a koronavírus-járvány harmadik hulláma során, márciusban és áprilisban haladta meg a legnagyobb mértékben (61, illetve 58%-kal) a 2020. azonos havi értéket. Augusztusban és szeptemberben viszont 11, illetve 1,4%-kal kevesebben hunytak el az egy évvel korábbinál.

A lakónépesség csökkenését persze más dolog is befolyásolja, hiszen a megye hagyományosan az ország "népességellátójának" tekinthető. Ugyanis a vitális, jó népmozgalmi arányszámokkal rendelkező mezőgazdasági népesség főleg az 1950-es évektől (a mezőgazdaság modernizációját követően) tömegesen vándorolt az ország iparosodó megyéibe (főleg a szomszédos Borsodba), és Budapestre, biztosítva ezáltal a megfelelő számú munkaerőt ezen térségek számára. Ez a jelenség mai napig érzékelhető.

Gazdasági mutatók a megyében

A megye gazdasági életében a mezőgazdaság és az állattartás nagyon fontos szerepet tölt be, hiszen ebben országos szinten is dobogós teljesítményt nyújt Szabolcs-Szatmár-Bereg. Viszont az elmúlt években az ipar is egyre jelentősebb eredményeket mutat a megyében.

A megye legnagyobb nyereségű cégei a 2006-os adózott eredmény szerint (zárójelben az országos toplistán elfoglalt helyezés)

  • Lindab Building Systems Kft. (316)
  • Hübner-H Kft. (324)
  • Poenix Légrúgó Technológia Kft. (338)

Persze napjainkban az iparfejlesztés egyik fontos és lehetséges eszközének minősülnek az ipari parkok, amelyek az intenzívebb tőkebevonással elősegítik a termékek és a technológiák szempontjából egyaránt korszerű termelőtevékenység megvalósítását, a változó piaci igényekhez való rugalmasabb alkalmazkodást, így nagymértékben hozzájárulnak az ipari struktúra átalakulásához.

A megyében számos gyár és üzem található, ami folyamatos fejlesztéseket, beruházásokat folytat, ezekről rendszeresen beszámolt a HelloVidék is. Üzemek közül rengeteg embernek ad munkát a FrieslandCampina Hungária Zrt., a nyíregyházi LEGO gyár, a nyírbátori Unilever. De itt kell megemlíteni a nyírbátori ipari parkban helyet kapó Diehl Aircabin Hungary Kft-t, a Serioplast Hungary Kft-t, a Diehl Aviation Hungary Kft-t és a Coloplast Hungary Kft-t.

Rengeteg a munkanélküli az országhoz átlaghoz képest

2021 III. negyedévében Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a 15–74 éves népesség 64,9%-a, 270 ezer fő volt gazdaságilag aktív, számuk 0,3%-kal több volt, mint egy évvel korábban. Az aktivitási arány 1,1 százalékponttal elmaradt az országos átlagtól. A munkaerőpiacon 247 ezer fő foglalkoztatottként, 23 ezer fő munkanélküliként jelent meg. A foglalkoztatottak száma az országossal azonos mértékben nőtt, a munkanélkülieké annál kevésbé csökkent 2020 III. negyedévéhez képest.

A foglalkoztatási ráta 59,3%-ot tett ki, ami 0,9 százalékponttal meghaladta az egy évvel korábbit. Az arány alacsonyabb volt az országos átlagnál (63,4%). A munkanélküliségi ráta 8,6%-ot ért el, ami 0,4 százalékponttal csökkent az egy évvel korábbihoz képest, megtörve a korábbi negyedévek kedvezőtlen tendenciáját. Az arány meghaladta az országos átlagot (3,9%), egyben a megyék és a főváros körében az egyik legkedvezőtlenebb volt. Az inaktívak száma 146 ezer főt tett ki, 2,8%-kal kevesebbet az egy évvel korábbinál. A változás iránya megegyezett az országossal.

Még mindig itt keresnek a legkevesebbet a fizikai munkások

2021 I–III. negyedévében Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 297 ezer, az adókedvezmény nélkül számított havi nettó átlagkereset 198 ezer forint volt. Közfoglalkoztatottak nélkül számolva a bruttó átlagkereset 338 ezer, a nettó átlagkereset 225 ezer forintra emelkedett.

A bruttó és nettó átlagkereset – a közfoglalkoztatottakkal együtt számítva – egyaránt 9,2%-kal múlta felül a 2020. I–III. negyedévit, folytatva a korábbi időszakok emelkedő tendenciáját. A növekedés üteme meghaladta az országos átlagot, viszont a keresetek így is a megyék és a főváros körében itt volt a legalacsonyabb, 31%-kal elmaradva az országos átlagtól. A bruttó keresetek a versenyszférában 9,1%-kal, 315 ezer forintra, a költségvetési szférában 8,2%-kal, 275 ezer forintra emelkedtek.

Egy üres álláshelyre itt jut a legtöbb álláskereső az országban

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az álláskeresők száma 2021 márciusa óta csökken, szeptember végén 26 ezer főt tartottak nyilván. Számuk az országos átlagnál kisebb mértékben, 10%-kal fogyott a járvány első évére jellemző, egy évvel korábbi magas bázishoz képest, ugyanakkor 0,9%-kal meghaladta a 2019. szeptemberi értéket.

A pályakezdő álláskeresők száma (2977 fő) 22%-kal kevesebb lett, az összes álláskeresőhöz viszonyított arányuk az országban itt volt a legnagyobb, 12%. Az álláskeresők 30%-a legfeljebb 3 hónapja, 34%-a tartósan, egy évet meghaladóan nem tudott elhelyezkedni. A tartósan állás nélkül lévők száma 26%-kal meghaladta a 2020. szeptemberit.

Az álláskeresők között a legnagyobb aránya (52%) a legfeljebb az általános iskola 8 osztályával rendelkezőknek volt, ez az arány országosan itt volt a legmagasabb. Emellett 22%-uknak szakmunkás, szakiskolai bizonyítvány, szintén 22%-uknak érettségi, illetve technikum a legmagasabb végzettsége, 3,6%-uk pedig diplomás volt.

Az ellátottak aránya összességében nőtt (9,8 százalékponttal) az előző év azonos időpontjához képest az álláskeresők körében: 10%-uk álláskeresési járadékban, 14%-uk álláskeresési segélyben, 36%-uk szociális ellátásban részesült. A nyilvántartott állás nélküliek 40%-a ugyanakkor nem kapott semmilyen pénzügyi ellátást.

Második legtöbb vállalkozással rendelkezik a megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2021. szeptember végén – a korábbi időszakokhoz hasonlóan – a 115 ezer vállalkozás nagyobb részét (100 ezer) önálló vállalkozóként, kisebb részét (15 ezer) társas vállalkozásként regisztráltuk. Az előbbiek száma egy év alatt 2,4%-kal csökkent, az utóbbiaké 4,0%-kal nőtt. Az önálló vállalkozók aránya Békés megye után itt volt a legmagasabb. Ezer lakosra a megyében 210 regisztrált vállalkozás jutott, a vállalkozási kedv az egy évvel korábbihoz képest csökkent.

Az önálló vállalkozók közül a legtöbben (49%) mellékfoglalkozásúként, 28% főfoglalkozásúként, 23% nyugdíjasként tevékenykedett. A megyék közül egyedül mindhárom kategóriában kevesebben vállalkoztak az egy évvel korábbinál. Szeptember végén 3,4 ezer egyéni vállalkozás szüneteltette a tevékenységét, számuk 0,9%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Az ideiglenesen szüneteltetett egyéni vállalkozások aránya egy év alatt lényegében nem változott, 12%-ot tett ki.

A megye bevétele legfőképp exportból származott

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a 4 főnél többet foglalkoztató ipari vállalkozások telephelyein az I‒III. negyedéves kibocsátás 4 éven át tartó növekedését törte meg a járvány 2020. év eleji kitörése. 2021-ben az egy évvel korábbi alacsonyabb bázishoz képest 9,9%-kal ‒ az országostól (+13%) elmaradó mértékben ‒ nőtt a termelés volumene, ezáltal a teljesítmény 3,9%-kal nagyobb volt a 2019. I‒III. negyedévinél is. A termelési érték 903 milliárd forint volt, egy lakosra jutó értéke (1,7 millió forint) az országos átlag alig több mint felét érte el.

A 2021-es év a megyék többségéhez hasonlóan itt is kedvezőtlenül indult, januárban az alacsonyabb bázishoz képest 5,2, februárban 1,0%-kal csökkent az ipar teljesítménye. Márciusban a termelés volumene már 9,5%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, a következő hónapokban változó intenzitással (3,7 és 25% közötti mértékben) nőtt a kibocsátás.

A 49 főnél többet foglalkoztató, megyei székhelyű ipari vállalkozások 2021. I‒III. negyedévi termelése (folyó áron 622 milliárd forint) összehasonlító áron 13%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. A teljesítmény növekedését az ipari termelés háromtizedét adó élelmiszeripar mellett legfőképp az egyéb feldolgozóipar és javítás terület támogatta.

A vírushelyzet nem vetette vissza a kereskedelmet

A koronavírus okozta járvány hullámait kisérő, a kiskereskedelmet is érintő korlátozó intézkedések kisebb mértékben vetették vissza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kiskereskedelmi üzleteinek forgalmát. Néhány kivételes hónaptól (2020. április és október, 2021. február és március) eltekintve 2021. szeptemberrel bezárólag a kiskereskedelem forgalmának volumene növekedett a megyében.

A megye egy lakosára átlagosan 704 ezer forint bolti forgalom jutott, 11%-kal több, mint 2020 I–III. negyedévében. A mutató értéke országosan Nógrád megye után itt volt a legalacsonyabb, 229 ezer forinttal elmaradt az országos átlagtól.

Ültetvények, erdők telepítésére fordították a legkevesebb pénzt

A járvány visszavetette a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székhelyű gazdasági szervezetek fejlesztési tevékenységét. A beruházások volumene 2020 II. negyedévétől 3 negyedéven keresztül csökkent, és csak a korlátozások feloldásának időszakában élénkült jelentősebben. A beszerzések lendülete a III. negyedévben mérséklődött. A szervezetek 2021. I‒III. negyedévi 140 milliárd forint értékű új beruházása összehasonlító áron 17%-meghaladta az egy évvel korábbit. A teljesítések volumennövekedése nagyobb volt az országosnál (6,5%). A beruházások 53%-át a legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások teljesítették.

Anyagi-műszaki összetétel alapján a fejlesztési források 44%-át épületek és egyéb építmények építésére, 54%-át gépek, berendezések és járművek beszerzésére fordították. Az épületek és egyéb építmények beruházási volumene 4,9%-kal csökkent. A hazai gyártású gépek, berendezések és járművek teljesítményértéke összehasonlító áron 2,1-szeresére bővült feldolgozóipari eszközbeszerzések hatására, de a külföldieké is 23%-kal emelkedett. Az értékadatok alapján a gépek, berendezések és járművek hattizede importból származott.

Szárnyal az építőipar a megyében

A szakik fizetése még mindig alacsony a megyében, de ettől függetlenül Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székhelyű, legalább 5 főt foglalkoztató építőipari vállalkozások 2021. I‒III. negyedévi termelési értéke 84,9 milliárd forint volt, ami összehasonlító áron – az országos 10%-os növekedésnél nagyobb mértékben – 13%-kal meghaladta az előző év azonos időszakét, de mindössze 0,4%-kal múlta felül a Covid19-járvány előtti 2019 I‒III. negyedévének teljesítményét is.

A kibocsátás az országos 3,4%-át adta, az egy lakosra jutó 156 ezer forintnyi termelési érték a hazai átlag 61%-át érte el. A termelés bővülését a kibocsátás 69%-át adó épületépítések 30%-os növekedése eredményezte. Az egyéb építmények építésének volumene 13%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.

Megtorpant a kedv, de még így is rengeteg lakás épül

Ahogy arról korábban beszámoltunk, 2021-ben nem érvényesült a lakásépítésekben országosan 2016 óta tartó emelkedő tendencia Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Összesen 82 lakást vettek használatba, 72-t a megyeszékhelyen, Nyíregyházán. Érdemi változás a városokban történt, a kisebb városokban regisztrált visszaesést a megyeszékhelyi élénkülés azonban csak részben kompenzálta.

Összesen 169 lakást vettek használatba, több mint háromnegyedük a megyeszékhelyen, 15%-uk községekben, fennmaradó részük kisebb városokban épült. Minden településtípus esetében elmaradt a kivitelezett lakásépítések száma az egy évvel korábbitól, elsősorban a kisebb városokban és a megyeszékhelyen regisztrált visszaesés miatt csökkent a megyei szintű építési kedv. Az új lakások 52%-ának vállalkozások, 46%-ának természetes személyek voltak az építtetői, lakásberuházásaik visszaesése hasonló mértékű volt.

Építési forma szerint az új lakások 73%-át családi házas formában, 22%-át többszintes, többlakásos épületben adták át, az utóbbiaknál volt nagyobb mértékű a csökkenés. Az új lakások átlagos alapterülete (120 m²) emiatt is jelentősen meghaladta az országos átlagot (87 m²), a lakások 62%-a épült 4 vagy annál több szobával. 2021 I–III. negyedévében 31 lakás szűnt meg a megyében, fele annyi, mint egy évvel korábban.

Ismét felkerült a kirándulni vágyók térképére a megye

Ahogy arról korábban írtunk is, a Tokaj-Nyíregyháza turisztikai térség megkapó természeti szépségét ezeréves történelmi múlt, kulturális emlékek és szakrális zarándokhelyek teszik teljessé. Télen is rendkívüli programokkal és látnivalókkal hívogat a térség: termálvizekben ejtőzhetünk, és a borok királyát kortyolhatjuk, hogy felmelegedjünk a hűvösebb napokon. Ez a turisztikai térség a legnagyobb alapterületű és legtöbb települést lehatároló desztinációk közé tartozik. Tokaj szerepe elsősorban a borturizmushoz köthető, mely kiegészül a Zemplén aktív turisztikai kínálatával, ikonikus váraival. A Felső-Tisza térség az aktív- és ökoturisztikai lehetőségeivel és középkori templomaival jelent sajátos vonzerőt. A Nyírség a családosok számára nyújt kikapcsolódási lehetőséget az aktív, egészségturisztikai, vallási és kulturális sokszínűségének köszönhetően.

Rendkívüli forgalommal zárták az évet

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szálláshelyei 2021 júliusától már lényegében korlátozások nélkül fogadhattak vendéget. A kereskedelmi szálláshelyeken (szállodákban, panziókban, kempingekben, üdülőháztelepeken, közösségi szálláshelyeken) az év első kilenc hónapjában 234 ezer éjszakát töltöttek a vendégek, 26%-kal kevesebbet, mint 2019 azonos időszakában, de a 2020. évinél 2,4%-kal többet.
Az év hagyományosan legforgalmasabb hónapjait, a júliust és augusztust is tartalmazó III. negyedévben a vendégéjszakák száma 6,2%-kal nőtt 2019, 13%-kal pedig 2020 azonos időszakához mérten. Szabolcs-Szatmár-Beregen kívül egyetlen másik megyében sem haladta meg az idei érték a két évvel korábbit.

A külföldről érkező vendégek 2021. július–szeptemberben 25 ezer éjszakára maradtak, 41%-kal kevesebbre, mint két évvel ezelőtt, de 2020 azonos időszakához képest 66%-kal többre. A belföldi vendégek 142 ezer éjszakát töltöttek a megyei szálláshelyeken 2021 III. negyedévében, ami a 2019. évi értéket 23%-kal, a 2020. évit 6,9%-kal haladta meg.

Az ország zöldség-gyümölcs éléskamrája

2021-ben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a szántó 14%-án, 32,8 ezer hektáron termesztettek kalászos növényeket. Szántóföldi kiterjedésük 2020-hoz képest 15%-kal csökkent, együttes hozamuk (165,9 ezer tonna) viszont kisebb mértékben (4,7%-kal) maradt el az egy évvel korábbitól. A rozs és a zab termésátlaga magasabb volt az országosnál, de csak az utóbbié található a megyei rangsor élmezőnyében.

A kalászos gabonatermés 68%-át adó búzából az előző évinél 16%-kal kisebb területen 2,8%-kal kevesebb szemtermést gyűjtöttek be, emiatt hektáronkénti hozama (5,9 tonna) 16%-kal emelkedett.
Mivel a tritikálé kiterjedése és hozama közel azonos mértékben (22%-kal) csökkent az egy évvel korábbihoz képest, így hektáronként a 2020. évivel majdnem azonos mennyiséget (4,1 tonnát) arattak belőle.

2021-ben a rozs és a zab termésmennyisége jóval nagyobb mértékben bővült az előző évhez képest, mint amennyivel a kiterjedésük változott, ezáltal az előbbi növény termésátlaga (3,3 tonna/hektár) 20, az utóbbié (3,4 tonna/hektár) 52%-kal emelkedett.

Kiugró eredmények gyümölcstermesztésben

Bár a termőhelyi kataszteri adatok nem fedik le teljesen a beadott vagy sikeres pályázatok, továbbá a közeljövőben megvalósuló beruházások körét, azonban így is elég információt szolgáltatnak az ültetvénytelepítők szándékairól. A megyei szinten összesített adatokból azonban egyértelműen kirajzolódik Szabolcs-Szatmár-Bereg megye erős dominanciája a hazai gyümölcstermesztésben. Az adatokból kiderül, hogy a megyében közel 915 hektár új területre adott ki termőhelyi kataszterbe sorolási határozatokat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Ez összesen 50 települést érintett.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a gyümölcstermelés a következőképp oszlott meg az országban 2020-ban:

  • régiókat tekintve a Közép-Dunántúlon 18 571 tonna gyümölcsöt takarítottak be,
  • a Nyugat-Dunántúlon 51 302 tonnát,
  • a Dél-Dunántúlon 17 785 tonnát,
  • Észak-Magyarországon 70 611 tonnát,
  • a Dél-Alföld 58 416 tonnát
  • és az Észak-Alföldon pedig 327 102 tonnát.

Ha megnézzük, ezekből az adatokból is jól látszik, hogy az Észak-Alföld vezető szerepet tölt be a magyar gyümölcstermesztésben. Nem csoda, hiszen péládul az ország almatermelésének legnagyobb százalékát Szabolcs-Szatmár-Bereg megye adja.

A legtöbb baleset gyorshajtás miatt történt

2021. I–III. negyedévében – az év első hónapjait érintő járványügyi korlátozások mellett – 590 baleset következett be a megye útjain, ami az országosnak 5,5%-a volt. Számuk a járvány által sújtott előző év I–III. negyedévéhez képest 1,8, a Covid19-járvány nélküli 2019 I–III. negyedévéhez képest pedig 11%-kal lett alacsonyabb.

Kimenetelét tekintve 2021 I–III. negyedévében 148 baleset végződött súlyos, 425 könnyű sérüléssel, az előbbiek száma 9,8%-kal csökkent, az utóbbiaké 1,0%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. A halálos balesetek száma 1-gyel, 17-re nőtt, arányuk az összes balesetből 2,9% volt, alacsonyabb az országos átlagnál (3,2%). 2021 I–III. negyedévében 67 balesetnél, az összes baleset 11%-ánál mutattak ki alkoholos befolyásoltságot.

A mérséklődő balesetszámmal összefüggésben a közlekedési balesetekben az egy évvel korábbinál 3,4%-kal kevesebben, összesen 796-an sérültek meg. A halálos áldozatok száma (19) 1-gyel nőtt, a súlyosan sérülteké (169 fő) 6,6, a könnyebben sérülteké (608 fő) 2,7%-kal csökkent.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!
  Megosztom

hellovidék

megyekörkép

megyekörkép-sorozat

szabolcs

szabolcs-szatmár-bereg

szabolcs-szatmár-bereg megye

ksh

központi statisztikai hivatal

adatok

statisztika

fizetés

munka

munkanélküliség

ipar

gazdaság

népesség