Ilyen otthonokat épít horror áron most a legtöbb magyar: nagyon más megy vidéken, mint Pesten

HelloVidék   
  Megosztom
Ilyen otthonokat épít horror áron most a legtöbb magyar: nagyon más megy vidéken, mint Pesten

2022 első negyedévében 4528 új lakás épült, 26%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 8001 volt, 15%-kal több, mint 2021 azonos időszakában. Cikkünkben most annak jártunk utána, mekkora volt az újonnan épülő ingatlanok átlagos alapterülete. De megnéztük azt is, hogy az egyes megyékben milyen típusú ház, lakás épült többségében.

A lakásépítés 2015 óta tartó növekedése nem folytatódott 2021-ben. A Központi Statisztika Hivatal legfrissebb adatai szerint, 2021-ben 19 898 új lakás épült, 29%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 29 941 volt, 33%-kal több, mint 2020-ban. Nézzük meg, mit mutatnak a részletes adatok!

Budapesten 7038 lakást vettek használatba, 11%-kal többet, mint 2020-ban. Minden egyéb településkategóriában jelentősen csökkent a használatba vett lakások száma: a megyei jogú városokban 47, a többi városban 33, a községekben 45%-kal. A természetes személyek által épített lakások aránya 47-ről 35%-ra mérséklődött, a vállalkozások által építetteké 52-ről 64%-ra nőtt 2020-hoz képest. A saját használatra épített lakások aránya 45-ről 34%-ra csökkent, az értékesítési céllal épült lakásoké 53-ról 64%-ra emelkedett az előző évhez viszonyítva.

Az építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 29 941 volt, 33%-kal több, mint egy évvel korábban. Az építési engedélyek számában ellentétes trend rajzolódik ki, mint az átadott lakásokéban: csak Budapesten csökkent (14%-kal) az építendő lakások száma, minden egyéb településkategóriában növekedett. A növekedés mértéke a megyei jogú városokban 35%, a többi városban 58%, a községekben pedig 55% volt.

Az építendő lakások száma Budapesten kívül minden megyében növekedett az előző évhez képest. 2014 óta először a Pest megyében építendő lakások száma (7,7 ezer) meghaladja a fővárosit (5,5 ezer). Az építtetők az esetek 66%-ában éltek az egyszerű bejelentés lehetőségével. Ez az arány Budapesten a legalacsonyabb, 25, és a községekben a legmagasabb, 90%.

A kiadott új építési engedélyek alapján az előző évhez képest 45%-kal több, összesen 16 531 lakóépület építését tervezik. A tervezett egylakásos lakóépületek aránya 79% volt, összesen 13 133 darab. A tervezett nem lakóépületek száma 5 021, 25%-kal több volt, mint 2020-ban. A növekedés az ipari épületek kategóriájában 28%, a mezőgazdasági épületekében 40%, a kereskedelmi épületekében 57% volt.

Mit hozott 2022?

A KSH adatai alapján azt láthatjuk, hogy 2022 első negyedévében 4528 új lakás épült, 26%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 8001 volt, 15%-kal több, mint 2021 azonos időszakában.

A részletes adatok alapján az látható, hogy a fővárosban 9,9%-kal kevesebb, összesen 2440 lakást vettek használatba. Minden településkategóriában csökkent a lakásépítés: a megyei jogú városokban 38, a többi városban 43, a községekben 35%-kal kevesebb lakás épült. A természetes személyek által épített lakások aránya tovább csökkent, és 25%-ot tett ki. A vállalkozások által építettek aránya 73%-volt.

Az értékesítési céllal épített lakások aránya 74, a saját használatra építetteké 24, a bérbeadásra épülteké pedig 1,5% volt. Pest megyében az épített lakások száma 42%-kal csökkent, és a korábban nagyobb számú lakást építő Győr-Moson-Sopron megyében is 45%-os visszaesés történt. A központi nagyrégión kívüli megyékben felépült mintegy 1400 lakás az egy évvel korábbinak kevesebb mint kétharmada.

Országos szinten az építési engedélyek és a bejelentések alapján építendő lakások száma 8001 volt. A fővárosban a korábbi alacsony bázis közel háromszorosára ugrott a tervezett lakások száma, de ez a 2 ezret meghaladó érték még így sem éri el a korábbi évek 3–4 ezer körüli szintjét. A megyei jogú városokban 27%-os csökkenés, az egyéb városokban stagnálás (–2,2%), a községekben pedig 14%-os növekedés tapasztalható 2021 első negyedévéhez képest. Az építtetők az esetek 55%-ában éltek az egyszerű bejelentés lehetőségével.

Pest megyében a kiadott építési engedélyek száma 14%-kal lett kevesebb, míg a központi nagyrégión kívüli megyékben kiadott építési engedélyek száma (4300) megegyezik az egy évvel korábbival. 2021 azonos időszakához képest a kiadott új építési engedélyek alapján 1,8%-kal kevesebb, összesen 3 799 lakóépület építését tervezik az országban. A tervezett nem lakóépületek száma országos szinten 1 159, 31%-kal több, mint 2021 első negyedévében.

Nézzük meg részletesen az építési adatokat megyei bontásban

A lakásépítések száma országosan 2016 II. negyedéve óta gyakorlatilag folyamatosan emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, a 2021. I. negyedévi jelentősebb növekedés után azonban a következő negyedévekben egyre nagyobb ütemben csökkent a használatba vett lakások száma. Ez alapvetően a 2020-ban megváltozott piaci-jogszabályi körülmények, illetve a járvány kitörése miatt visszaeső lakásépítési szándék következménye. Összességében 2021-ben az egy évvel korábbi magas bázisnál 29%-kal kevesebb, mintegy 20 ezer új lakás épült az országban.

A fővárosban 11%-kal nőtt, vidéken viszont számottevően visszaesett a lakásépítések száma. A megyei jogú városokban az előző évi magas bázisnál 47, a többi városban 33, a községekben 45%-kal kevesebb lakás épült 2021-ben. Budapesten és mindössze 3 megyében (Fejér, Borsod-Abaúj-Zemplén és Tolna) emelkedett, a többiben viszont csökkent az átadott lakások száma. Elsősorban a jelentős lakáspiaci súllyal rendelkező megyéknél tapasztalt visszaesés fordította hazánk lakásépítési piacát negatív irányba.

Országosan tízezer lakosra nagyjából 20 új építésű lakás jutott, Budapesten a legtöbb (41). A lakásépítések intenzitása a fővároson kívül mindössze Győr-Moson-Sopron, Pest és Somogy megyében haladta meg az országos átlagot, ugyanakkor Nógrád, Békés, Tolna és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében annak a 30%-át sem érte el.

A 2021-ben kiadott lakásépítési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján országosan közel 30 ezer új lakás építését tervezték, az előző évi alacsony bázisnál 33%-kal többnek. 2021-ben a főváros és vidék viszonylatában a lakásépítések számával ellentétesen alakult az építési engedélyeké: utóbbiaké Budapesten még az egy évvel korábbi alacsony bázishoz mérten is csökkent, vidéken azonban jelentősen nőtt. Az élénkülésben a nem megyei jogú városok szerepe volt a legnagyobb, ezeken a településeken utoljára 2018-ban volt ehhez hasonló szinten az építési hajlandóság. Minden megyében növekedést regisztráltunk, közülük Pest és Somogy megye járult hozzá leginkább a kedvező folyamatokhoz.

Milyen típusú lakások épültek többségében?

Hogy teljes legyen a körkép Pest megyét is górcső alá vettük. A KSH adatai alapján, építési forma szerint ebben a megyében a lakások 82%-át családi házas formában, közel 10%-át többszintes, többlakásos épületben adták át, a fennmaradó rész többsége csoportházban épült. Elsősorban a családiház-építések csökkenése fordította a megyei lakásépítési piacot negatív irányba. Az új lakások átlagos alapterülete (114 m²) továbbra is jelentősen meghaladta az országos átlagot (91 m²). A használatba vett lakások 72%-át építették 4 vagy annál több szobával, ami a megyék közül a legmagasabb arány volt.

Ennek mentén Budapest adatait is megnéztük, itt építési forma szerint itt a lakások 85%-át többszintes, többlakásos épületben, 10%-át családi házas formában adták át. A többszintes, többlakásos épületben átadott lakásoknál bekövetkezett bővülést a családi házas formában és a lakóparki épületben használatba vett lakásoknál regisztrált csökkenés jelentősen visszafogta. Ezzel összefüggésben az új lakások átlagos alapterülete (68 m²) és a 4 vagy annál több szobás lakások aránya (22%) országos viszonylatban a legalacsonyabb volt, jelentősen elmaradva az átlagostól (91 m², illetve 42%).

Mi a helyzet a többi megyében?

 • Bácsk-Kiskun megye: a lakások 54%-át többszintes, többlakásos épületben, 46%-át családi házas formában adták át. Az előző évinél 68%-kal kevesebb lakás épült családi házas formában, ugyanakkor a többszintes, többlakásos épületben használatba vettek száma 25%-kal emelkedett. Részben emiatt is az új lakások átlagos alapterülete (87 m²) elmaradt az országos átlagtól (91 m²), 40%-uk épült 4 vagy annál több szobával.
 • Baranya megye: itt a lakások 54%-át többszintes, többlakásos épületben, 33%-át családi házas formában adták át. A családiház-építések visszaesésének volt a legnagyobb hatása a megyei szintű folyamatokra. Az új lakások átlagos alapterülete (94 m²) némileg meghaladta az országos átlagot (91 m²), 39%-uk épült 4 vagy annál több szobával.
 • Békés megye: ebben a megyében a lakások 68%-át családi házas formában, 27%-át többszintes, többlakásos épületben, 8-at csoportházban adtak át. Az új lakások átlagos alapterülete (105 m²) meghaladta az országos átlagot (91 m²), 38%-uk épült 4 vagy annál több szobával.
 • Borsod-Abaúj-Zemplén megye: itt a lakások 60%-át többszintes, többlakásos épületben, 36%-át családi házas formában adták át. A megyei szintű növekedés elsősorban az előbbiek számának erőteljes emelkedéséből adódott, melyet az utóbbiaknál bekövetkezett csökkenés jelentősen visszafogott. Emiatt is az új lakások átlagos alapterülete az előző évi 144-ről 102 m²-re csökkent, az országos átlagot (91 m²) azonban még így is meghaladta. A lakások 52%-a épült 4 vagy annál több szobával.
 • Csongrád-Csanád megye: Építési forma szerint a lakások 51%-át családi házas formában, 26%-át többszintes, többlakásos, 19%-át lakóparki épületben adták át, az előbbi két építési formánál történt visszaesést az utóbbiaknál regisztrált növekedés csak némileg kompenzálta. Az új lakások átlagos alapterülete (109 m²) meghaladta az országos átlagot (91 m²), 52%-uk épült 4 vagy annál több szobával.
 • Fejér megye: Az új lakások 76%-át családi házas formában, 14%-át többszintes, többlakásos, a fennmaradó rész többségét lakóparki épületben adták át. A családiház-építések száma gyakorlatilag stagnált 2021-ben, a másik két építési formánál azonban számottevő élénkülés történt. Az új lakások átlagos alapterülete (120 m²) így is jelentősen meghaladta az országos átlagot (91 m²), 57%-uk épült 4 vagy annál több szobával.
 • Győr-Moson-Sopron: A 2021-ben épített lakások 58%-át többszintes, többlakásos épületben, 40%-át családi házas formában adták át. Mindkét építési formában használatba vett lakások száma jelentősen elmaradt az egy évvel korábbitól, a megyei csökkenésben a családiház-építések 68%-os visszaesése játszotta a nagyobb szerepet. Ezzel is összefüggésben az új lakások átlagos alapterülete (82 m²) elmaradt az országostól (91 m²), 36%-ukat építették 4 vagy annál több szobával.
 • Hajdú-Bihar megye: Építési forma szerint a lakások 60%-át családi házas formában, 36%-át többszintes, többlakásos épületben adták át. A megyei szintű csökkenés alapvetően az előbbi két építési formánál, illetve a lakóparki lakásoknál regisztrált visszaesésből adódott. Az új lakások átlagos alapterülete (114 m²) jelentősen meghaladta az országos átlagot (91 m²), a 4 vagy annál több szobás lakások aránya (59%) a megyék közül az egyik legmagasabb volt.
 • Heves megye: Ebben a megyében a lakások több mint felét családi házas formában, 45%-át többszintes, többlakásos épületben adták át. Alapvetően a családiház-építések számának visszaesése vetette vissza a megyei lakásépítési piacot. Az új lakások átlagos alapterülete (103 m²) meghaladta az országos átlagot (91 m²), 48%-uk épült 4 vagy annál több szobával.
 • Jász-Nagykun-Szolnok megye: Építési forma szerint a lakások 58%-át többszintes, többlakásos épületben, 40%-át családi házas formában adták át. Előbbieknél nőtt, utóbbiaknál visszaesett a használatbavételek száma. Az új lakások átlagos alapterülete (91 m²) megegyezett az országos átlaggal, a lakások 37%-a épült 4 vagy annál több szobával.
 • Komárom-Esztergom megye: Itt a lakások több mint kétharmadát családi házas formában, 30%-át többszintes, többlakásos épületben adták át. Elsősorban az előbbi építési formánál adódó visszaesés alakította a megyei lakásépítési piac folyamatait. Ezzel is összefüggésben az új lakások átlagos alapterülete az előző év azonos időszaki 128-ról 113 m²-re csökkent, de továbbra is meghaladta az országos átlagot (91 m²). A lakások 55%-a épült 4 vagy annál több szobával.
 • Nógrád megye: A megyében 40 lakást családi házas formában, 9-et többszintes, többlakásos épületben adtak át. Átlagos alapterületük (133 m²) a megyék közül a legnagyobb, az országos átlag (91 m²) közel másfélszerese volt. A 49 lakásból 24 épült 4 vagy annál több szobával.
 • Somogy megye: Építési forma szerint a lakások 46%-át többszintes, többlakásos épületben, 41%-át családi házas formában, 12%-át lakóparki épületben adták át. Alapvetően az előbbi két építési formánál regisztrált visszaesés húzódott meg a megyei szintű negatív tendencia hátterében. Az új lakások átlagos alapterülete (83 m²) az országos átlagnál (91 m²) kisebb volt, 36%-uk épült 4 vagy annál több szobával.
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: A megyében az új lakások 59%-át családi házas formában, 36%-át többszintes, többlakásos épületben adták át, mindkét építési formánál jelentős mértékű visszaesést regisztráltunk. Az új lakások átlagos alapterülete (110 m²) meghaladta az országos átlagot (91 m²), a lakások 48%-a épült 4 vagy annál több szobával.
 • Tolna megye: Építési forma szerint a lakások 58%-át családi házas formában, 27%-át többszintes, többlakásos, 10%-át lakóparki épületben adták át. Minden építési formánál bővülést regisztráltunk. Az új lakások átlagos alapterülete (128 m²) a megyék közül az egyik legnagyobb volt, számottevően meghaladta az országos átlagot (91 m²), 58%-uk épült 4 vagy annál több szobával.
 • Vas megye: A megyében a lakások 64%-át többszintes, többlakásos épületben, 30%-át családi házas formában, a fennmaradó rész többségét lakóparki épületben adták át. Minden építési formánál csökkenést regisztráltunk, azonban a családiház-építések és a lakóparki épületben történt lakásátadások számának visszaesése fogta vissza leginkább a megyei lakásépítési piacot. Emiatt is az új lakások átlagos alapterülete (80 m²) és a 4 vagy annál több szobás lakások aránya (34%) országos viszonylatban az egyik legalacsonyabb volt, jelentősen elmaradt az átlagostól (91 m², illetve 34%).
 • Veszprém megye: Építési formát tekintve a lakások közel 70%-át családi házas formában, mintegy ötödét többszintes, többlakásos, a fennmaradó rész többségét lakóparki épületben adták át. A családiház-építések visszaesése volt a megyei szintű csökkenés fő tényezője. Ennek ellenére az új lakások átlagos alapterülete (112 m²) meghaladta az országos átlagot (91 m²), és 53%-uk épült 4 vagy annál több szobával.
 • Zala megye: Ebben a megyében a lakások közel 60%-át többszintes, többlakásos épületben, 37%-át családi házas formában adták át. Az előző évinél közel kétszer annyi lakást vettek használatba többszintes, többlakásos épületben a többi építési formánál ugyanakkor erőteljes visszaesést regisztráltunk. Emiatt az új lakások átlagos alapterülete az előző évi 122-ről 99 m²-re csökkent, ami az országos átlagot (91 m²) valamivel meghaladta. Az új lakások kevesebb mint harmada épült 4 vagy annál több szobával, ami a fővárosi után a legalacsonyabb arány volt.

Címlapkép: Getty Images

KÖLTÖZNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? KERESS EGY OLCSÓ HITELT!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 4,73 százalékos THM-el, és havi 96 143 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCreditnél. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 5,49% a THM; a Budapest Banknál 5,68%; a Sopron Banknál 5,72%, a MagNet Banknál pedig 5,73%; míg az Takarékbanknál 5,78%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni a K&H Bank, a Raiffeisen Bank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!
  Megosztom

hellovidek

lakásépítés

lakásépítési kedv

lakásépítő piac

lakások