Tízezrek járhatnak: így kaphatják meg a pénzt a családok tanévkezdéskor

Pénzcentrum   
  Megosztom
Tízezrek járhatnak: így kaphatják meg a pénzt a családok tanévkezdéskor

Közeleg a tanévkezdés, és a szükséges eszközök beszerzését nem lehet megúszni, egy átlagos, kétgyermekes család összesen 40-80 ezer forintot költ ebben az időszakban. Jó hír azonban, hogy az önkormányzatok idén is segítik a rászoruló tanulók családját. Habár még egy jó hónap hátravan a nyári szünetből, akinek iskoláskorú gyereke van, az már biztosan elkezdte lapozgatni a tanszeres akciós újságokat – hiszen az augusztusi pénzügyi keretbe bele kell férnie ezeknek is. Jó tudni azonban, hogy számos pályázati lehetőség van, mely leveszi a terhek egy részét a szülők válláról. A Pénzcentrum megkeresett több önkormányzatot is, hogy megtudjuk, milyen formában kínálnak megoldást erre az anyagilag megterhelő időszakra. A válaszokból kiderül, hogy szinte minden városban és kerületben elérhető a segítség, érdemes tehát felmenni a helyi települési önkormányzat internetes oldalára, és onnan letölteni az igénylőlapokat. Mutatunk néhány példát, milyen jellegű segítségekről van szó.

Az első osztályt kezdőknek még az otthoni irodabútorok a számítástechnikai eszközök megvásárlása további, jelentősebb kiadást jelenthet - derül ki a Pulzus Kutató által tavaly készített felmérésből. Ha azonban a fiatal a középiskolát kezdi meg, ennél is többe kerülhet pláne, ha a főiskolai, egyetemi tanulmányait egy másik városban, akkor az albérlet és a kaució miatt ez az összeg akár meg is sokszorozódhat, írja a Pénzcentrum.

Budafok-Tétény

Budafok-Tétény önkormányzata települési támogatások nyújtásával a tanévkezdés idején is segíti az iskoláskorú gyermekeket nevelő rászoruló családokat. Rendkívüli gyermeknevelési támogatás igényelhető a kiskorú gyermek neveléséhez kapcsolódó célból – így különösen iskoláztatásához –, melynek összege gyermekenként 15.000 forint. Amennyiben egy kerületi középiskolás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján az intézményi étkeztetés térítési díjának 50%-os kedvezményére jogosult. Az önkormányzat a díj további 50%-t fedezi, így ingyenessé téve étkezését, akkor is, ha a gyermek nem kerületi középiskolába jár.

Tanévenként, szakorvos által igazoltan szükséges diétás étkezés költségeihez is állapítanak meg pénzbeli hozzájárulást, ha a gyermek speciális étrendje a közétkeztetés keretén kívül esik, de ott ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésre lenne jogosult.

Ezen felül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek esetén a család részére évente kétszer, augusztus és november hónapban pénzbeli támogatás – alkalmanként 6000.- Ft alapösszegű támogatást, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára alkalmanként 6.500.-Ft emelt összegű támogatást – folyósítanak.

Továbbá minden kerületi általános iskolába lépő, első osztályos gyermeket megajándékoznak tanszerekkel, iskolai használati tárgyakkal.

Biatorbágy

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009.(10.30) számú rendeletébe 2021. májusában emelte be az iskolakezdési támogatásról szóló rendelkezést, amely 2021. szeptember 30-tól teszi lehetővé a rászoruló szülőknek a támogatás folyósítását, amelynek összege gyermekenként 15.000,-Ft.

Debrecen

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évek óta segítséget nyújt a rászoruló családoknak az iskolakezdés költségeinek fedezéséhez. A költségvetése terhére iskolakezdési támogatást állapítanak meg annak a debreceni bejelentett lakóhellyel rendelkező kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a 48.800 forintot, gyermekét egyedül nevelő kérelmező esetében a havi 64.600 forintot, feltéve, ha a család legalább egy, nappali oktatás rendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket nevel. A támogatás összege egy vagy két, nappali oktatás rendje szerint tanulmányokat folytató gyermek esetén gyermekenként 6.000 forint, három vagy annál több nappali oktatás rendje szerint tanulmányokat folytató gyermek esetén – a gyermekek számától függetlenül – összesen 15.000 forint. A támogatás iránti kérelem a tárgyév július 1. napjától október 31. napjáig nyújtható be. Az igénylők a támogatásról a város internetes honlapján találhatnak tájékoztatást, illetve a Szociális Osztály ügyfélszolgálatán kérhetnek felvilágosítást és az igényléshez szükséges formanyomtatványt.

A Debreceni Karitatív Testület 2021-ben összesen 1,5 millió forint értékben 300 gyermek részére biztosít tanszercsomagot, valamint – az elmúlt évekhez hasonlóan – augusztus hónapban tanszergyűjtést szervez. Az így összegyűlt tanszereket további rászoruló iskoláskorú gyermekekhez juttatják el, enyhítve ezzel a családok iskolakezdéssel kapcsolatos terheit.

Szombathely

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek iskoláztatásával kapcsolatos nagyobb összegű kiadások viselésének enyhítése céljából a rendkívüli települési támogatások körébe tartozó támogatásokkal biztosít segítséget a gyermeket nevelő szombathelyi családok részére. A települési támogatások megállapításának szabályait tartalmazó helyi rendelet a rendkívüli krízishelyzet esetkörének meghatározásában külön nevesíti az iskoláztatással kapcsolatos kiadásokat, és ebben az esetben lehetőséget biztosít a támogatás magasabb összegben történő megállapítására.

Békéscsaba

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi iskoláztatással kapcsolatos támogatással segíti a gyermeket nevelő családokat. Az iskolakezdés költségeinek viseléséhez az önkormányzat tanévkezdési támogatással nyújt segítséget, amelyre a 2021. évi költségvetésében 1 millió forintot különített el. Tanévkezdési támogatásban részesülhetnek azok a békéscsabai lakóhellyel rendelkező az alapfokú vagy középfokú oktatásban részt vevő gyermekek, illetve felsőfokú tanulmányokat nappali tagozaton, első évfolyamon folytató fiatal felnőttek, akiknek családja a tanévkezdéssel járó költségeket szociális helyzete miatt segítség nélkül nem képes fedezni. A tanévkezdési támogatás akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nettó összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135%-át, (38.475,- Ft) gyermekét egyedül nevelő szülő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 155 %-át (44.175,- Ft) nem haladja meg. A tanévkezdési támogatás megállapítható akkor is, ha a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140%-át (39.900,- Ft), tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelő szülő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160%-át (45.600,- Ft) nem haladja meg. A támogatás megállapításának további feltétele, hogy a család ne rendelkezzen vagyonnal. A tanévkezdési támogatás igénybevételének feltétele, hogy a gyermek békéscsabai lakóhellyel rendelkezzen. A tanévkezdési támogatás összege átlagosan 5.000,- Ft gyermekenként.nA támogatás igénylésére irányuló kérelmet augusztus 15. napjától szeptember 30. napjáig lehet benyújtani.

A felsőfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndíj akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140%-át (39.900,- Ft), gyermekét egyedül nevelő és egyedülálló kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170%-át (48.450,- Ft) nem haladja meg. A felsőfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndíj igénybevételének feltétele, hogy a kérelmező legalább 3 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkezzen. Nem állapítható meg felsőfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndíj, ha a kérelmező vagy családja vagyonnal rendelkezik. Az ösztöndíj havi összege átlagosan 11.400,- Ft/hó, amelyhez az önkormányzat 2021. évben 3.000.000,- Ft forrást biztosít.

A békéscsabai kötödés erősítése érdekében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2015. május 21. napján tartott ülésén megalkotta a „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíjról és életkezdési támogatásról szóló rendeletét. A rendeletben szabályozottak szerint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata felsőoktatási hallgatói ösztöndíjjal és életkezdési támogatással segíti a békéscsabai fiatalok tanulmányait és pályakezdését. A „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíj mértéke négy féléven keresztül félévenként 5 hónapra havonta 40.000,- Ft (személyenként összesen legfeljebb 800.000,- Ft). A „Békéscsaba hazavár!'' életkezdési támogatás esetén az önkormányzat egyszeri 300.000,- Ft támogatást nyújt, amely tényleges támogatást jelent a friss diplomások számára az önálló élet elkezdéséhez.

Miskolc

Kifejezetten iskolakezdést célzó és segítő támogatás nem nyújt Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, ám egyéb módon támogatja a családokat. A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet alapján lehetőség van menetrend szerinti helyi tömegközlekedés igénybevételéhez biztosított támogatás, valamint gyermekétkeztetés térítési díj kedvezmény megállapítására. A támogatás megállapítása érdekében a kérelmek benyújtására nemcsak szeptember elején, hanem folyamatosan van lehetőség. A jogosultsági feltételek fennállása esetében a támogatás az adott tanítási évet követő augusztus 31. napjáig kerül megállapításra.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szabályozza a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, illetve a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetre való jogosultság megállapításának a feltételrendszerét. A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a törvényben meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelel. Amennyiben a gyermeknek, fiatal felnőttnek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel 6.000,-Ft alapösszegű vagy 6.500,-Ft emelt összegű (amennyiben a gyermek hátrányos/halmozottan hátrányos helyzete megállapításra került) pénzbeli támogatás folyósítására kerül sor augusztus végén. Ezt a támogatást azonban minden település jegyzője államigazgatási hatáskörben nyújtja.

Szeged

Szeptember 15-ig lehet benyújtani a kérelmeket iskolakezdési támogatásra a hivatalhoz, amelyek alapján minden szegedi lakhelyű és itt élő általános iskolai tanuló 10 ezer forint beiskolázási támogatást kap. Az önkormányzat nehéz gazdasági helyzete ellenére az idén sem mond le arról, hogy támogassa az itt élő élő gyerekek iskolakezdését. Valamennyi szegedi szülő ebben az évben is igényelheti általános iskolás gyermekének ezt a 10 ezer forintos támogatást. A város 2019 óta nyújtja ezt az ellátást a Szegeden élő és gyereküket helyben taníttató szülőknek.

Elsősorban online, Szeged város honlapján igényelhető az iskolakezdési támogatás, ügyfélkapun keresztül. Akik nem rendelkeznek ügyfélkapuval, ők a gyermekük iskolájában kérhetnek igénylőlapot. Ugyanerre lehetőség van a polgármesteri hivatal Humán Közszolgáltatási Irodáján is. Nincs elbírálás, a helyben élő és általános iskolába járó gyerekek szülei, akik szeptember 15-ig azt igénylik, mindnyájan automatikusan megkapják a pénzt. Július 19-ig 4600 diák családja adott be kérelmet, melyet a hivatal már fel is dolgozott. Tavaly az iskolakezdési támogatást 7 ezer család vette igénybe, és 9 ezer gyereket érintett.

A teljes cikk itt olvasható.

Címlapkép: Getty Images

TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL!

A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz!

Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!
  Megosztom

hellovidek

pénzcentrum

tanévkezdés

támogatás

önkormányzat

iskolák

tanulók

diákok

szociális juttatás

szociális támogatás