Veszélyes ragadozók portyáznak a magyar kertek közelében: itt az unió riasztása

Jeki Gabriella   
  Megosztom
Veszélyes ragadozók portyáznak a magyar kertek közelében: itt az unió riasztása

Egyre komolyabb problémákat okoznak a nagyragadozók Európában és ez alól ma már Magyarország sem teljesen kivétel. Egyre több helyen tűnnek fel a farkasok, hiúzok és medvék, amelyek komoly károkat okoznak – de persze nem lehet minden országot egységesen kezelni ebben a kérdésben. Az uniós döntéshozók szerint épp ezért kell nagyobb mértékben és aktívabban résztvenni az állatállomány, az ember és a nagyragadozók fenntartható és biztonságos együttélésének biztosításához szükséges új módszerek megtalálásában, nem tévesztve szem elől a biológiai sokféleség előmozdítását. A Régiók Európai Bizottsága (CoR) 160. plenáris ülésére a Pénzcentrum is meghívást kapott: a szakemberek itt egyetértettek abban, hogy bizonyos fajok védettségi helyzetét rendszeres időközönként felül kellene vizsgálni, miközben az uniós finanszírozásnak teljes mértékben fedeznie kellene a károk megelőzésére vagy a károk megtérítésére irányuló intézkedéseket.

Bár Magyarország legtöbb részén azért még nem kell attól tartanunk, hogy munkába menet, kutyasétáltatás vagy egy erdei túra során nagyvadakba botlunk, ám a jelenség egyre inkább terjed Európában. A farkasoknak, medvéknek, hiúzoknak amúgy sem tilthatjuk meg, hogy országhatárokat lépjenek át, így a szomszédos országok problémái könnyen a mi megoldandó feladataink közé tartozhatnak.

Egyre szaporodnak hazánkban is az ember-vadvilág konfliktusok, amelyek épp úgy az emberi társadalmat, mint a gazdaságot érintik. Európában ma mintegy 19 ezer farkas, 17 ezer medve, 9 ezer hiúz él, jelentős részük leginkább a Kárpát-medencéhez köthető. Az1980-as évektől egyre gyakrabban bukkantak fel Magyarországon is.

Növekvő problémát jelent hazánkban is

Ahogy arra egy korábbi HelloVidék cikkben rámutattunk, a WWF adatai szerint hazánkban jelenleg nagyjából negyven-hetven farkas élhet, ezek jelentős része az Északi-középhegységben. Barnamedvéből körülbelül öt-tíz egyeddel találkozhatunk, de fontos annak a tudatában lenni, hogy ezek az állatok úgymond „jönnek-mennek”. A nagyragadozók között emellett meg kell említeni a rejtett életmódot folytató hiúzokat is, amelyekből mintegy húsz állat él Magyarországon, bár nagyon nehéz a megfigyelésük és nyomon követésük.

„Elengedhetetlen, hogy szilárd európai politikát alakítsunk ki, amely képes megvédeni kontinensünk gazdag biológiai sokféleségét. Ezen a területen azonban számos akadályba ütközünk, és az egyik ilyen a megbízható adatok hiánya. A rendelkezésre álló információk gyakran szubjektívek és félreértelmezik őket, a laikus véleményeken alapulnak. Ezért javaslom, hogy egységesítsük az adatgyűjtési és értelmezési eljárásokat az unió egész területén annak érdekében, hogy elkerüljük a félreértéseket és téves politikai döntéseket. A biológiai sokféleség politikájának nem csak a védett fajokra kell koncentrálnia, hanem figyelembe kell vennie az emberek, köztük a gazdálkodók érdekeit is.

Ezért javaslom, hogy dolgozzunk ki egy közös stratégiát, amely támogatja a nagyragadozók és az emberi közösségek közötti együttélés harmonikus modelljeit, miközben biztosítja biológiai sokféleségünk megóvását” – emelte ki a plenáris ülésen Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, a „A biológiai sokféleség védelme és a nagyragadozókkal való együttélés Európában - kihívások és lehetőségek a helyi és regionális hatóságok számára” című véleménytervezet előadója, aki szerint mindenki számára elfogadható, ompromisszumos megoldásra van szükség a probléma kezeléséhez, mert „másképp kell kezelni, húsz vagy húszezer medvét”.

Többszintű problémák

A helyi és regionális vezetők hangsúlyozták a farkasok, medvék és más nagyragadozók hozzájárulását az ökoszisztémákhoz, és üdvözölték sikeres visszatérésüket Európa számos területére, eközben amellett érveltek, hogy sürgősen foglalkozni kell az emberi élettel és általában a biztonsággal kapcsolatos aggodalmakkal, különösen ami a vidéki területeket, azok lakóit és gazdálkodásukat illeti. A téma kritikus fontosságát hangsúlyozza, hogy a javaslathoz 89 módosító indítvány érkezett.

A Régiók Európai Bizottságának vitájában többen nyilvánítottak véleményt a nagyragadozókkal kapcsolatos helyzetről és az ezzel járó kihívásokról:

 • Növekvő állattámadások: Spanyolországban például az állattámadások száma 113 százalékkal nőtt, a farkasokkal szemben különösen a juhok védtelenek. Egyes régiókban a farkaskárok már az „elviselhetetlen” szintet érték el.
 • Medvék védelmi státusza: Németországban nem állnak készen a medvék védelmi státuszának csökkentésére, ezért alternatív megoldásként négy-öt méter magas kerítések építését javasolják, ezek azonban nem mindig bizonyulnak elegendőnek.
 • Biodiverzitás és kihívások: bár a nagyragadozók számának növekedése jó hír a biodiverzitás szempontjából, egyre több kihívást is jelent. Javasolják az okos követő eszközök használatát, de ahol ezek nem működnek hatékonyan, megfelelő kompenzációs rendszereket kell kidolgozni a gazdák számára.
 • Kerítések hatékonysága: a tapasztalatok szerint a farkasok képesek áthatolni a kerítéseken, így okoznak több helyen jelentős károkat a juhok között.
 • Lakossági félelmek: a gazdák és a lakosság körében egyre nagyobb a félelem. Aggodalmak merülnek fel a gyerekek és háziállatok biztonságát illetően, ami aláássa a vidéki élet minőségét.
 • Védelmi szint csökkentése: egy javaslat szerint csökkenteni kellene a nagyragadozók védelmi szintjét, hogy a helyi hatóságok rugalmasabban reagálhassanak a helyzetekre. Ez azonban ellentmondásos, mivel sokan úgy vélik, hogy a védelmi szint csökkentése felelőtlenség lenne, figyelembe véve, hogy a hatodik tömeges kihalás idején kritikus a biodiverzitás védelme.
 • Szabályozás rugalmassága: a farkasok populációjának helyreállása óta a gazdák helyzete egyre nehezebbé vált. Javasolták a szabályozás rugalmasabbá tételét, hogy jobban kezelhető legyen a vidéki területek és a vadon élő állatok közötti egyensúly.

Az Európai Bizottság nemrégiben javaslatot tett a Berni Egyezmény módosítására, amely a farkasok védett státuszát „szigorúan védettről” „védettre” minősítené. A régiók és városok támogatják a kezdeményezést, és hangsúlyozzák, hogy bizonyos fajok védettségi helyzetét rendszeresen újra kell értékelni az élőhelyvédelmi irányelven alapuló objektív kritériumok alapján, a populációk alakulásának figyelembevételével.

Az együttélés egyre nehezebb

Ha a nagyragadozókkal való együttélés diverzifikált problémákat okoz, a szakemberek szerint ezért előtérbe kell helyezni a megelőző intézkedések, az oktatási tevékenységek és az uniós jogszabályok által már engedélyezett rugalmassági intézkedések javítását, különös tekintettel az eltérések hatékony alkalmazására, amelyeket a tagállamok jogi szabályozásai nem áshatnak alá.

„Amikor a nagyragadozók európai populációjának jelenlegi helyzetéről beszélünk, nem szabad elfeledkeznünk annak a társadalmi-gazdasági következményeiről. Bár az Élőhelyvédelmi Irányelv és a Berni Egyezmény alapvető jogi kereteket biztosít a nagyragadozók védelmére, amelyek kritikus fontosságúak a kihalás szélére sodródott fajoknak a megóvásában, ám ha figyelembe vesszük a rendelkezésre álló élőhelyek méretét és minőségét, láthatjuk, hogy a jelenlegi állapot fenntarthatatlan. A farkasok száma Európában néhány ezerről 19 ezerre nőtt, miközben Romániában él a medvék populációjának fele, amelyek tavaly 14 ember halálát okozták és 154 embert támadtak meg. Ezek a számok egyértelművé teszik, hogy az emberi élet védelme minden helyzetben elsőbbséget élvez, ami nem vita kérdése.

Fontos, hogy realisztikus képet kapjunk az aktuális helyzetről, és olyan politikákat alakítsunk ki, amelyek valóban tükrözik a jelenlegi körülményeket, miközben egyensúlyt teremtenek az emberi közösségek és a vadon élő állatok között” – emelte ki hozzászólásában Daniel Buda, az Európai Parlament Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságának alelnöke.

A régiók és városok arra kérték az Európai Bizottságot, hogy fontolja meg, hogyan lehetne az uniós alapokból célzottabb finanszírozást biztosítani a biológiai sokféleség védelmére és a nagyragadozókkal való együttélésre, szükség esetén az érintett vidéki területek számára személyre szabott támogatási lehetőségek létrehozásával. Az állatállományban vagy a terményekben, gyümölcsökben és zöldségekben okozott károkért kötelezően kártérítést kellene fizetni.

A biológiai sokféleség védelme és a nagyragadozókkal való együttélés Európában - kihívások és lehetőségek a helyi és regionális hatóságok számára című véleménytervezet főbb pontjai:

 • Többszintű kormányzás fontossága: az Régiók Európai Bizottsága (CoR) hangsúlyozza az EU cselekvésének hozzáadott értékét a nagyragadozókkal kapcsolatos politikában, mivel ezek átnyúlnak a határokon. Felszólít a helyi és regionális hatóságok nagyobb bevonására, hogy fenntartható és biztonságos együttélési módszereket találjanak az állatállomány, az emberek és a nagyragadozók számára.
 • Biodiverzitás stratégia: a dokumentum tárgyalja az unió törvénykezésének sikerét a veszélyeztetett fajok védelmében és a biodiverzitás fokozásában. Támogatja az összes kormányzati szinten folytatott erőfeszítéseket a harmonikus együttélés előmozdítására azokon a területeken, ahol kihívások merülnek fel.
 • Nagyragadozók szerepe az ökoszisztémában: kijelenti, hogy a nagyragadozók létfontosságúak az ökoszisztéma egyensúlyának és helyreállításának szempontjából. Jelenlétük segít szabályozni más fajokat és hozzájárul a természeti örökséghez.
 • Finanszírozás és támogatási intézkedések: a bizottság érvel az állatállományra és terményekre kárt okozó nagyragadozók által okozott károk megelőzésére és kompenzálására szolgáló EU-finanszírozású intézkedések mellett. Javasolja az uniós támogatásának növelését a nagyragadozóktól különösen érintett vidéki közösségek számára.
 • Biztonság és oktatás: fontosnak tartja a helyi közösségek oktatását a kockázatos viselkedés megelőzése érdekében, és a veszélyes helyzetek hatékony kezelés elsajátításának szükségességét a biztonságuk érdekében.
 • Együttélés kihívásai: a dokumentum elismeri a gazdasági és társadalmi kihívásokat, amelyekkel azok a közösségek szembesülnek, ahol nagyragadozók élnek, beleértve a hagyományos gazdálkodásra és a helyi biztonságra való hatásokat.
 • Kutatás és jó gyakorlatok támogatása: hangsúlyozza a tudományos kutatás és a határokon átívelő jó gyakorlatok megosztásának fontosságát a jobb együttélési stratégiák fejlesztése érdekében.

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2,5 millió forintot igényelnél, 72 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 50 760 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,29 %), de nem sokkal marad el ettől az CIB Bank 50 948 forintos törlesztőt (THM 14,45%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!
  Megosztom

kert

vadállat

ragadozó

farkas