Ezen besírsz: 11+1 vicces vagy szimplán fura településnév a Dél-Alföldről

Pais-Horváth Szilvia   
  Megosztom
Ezen besírsz: 11+1 vicces vagy szimplán fura településnév a Dél-Alföldről

Van élet Bugyin és Pornóapátin túl is… rég lejárt lemez, de nem kell kétségbe esni, van még egy rakás első olvasatra viccesnek tűnő magyar településnév. Most a Dél -Alföldről szemezgetünk, ahol Öcsödön túl ott vár ránk már Nagytőke!

Közel 3200 kisebb-nagyobb település van ma Magyarországon, ezek közül bőven akad olyan elnevezésű, amely akarva-akaratlanul is mosolyt csal a „gyüttmentek” arcára. Sorozatunk első részében 10+3 fura településnevet hoztunk az ország északi részéből, most pedig a Dél-Alföldet vesszük górcső alá. Az ország ezen részén is számos viccesnek, olykor pajzánnak, vagy csak kimondhatatlannak tűnő településnévbe botolhatunk. Természetesen ezeknek a fura neveknek is megvan a maguk érdekes keletkezéstörténete, ezekből szemezgetünk…

A Dél-Alföld a hét magyarországi statisztikai régió egyike; az ország délkeleti részében találjuk. Régióként Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád megyéket foglalja magában. Ha a térképen bogarászunk, olyan érzésünk is támadhat, hogy a dél-alföldi vidék településeink névadói is gyakorta valamilyen meséből merítették az ötletüket. Itt találjuk mindjárt Csólyospálost. Weöres Sándor se találhatott volna ki ennél gyermekversbe illőbb településnevet! Csólyospálos - a nem kevésbé furán csengő - Kömpöc, kelet felől Balástya, dél felől pedig Üllés között található félúton. Ha már virtuálisan erre járunk, akkor említsük meg, hogy a település nevének keletkezéstörténete viszont elég hétköznapi, két falu: Csólyospuszta és Pálospuszta tanyavilágának összeolvadásából keletkezett, 1945. július 1-én lett önálló falu.

Következzék még pár furának tűnő településnév a Dél-Alföldről

Az, hogy a vicces, aranyos, furcsa vagy érdekes nevű települések listájába a következő települések hogyan is kerültek bele, talán magyaráznunk se kéne, de íme:

Nagytőke: a 399 lelkes falu Csongrád-megye legészakabbra fekvő települése, Szentes és Kunszentmárton között és a 45.sz. főközlekedési útról érhető el. A falu elnevezése nem a szocialista idők gonosz bélyege, neve a tőke szóból ered, ami feltehetően a lakosok favágó foglalkozására utalt. Nagytőke amúgy Szentes és Kunszentmárton között található a Tőke-ér és a Veker-ér szögletében. Hogy hol? Igen, Veker-érnél.

Akasztó: a Duna–Tisza közén fekszik, Kiskőröstől 9 kilométerre északnyugatra. Külterületi határrészeiből északon közel 6 négyzetkilométernyi területe a Kiskunsági Nemzeti Park Felső-kiskunsági-tavak területéhez, nyugaton pedig csaknem 9 négyzetkilométer a nemzeti park Miklapuszta nevű részterületéhez tartozik. A helyi hagyomány szerint a község neve onnan ered, hogy a rossz utak miatt az átutazók a kerékakasztó sár miatt nem tudták útjukat folytatni, megakadtak. Más feltételezés szerint viszont a falu egykori földesurának pallosjogáról kapta az Akasztó nevet, mely 1278-ban Akazthow formában és 1291-ben mint Okoztou szerepel az oklevelekben.

Bélmegyer: Békés megye középső részén, Békéscsabától légvonalban 20, közúton körülbelül 25 kilométerre található, Vésztő és Tarhos szomszédságában. Természetföldrajzi szempontból a Körös menti sík északi peremén, a Kis-Sárrét déli szomszédságában terül el. A település „Bél” előtagja a belső, belül lévő jelzőre utal, míg a „megyer” utótag a más törzsbeliek közé települt Megyer törzsbeliek szállásterületére utal.

Biharugra: a község Békés megyében, a Sarkadi járásban van. Békés megye északkeleti peremén fekszik, természetföldrajzi szempontból a Kis-Sárrét keleti részén. Jelentős természeti értékét képezi a Biharugrai-halastavak tórendszere. Biharugra területén az Árpád-korban már léteztek települések: Peszere, Peterd, Iregd vagy Nagyugra, Kisugra vagy Egyházasugra, Monostorugra. Ezek története a 12. század elején kezdődött egy kolostor megépítésével, ám a tatárjárás alatt ezek a területek elpusztultak és elnéptelenedtek. A hatalmas, birtokos nélkül maradt földeket IV. Béla szétosztotta vitézei között, így lett a környékbeli földek új tulajdonosa Danela, majd 1329-ben az ő fiai. A 14. századtól kezdve évszázadok alatt ezek a birtokok felaprózódtak, tucatnyi, egymással rokonságban álló család osztozott rajtuk, de többségük Danela leszármazottai, az Ugraiak kezében maradt.

Dunatetétlen: Akasztó mellett találjuk ezt a bájos-dallamos nevű falut, ami elnevezését onnan is kaphatta volna, hogy ugyan nincs Duna-partja, viszont a folyó mellékága arrafelé csordogál, nem tétlenkedik hát a Duna arra felé sem. Viszont az igazság az, hogy nevét a Tetétleni családról kapta, akik már a 14. században itt telepedtek le. Az egykori Tetétleni családról elnevezett pusztán igazán jelentős változás a Teleki család letelepedésével és a kastély, valamint a hozzátartozó gazdaság kiépítésével köszöntött be a 19. és a 20. század fordulóján. Az ekkor épült épületek és a letelepedő cselédség alapozták meg a falu létét és mai arculatát. Manapság jelentős a környéken a fűszerpaprika, a vöröshagyma, a gabonafélék termesztése és a szarvasmarha-tenyésztés is.

Hunya: Gyomaendrődtől délre, Örménykút és Mezőberény közt fekvő település. Szomszédai: észak felől Gyomaendrőd, kelet felől Mezőberény, délkelet felől Kamut, dél felől Kondoros, nyugat felől pedig Örménykút. Hunya környéke ősidők óta lakott hely volt, a késő bronzkorból származó leletek kerültek napvilágra itt. A török időkben elpusztult a környező falvakkal együtt, azonban báró Harruckern György újratelepítette, és 1751-ben az Erdődyeknek adományozta. A későbbiekben Endrődhöz tartozott egészen a második világháború végéig. 1946-ban községgé alakult Endrődszentlászló néven, de hamarosan a lakosság kezdeményezésére felvette egykori jótevője, Hunya József után a Hunya nevet.

Kamut: Békéscsabától északnyugatra, Murony, Mezőberény és Mezőmegyer közt helyezkedik el. Kamut nevét először az Árpád-korban említették az oklevelek, és a 12. században már templommal rendelkezett. A mai Kamut határában két Árpád-kori templom maradványa is előkerült. A középkori okmányok alapján két Kamut is volt egymás mellett: Kis- és Nagy-Kamut.1295-ben Kamawlth, Kamaulther neveken említették. 1469-ben Békés vármegye itt tartotta egyik törvényszéki gyűlését. A 15. században itt volt a központja a Kamuthy családnak, mely a Békés vármegyei nevesebb birtokos családok közé tartozott.

Kötegyán: község Békés megye Sarkadi járásában. A megye északkeleti részén, Békéscsabától 33 kilométerre, Gyulától 22 kilométerre, Sarkadtól 9 kilométerre fekszik a román határ mellett. A falu környéke már a bronzkorban is lakott volt, erre utalnak a régészeti ásatásokból előkerült eszközök. A településtől nyugatra halad el a szarmaták által 324 és 337 között épített, az Alföldet körbekerülő Csörsz-árok (Ördögárok) nyomvonala. A honfoglalás idejére tehető a település kialakulása. Első írásos említése 1213-as. Nevét feltehetően Gyán falu Kethe nevű birtokosáról kapta a 15. században. A török hódoltság alatt elnéptelenedett, csak a 17. század végén népesült be újra.

Okány: község Békés megye Sarkadi járásában.Nevének eredetére nincs biztos magyarázat. A honfoglaló magyarok sámánista vallása Okan főistenének a neve azonban feltűnő hasonlóságot mutat a település nevével, így elképzelhető, hogy erre vezethető vissza. A falu neve Kiss Lajos Földrajzi nevek etimológiai szótára című műve szerint egyáltalán nem rejtélyes: a szerb-horvát Okan családnévből keletkezett. Kérdésként legfeljebb az merül fel, hogy a birtoklást kifejező Okanj ([okany], tkp. ’Okáné’) formában került-e a magyarba, vagy Okan formában, és a szó végi [n] a magyarban vált [ny]-nyé. Az Okan jelentését Kiss ’nagy szemű ember’ formában adja meg, ám a névben ’nagy’ jelentésű elem nincs, tehát a ’szemes’ fordítás lenne pontosabb.

A Békés megyei Okány mellett van Vokány is, méghozzá Baranya megyében. Ez a szótár szerint a Vukan személynévből keletkezett – ennek jelentését a szótár nem adja meg, de minden bizonnyal a vuk ’farkas’ szóval függ össze. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy szó eleji o (esetenként u) előtt több szláv nyelvjárásban megjelenik egy [v] hang, ezért első pillantásra nem zárható ki, hogy Okány és Vokány neve azonos tőről fakad.

Jelentését tekintve Okány nevéhez a Szemes nevű települések (ma: Balatonszemes, Pusztaszemes) állhatnak közel. Ezek a szem főnévből keletkeztek, és valószínűleg arra utalnak, hogy a településen őrszemek laktak – ugyanakkor ebben az esetben sem elképzelhetetlen, hogy a Szemes személynévből keletkezett.

Pusztaottlaka: (románul: Otlaca-Pusta) község Békés megye Mezőkovácsházai járásában. Két fő része Bagófalu és Tökfalu. 1928-ban alakult önálló községgé a trianoni békeszerződés által Romániához csatolt Ottlaka község Magyarországon maradt Meggyespuszta nevű exklávé határrészéből.

Pusztamérges: a monda szerint IV. (Kun) László király (1272-1290) itt is megszállt kun asszonyaival, ezért az eredeti név Asszonyszállása. Ekkor már lakott helynek kellett lennie, mivel temploma volt. Mátyás király 1462-ben Csanádon kelt szabadalomlevele megemlékezik Asszonyszállásáról. A török pusztítás következtében lakatlanná vált. 1572-ben rácokat telepítettek ide. 1641-42-ben a puszta Szeged városhoz tartozott. Az 1800-as években a terület a Mérges család tulajdona, ettől kezdve öröklődött a falunévben. A szó az urukat elemésztő asszonyok munkálkodását is őrzi, és a pusztai betyárokét. (Móricz Zsigmond: Rózsa Sándor a lovát ugratja c. regényében és más elbeszéléseiben is említi a mérgesi pusztát).

Öttömös: (horvátul: Otimaš) község Csongrád-Csanád megye Mórahalmi járásában, Szegedtől 40 kilométerre. A 13. század közepén benépesített puszta. A kóborló kunok a részükre kijelölt területeken letelepedtek, az egyes nemzetségek földjét szállásnak (desceucus) nevezték. Ezekből a szállásföldekből alakult ki a 15. században kunszéknek nevezett összefüggő terület, amelyhez Öttömös is tartozott. 1436-ban Hyetemes néven puszta, gyér, kun földművelő lakossággal. A 17. században Szeged városához tartozott a puszta. Öttömös településszerkezete ma is szórvány jellegű, a lakosság közel fele tanyán él.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!
  Megosztom

hellovidék

magyar vidék

vicces településnevek

puszta

dél-alföld