Hamarosan nagyon megváltozik az utalás: itt van minden, amit tudnod kell róla

HelloVidék   
  Megosztom
Hamarosan nagyon megváltozik az utalás: itt van minden, amit tudnod kell róla

Március 2-án, 0 órakor indul el az azonnali fizetési rendszer. Elmondjuk, mik lesznek a működés kritériumai, milyen informatikai kihívásokkal kell számolni, milyen esetekben utasíthatja vissza a bank az utalást és mennyire biztonságos .

Március 2-án, 0 órakor indul el az azonnali fizetési rendszer (AFR). Az új, nemzetközi mércével is rendkívül korszerű rendszer lehetővé teszi, hogy egy legfeljebb tízmillió forintos elektronikus úton benyújtott egyedi belföldi forintátutalás pár másodperc alatt célba érjen, éjjel-nappal, az év minden napján, hétvégén és ünnepnapokon is. A szolgáltatás használata az ügyfeleknek egyszerű, kényelmes, és minden szempontból megfelel a digitális korszak elvárásainak.

Az AFR szereplői, működésének kritériumai

Az AFR a 36 magyarországi kereskedelmi bank és a GIRO Zrt. mint a központi pénzforgalmi elszámolórendszer üzemeltetőjének együttműködésében működik. Az eddigi utalási rendszerektől teljesen független rendszerként épült ki.

Az új rendszerrel párhuzamosan továbbra is működni fog a két régebbi tranzakciókezelési rendszer. Az IG1-ben, az éjszakai elszámolásban teljesülnek a tranzakciók, azaz az utalás indítását követő munkanap reggelére teljesül a tranzakció. Az IG2-ben legfeljebb 4 órán belül teljesülnek a tranzakciók munkanapokon napközben, egyéb időszakokban pedig a következő munkanap reggelén. Az elszámolási rendszerek között nincs átjárás. Ha egy utalás technikai probléma miatt nem teljesíthető az AFR-ben, azt automatikusan nem irányíthatják át az IG2-be, hanem az ügyfélnek kell későbbi időpontban megismételnie az utalást, vagy ha az IG2-ben akar utalni, akkor értéknapot kell beállítania az átutalás időzített elindításához.

Informatikai kihívások

A legnagyobb informatikai kihívást nem az átutalások igen szűkös, maximum 5 másodpercben limitált időtartama jelenti, hanem inkább az alábbiak:

  • Az AFR kiépítése mellett annak a többi rendszerhez való illesztése, és azok összehangolása az igazán nagy volumenű, bonyolult feladat. A bankoknak nem csak az azonnali fizetési rendszert kellett kifejleszteniük, hanem csatlakoztatni kellett az összes, már működő banki rendszerhez. Képessé kellett tenni az azonnali fizetés indítására, fogadására és visszahívására az összes számlavezető rendszert, a treasury és kártyarendszereket, a fizetésforgalmi rendszereket, az elektronikus ügyfélcsatornákat (netbank, mobilapp).
  • A bankok eddig a hétköznapi, napközbeni működésre voltak beállva. A zárás időszakában végeztek a banküzemhez szükséges háttérműveleteket, számításokat (például kamatszámítások, főkönyv-összeállítása), ami most az AFR működése miatt megváltozik, mivel megszűnik az eddigi zárásra, elszámolásra, clearingre használt idő.
  • A GIRO Zrt. szinte folyamatos rendelkezésre állást vár el a bankoktól az AFR tekintetében, ami gyakorlatban közel nulla százalékos hibaküszöböt jelent. Ez újdonság, eddig az IG1 és IG2 rendszereknél nem volt ilyen elvárás, és senki sem mérte, hogy a pénzintézetek milyen hibaszázalékokkal teljesítik az átutalásokat. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy átlagos forgalmi napon legfeljebb 10 sikertelen tranzakció lehet tízezer sikeres tranzakció mellett. Karbantartás miatt legfeljebb évi 24 órán keresztül szünetelhet egy banknál az azonnal fizetés indítása, de fogadni ebben az időszakban is kell az azonnali utalásokat.

A fentiek miatt az átállás óriási informatikai kihívást jelent minden résztvevő számára.

Mi lehet az oka, ha nem érkezik meg azonnal a pénz?

Mint minden összetett informatikai rendszer esetében, technikai problémák az AFR-ben is felmerülhetnek, nem is beszélve arról, hogy ez esetben nem egyetlen bank informatikájáról, hanem egy rendkívül bonyolult, sokszereplős, országos rendszerről beszélünk.

Banki oldalon ez azt jelenti, hogy ha technikai hibák miatt egy-egy pénzintézet AFR-rendszerében átmenetileg valamilyen zavar következik be, akkor annál a banknál nem lehet kezdeményezni azonnali utalást, és/vagy az ahhoz a bankhoz érkező utalások is sikertelenek lesznek. Előfordulhat az is, hogy az átutalás azért nem érkezik meg azonnal, mert az ügyfél által kezdeményezett utalás nem felel meg az azonnali fizetés kritériumainak.

Azonnali fizetési rendszer bevezetése után is automatikusan IG2-ben kerülnek teljesítésre a 10 millió forintot meghaladó összegű, vagy értéknappal ellátott, illetve papír alapon benyújtott átutalási megbízások, továbbá a vállalatok kötegelt (egyidejűleg több megbízást tartalmazó, mint pl. csoportos bérutalás) megbízásai. Ügyfeleknek IG2-ben értéknaposan kell utalniuk olyan esetekben is, amikor a kedvezményezett számlaszám nem AFR képes, azaz adott számlaszám nem tud AFR megbízást fogadni (erről AFR megbízás válaszüzenetben tájékozódhat az ügyfél).

Egy ilyen óriási, rendkívül szigorú feltételekhez kötött, sokszereplős és bonyolult rendszer indulásánál azonban szinte elkerülhetetlenek a technikai problémák felmerülése is, így erre is fel kell készülni. Elsősorban kisebb hibákra lehet számítani, így, ha egy bankban egy nap 10-20 tranzakció sikertelen, az ugyan nyilván elégedetlenséget szül az érintett ügyfeleknél, ezért mindenképp megoldandó a probléma, de ettől a teljes rendszer alapvetően még jól működik, ha a többi, akár több tízezer utalás sikeres. Egy ilyen nagy rendelkezésre állású rendszernél csak több ezer sikertelen tranzakció, több tízperces leállás esetén lehet általános problémáról beszélni.

Milyen esetekben utasíthatja vissza a bank az utalást?

A bankok meghatározott esetekben utasíthatják vissza az utalás végrehajtását.

  • A küldő bank visszautasíthatja az utalási megbízást, például akkor, ha nincs elég fedezet a számlán, vagy az aláírásnál jogosultsági hiba lép fel.
  • A bank elutasíthatja a tranzakciót csalás és pénzmosás gyanúja miatt is, továbbá minden olyan esetben, mely a bank számára reputációs kockázattal jár, illetve járhat a tranzakció teljesítése.
  • Ha a megbízást ugyan helyesen adta meg, de az nem felel meg az azonnali utalás feltételeinek (több mint tízmillió forint a megbízás összege, megbízás értéknapot tartalmaz), akkor nem érkezik meg azonnal a pénz, hanem az eddigi gyakorlat szerint hétköznap napközben négy órán belül, egyébként a következő munkanap reggel teljesül az utalás a kedvezményezetthez.
  • A GIRO Zrt. is visszautasíthatja az utalást, ha az a tartalmi ellenőrzés alapján nem megfelelő, például olyan másodlagos azonosítót adtak meg az utaláshoz, amelyet nem regisztráltak vagy már nem élő az azonosító.
  • A fogadó bank visszautasíthatja az azonnali átutalást formai és tartalmi okokból is, például, ha a banknál nem vezet számlát a kedvezményezett ügyfél.

Ha az ügyfél állandó utalást állít be, ha vállalati számla esetén kötegenként nyújtja be az utalásokat (például egy cég így utalja át a dolgozók bérét), vagy ha értéknapot tartalmaz az utalása (azaz valamilyen más dátumra időzíti az utalását), akkor nem azonnal, hanem – az eddigi gyakorlat szerint – hétköznap napközben négy órán belül (értéknapos utalás esetén a beállított napon), egyébként a következő munkanap reggel érkezik meg az utalás a kedvezményezetthez.

Nem végezhető azonnali utalás tartós befektetési betétszámlákról, a számlatulajdonos szabad rendelkezése alól kivont pénzeszközök elhelyezésére szolgáló bankszámlákról – például: óvadéki, letéti számlák – és a bank által biztosított technikai számlákról, illetve forinttól eltérő devizanemű bankszámlákról sem.

Honnan tudhatjuk, miért nem sikerült az utalás, hogy ki a hibás?

Ha az ügyfél hibásan adja meg az utalás egyik adatát, vagy nincs elegendő fedezete, és ezért sikertelen az utalás, erről bankja tájékoztatja.

Ha technikai probléma miatt nem teljesül az utalás, arról is fog üzenetet kapni, de azt nem tudja meg, hogy kinél van a hiba. Nem tudja meg tehát, hogy saját bankjánál, a fogadó banknál, esetleg a GIRO rendszerében fellépő fennakadás miatt hiúsult meg a tranzakció. Emiatt arra lehet számítani, hogy az ügyfelek saját bankjuk ügyfélszolgálatánál és internetes felületein próbálják meg kideríteni a sikertelen utalásaik mögötti okokat, ami a telefonos ügyfélszolgálati központok és az internetes felületek jelentős többletterheléséhez vezethetnek.

Annyi viszont biztos, hogy az ügyfél az utalás indítását követő legkésőbb 20 másodpercen belül visszajelzést kap, ezért az utalás után ennyit mindenképp érdemes várni (nem rögtön kilépni a mobilappból, netbankból), hogy kiderüljön, megkapta-e a kedvezményezett a pénzt. Amennyiben a visszajelzés értelmezésében az ügyfél bizonytalan, ellenőrizheti számlaegyenlegét is, és meggyőződhet arról, hogy megtörtént-e a terhelés.

Amennyiben bármilyen technikai probléma miatt nem teljesül az egyébként az AFR feltételeinek megfelelő utalás, az ügyfelek számára még mindig rendelkezésre áll az értéknapos utalás lehetősége, amikor az ügyfél egy dátumhoz köti az átutalás időzítését. Minthogy az értéknapos utalás az AFR-től teljesen független rendszerben működik, az átutalt összeg – ha kicsit később is – biztosan megérkezik a címzetthez.

Mennyire biztonságos az AFR?

Az AFR vonatkozásban a pénzmosás elleni küzdelem és a csalásmegelőzési feladatok ellátása elsősorban a pénzintézetek feladata.

Az eddigiekkel ellentétben egy dolog jelentősen megváltozik. Ahogyan a tranzakciók lebonyolítása azonnalivá válik, így az esetleges csalások kockázata is valós idejű válik. Emiatt a csalások megelőzése érdekében az ügyfeleknek is körültekintőbbeknek kell lenniük. Az ügyfelek mindenekelőtt a jelszavaik tárolása, mobiltelefonjukhoz, illetve e-mail-fiókjukhoz való hozzáférés körültekintő kezelésével, a másodlagos azonosító megadásával és biztonságos tárolásával tehetnek saját biztonságuk érdekében.

2020. március 2-ától már nem kell feltétlenül a bankszámlaszámot tudni ahhoz, hogy egy ügyfél azonnali utalásokat kezdeményezzen vagy fogadjon. Az új rendszerben minden bankszámlaszámhoz lehet kapcsolni egy vagy több másodlagos azonosítót – azaz mobiltelefonszámot, e-mail-címet, adószámot vagy adóazonosítót. Ha valaki a számlához kapcsolt azonosítóját megadja ismerősének, partnerének, akkor annak elegendő azt az azonosítót megadnia utaláskor a sokjegyű, bonyolult számlaszám helyett.

Biztonsági okokból a Takarékbank ügyfelei személyesen, valamelyik Takarékbank fiókban regisztrálhatják másodlagos azonosítójukat. Az ügyfeleknek igen körültekintőnek kell lenniük, főleg a másodlagos üzenetek ügyintézésére vonatkozó esetleges kéretlen, adathalász e-mailekkel, telefonos üzenetekkel szemben. Fontos, és nem minden ügyfélnek egyértelmű, hogy ez egy kiegészítő, opcionális, kényelmi szolgáltatás, az AFR használatának nem féltétele, azaz az azonnali fizetéshez nincs szükség másodlagos azonosítóra.

A másodlagos azonosítókat minden ügyfél egyszerűen hozzá tudja kapcsolni bankszámlájához, egy számlához akár többet is. Fontos azonban tudnia, hogy ugyanazt az azonosítót nem lehet megadni több számlához, tehát egy másodlagos azonosító csak egy bankszámlához rendelhető.

Az ügyfélnek fontos körültekintően kiválasztani a másodlagos azonosítót, és ha az azonosítóul használt adata megváltozik (megszűnteti e-mail-címét vagy lecseréli mobiltelefonszámát), haladéktalanul érdemes módosítania vagy törölnie a másodlagos azonosítót a bankjánál, valamint jelezni partnereinek, hogy már nem használja azt a másodlagos azonosítót. Ellenkező esetben ugyanis szélsőséges esetben akár előfordulhat, hogy az eredetileg neki szánt utalás illetéktelen személy bankszámláján lesz jóváírva.

A jogszabályok értelmében a bankok feladata meggyőződni arról, hogy az ügyfél jogosult az adott másodlagos azonosító regisztrálására. Ez időt vesz igénybe, ezért az azonosító regisztrálása után az ügyfél nem tudja majd azonnal használni azt. A validálás után az ügyfél kap egy visszajelzést, és attól az időponttól tudja használni másodlagos azonosítóját.

A bank a másodlagos azonosító regisztrálását követően évente egyeztet a számlatulajdonossal az azonosító érvényességéről. Ennek során az ügyfél megerősítheti a korábban bejelentett másodlagos azonosító érvényességét, de kérheti annak törlését vagy módosítását is. Az egyeztetésről a határidő lejárta előtt legalább 30 nappal értesítést küld a bank. Ha az adategyeztetés elmarad, akkor a határidő lejártát követően azonnal törlik a másodlagos azonosítót.

Külföldi tapasztalatok

Számos országban működik már azonnali fizetési rendszer (például az Egyesült Királyságban a Faster Payment Service, Svédországban a Swish, Dániában a MobilePay, Norvégiában a Vipps), de ezek többnyire évek alatt fokozatosan, önkéntes alapon, néhány bank saját kezdeményezésével és részvételével jöttek létre, nem fedik le a teljes bankrendszert és eltérő feltételekkel működnek.

A külföldi tapasztalatok is igen frissek, de – a rendszerben rejlő esetleges fennakadások lehetősége ellenére – azt mutatják, hogy az utalások felgyorsulásával sokkal inkább felhasználóbaráttá válik a bankolás, új digitális megoldások születnek. Számtalan szolgáltatás kezelését például egyetlen applikációba lehet csomagolni a számlafizetéstől a fizetésforgalmi műveleteken át a megtakarításokig, úgy, hogy az ügyfél több banknál vezetett számláit egy helyen tudja kezelni. Teret nyerhetnek emellett a fizetésforgalmi mobilalkalmazások, például a QR-kódos fizetés, amely bankkártyahasználat nélkül, az AFR-t használva kínál azonnali fizetést például a kereskedelemben, egy hipermarketben. Egy kasszaintegrációs szolgáltatással pedig az ügyfelek vásárlását lehet segíteni: ha egy bank és egy hipermarket összeköti a rendszereit, akkor visszajelzést kaphat az ügyfél arról, mit és hogyan költ, és lehet támogatni, hogy hatékonyabban költsön.

Az AFR és az M7-es autópálya

Az AFR indulása hasonlítható az M7-es autópálya megnyitásához. A sztráda elkészültéig csak a 7-es utat lehetett használni, ha valaki a Balatonra akart autózni a fővárosból vagy az ország északkeleti részéről. (Ez volt az IG2). Az M7-es átadása forradalmi változást hozott: használata fellendítette a környező települések gazdaságát, infrastruktúráját, a balatoni turizmust, megváltoztatta az utazási szokásokat, új útmenti szolgáltatások épültek rá. Ugyanezt várjuk az AFR-től is a bankolás terén.

És bár az M7-es sokkal gyorsabb közlekedést kínál, időről időre torlódás vagy baleset miatt bedugul, vagy akár teljesen le kell zárni. A 7-es út ilyenkor lassabb, de biztos alternatíva. Ugyanígy az AFR esetleges elakadásakor az IG2-es rendszer továbbra is használható marad, ezzel biztosítva a banki szolgáltatás folytatólagos igénybevételét.

Címlapkép: Getty Images

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 7,78 százalékos THM-el, és havi 121 083 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Raiffeisen Banknál 8,4% a THM; az MKB Banknál 8,59%; a CIB Banknál 8,63%,  a Takarékbanknál Banknál pedig 8,77%; míg az Erste Banknál 9,41%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni a Sopron Bank, a Takarékbank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!
  Megosztom

hellovidék

takarékbank

azonnali fizetési rendszer

afr

utalás